holdAlder
Læseforeningen 364
Tårnet 159
Nyborg 56
Odense 156
Faaborg 156
Sydøstfyn 245
Nr. Åby Junior 244
Frem 333