holdAlder
Læseforeningen 365
Tårnet 160
Nyborg 57
Odense 156
Faaborg 156
Sydøstfyn 245
Nr. Åby Junior 244
Frem 333