Arbejder ...

loading
november 29 2015
Af: Ivan Madsen

K41 2 i 1 Division gruppe 1 var i 3 rundes kamp d. 22.11.2015 ramt af udeblivelse på bræt 1
Christian Altenburg Eriksson - Eric Brøndum.. Christian Altenburg Eriksson vinder partiet uden kamp.
 
Kampen var indberettet med "tomt bræt" på 1. bræt og K41 har senere oplyst at Eric Brøndum skulle have spillet, hvilket jeg som TL har påført resultatkortet.

Jævnfør ”Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering” tildeles der en advarsel til
Eric Brøndum.

Jævnfør ”Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer” kan denne advarsel straks have konsekvenser for denne spillers deltagelse i både holdturneringer og koordinerede turneringer.
Afgørelsen kan ankes jævnfør Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering til turneringskomiteen ved at anke afgørelsen til IA Lars Johansen. Dette kan med fordel gøres via divisionsturneringslederen, der så vil sørge for at alle sagens akter bliver videresendt. Dette skal ske inden d. 12 december 2015 kl. 23:59 pr e-mail.
 

Rækker

Navn
Xtracon Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel
Omkamp 2. division Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res