holdAlder
Ullerslev 174
Odense 166
Nyborg 262
Årslev 161
Læseforeningen 561
Middelfart 158
Assens 157
Læseforeningen 352
Frem 450
Læseforeningen 414