holdAlder
Læseforeningen 364
Tårnet 159
Nyborg 56
Odense 156
Faaborg 155
Sydøstfyn 244
Nr. Åby Junior 243
Frem 332