holdAlder
Læseforeningen 366
Tårnet 161
Nyborg 58
Odense 157
Faaborg 157
Sydøstfyn 246
Nr. Åby Junior 245
Frem 334