Arbejder ...

loading
juni 30 2020
Af: HansMilter

Som nævnt på DSUs hjemmeside skal det hermed meddeles, at Xtracon Skakligaen afsluttes i weekenden 5. – 6. september. 

Skanderborg Skakklub arrangerer som oprindelig planlagt.

marts 11 2020
Af: HansMilter

Med henvisning til Statsministeren og Sundhedsstyrelsens pressemøder angående coruna-virus skal det hermed meddeles, at runde 8 og runde 9 i Xtracon Skakligaen foreløbigt er udsat.

Nærmere informationer følger.

marts 8 2020
Af: HansMilter

7. runde i 1. og 2. division er godkendt uden anmærkninger fra min side.

marts 7 2020
Af: HansMilter

Bemærk.

Korrekt spillested 2. division gruppe 3 foregår, som Fredericia Skakforening skrev i mail til deltagende klubber er:

Bakkeskolen,
Erritsø Bygade 15,
7000 Fredericia

marts 6 2020
Af: HansMilter

Med henvisning til nyhed angående skak og COVID-virussen på www.skak.dk fra DSUs formand Poul Jacobsen jeg jeg oplyse, at jeg forventer kampe i divisionsturneringen i skak i weekenden 7. - 8. marts gennemført som planlagt.
Jeg kan kun opfordre til, at men følger henstillingerne i nyheden på skak.dk.

Link til nyhed på skak.dk http://www.skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=2644:skak-og-covid-19-virussen&catid=10:topnyheder&Itemid=148

februar 23 2020
Af: HansMilter

Alle rundens resultater og holdopstillinger godkendt fra min side, bortset fra fra kampen Skørping - Jetsmark 2 i 2. division gruppe 4. Jetsmark stiller kun med 7. mand.

Jetsmark tildeles en advarsel - herefter er resultatet af Skørping - Jetsmark 2 også godkendt.
Præcis ordlyd af advarslen er nævnt i anden nyhed dags dato.

februar 23 2020
Af: HansMilter

Jetsmark 2 stillede kun med 7 mand til kampen: Skørping - Jetsmark 2 i dag, den 23. februar  2020.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives Jestmark en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampen forbliver uændret

Denne dom kan ankes til turneringskomiteen inden 14 dage fra dato.

februar 23 2020
Af: HansMilter

Tåstrup har søgt søgt dispensation, således Linda Lepse er kampdommer i kampen Tåstrup - Slagelse.Linda er godt i gang med dommeruddannelsen, men mangler den praktiskedel. Jan Mose vil i nødstilfælde være spillende supervisor.
Ansøgningen er efterkommet.

februar 10 2020
Af: HansMilter

På gårsdagens HB-møde blev flg. spilledatoer for den kommende sæson 2020-2021 besluttet.

Xtracon Skakligaen:
Runde 1 24. oktober 2020
Runde 2 25. oktober 2020
Runde 3 8. november 2020
Runde 4 6. december 2020
Runde 5 10. januar 2021
Runde 6 23. januar 2021
Runde 7 24. januar 2021
Runde 8 13. marts 2021
Runde 9 14. marts 2021

Øvrige divisioner:
Runde 1 25. oktober 2020
Runde 2 8. november 2020
Runde 3 6 december 2020
Runde 4 10. januar 2021
Runde 5 24. januar 2021
Runde 6 7. februar 2021
Runde 7 7. marts 2021

januar 13 2020
Af: HansMilter

Den udsatte kamp i 1. division fra 3. runde mellem Frederiksberg og Fredericia 1 spilles søndag, den 9. februar 2020 i ØBROs lokaler

januar 13 2020
Af: HansMilter

Alle rundens resultater og holdopstilinger er godkendt fra min side.

december 19 2019
Af: HansMilter

Team Xtracon Køge har anket afgørelse vedr. match i 3, runde af Xtracon Skakligaen 2019-2020 mellem Team Xtracon Køge og ØBRO.
Team Xtracon køge ønsker, at det tildelte ekstra strafpoint bortfalder, pg at resultatet af matchen herefter bliver 5 - 3.

Turneringskomiteens kommentarer:
TK er her enig med TL, om at Team Xtracon Køge opstilling ikke var korrekt, samt hele pointet på bræt 7 tilfalder Øbro 1. samt Samtlige enkeltresultater står ved magt - og rates normalt

2/ Hvorvidt Team Xtracon Køge skal idømmes en ekstra sanktion og i givet fald, hvilken.
TK. Det er op til TL at anlægge den linje som skal benyttes ved tildeling af sanktioner, dvs. hvornår der skal uddeles advarsel, bøde eller strafpoint. Men Skaknævnet har via deres kendelse 198, besluttet hvornår der må/bør idømmes straf point ved ulovlig opstilling, Tildeling af strafpoint, uden at der tidligere er meddelt andre sanktioner, bør efter Skaknævnets opfattelse alene ske, hvis der foreligger særligt kritisable forhold hos den, der tilsidesætter reglerne.

TK har besluttet at den ulovligt opstillede spillere ikke automatisk skal medføre et strafpoint, men finder det på den anden side kritisabelt, at Team Xtracon Køge er mødt op til en holdkamp uden at være sikker på holdopstillingen. På den baggrund tildeles Team Xtracon Køge en advarsel. Men sker det igen kan TL idømme strafpoint.

Turneringskomiteens kendelse:
I kampen mellem Team Xtracon Køge og ØBRO 1 ændres resultatet fra 4-3 til 5-3 Strafpointet ændres til en advarsel.

Kendelsen kan ankes indenfor 14 dage til skaknævnet.

Turneringslederens efterfølgende kommentater til afgørelsen.
TL tager TKs afgørelse til efterretning, og agter ikke at anke afgørelsen til Skaknævnet. Resultat af matchen er herefter ændret til 5 - 3

 

december 2 2019
Af: HansMilter

I kampen mellem Team Xtracon Køge og ØBRO 1 har Team Xtracon Køge byttet rundt på bræt 6 og 7.
I det, det ulovlige bræt 7 blev remis fratrækkes Xtracon Køge ½ point, som i stedet tildeles ØBRO 1. Jfr reglementets § 13c
Desuden idømmes Xtracon Køge en straf på 1 point. Jfr. reglementets §13f.
Resultatet bliver herefter 4 - 3 til Team Xtracon Køge

Samtlige enkeltresultater står ved magt - og rates normalt.

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 16. december 2019 kl 23.59

december 1 2019
Af: HansMilter

3. runde i DSUs divisionsturnering er indberettet og delvis godkendt.

Mine bemærkninger er:
Xtracon Køge har stillet forkert op - de har byttet rundt på Erik Zude og Mikkel Antonsen. Nærmere følger i morgen, mandag, den 2/12.
Desuden mangler navn på kampleder i 2. division gruppe 2 mellem Tåstrup og Sydøstfyn. Jeg håber dette skyldes en fejl, ellers følger der også her en afgørelse.

Alle andre resultater er godkendt uden anmærkning.

Jeg forventer, at alle partier fra Xtracon Skakligaen er uploadet senest på onsdag.

december 1 2019
Af: HansMilter

Kampen i 2. division gruppe 1: Bornholm - Caïssa Gladsaxe er udsat og spilles søndag, den 5. januar 2020 kl. 11.00.

Kampen i 1. ddivision gruppe 1: Frederiksberg - Fredericia 1 er netop blevet udsat. Ny spilledato er endnu ikke endelig fastsat.

november 28 2019
Af: HansMilter

Da der er mange århushold som har hjemmebane i Chesshouse, så kan det blive nødvendigt at kampe bliver flyttet til et andet spillested. I divisionsturneringens 3 runde betyder det, at de 3 opgør med Sk 1968 hold;

Sk 1968 1 - Viborg

Sk 1968 2 - Skive 

Sk 1968 3 - Haderslev

istedet afvikles i FO-byen, Vester Allé 8, 8000  Aarhus C

november 17 2019
Af: HansMilter

Dagens resultater er alle godkendt uden anmærkning - dog skal flg. bemærkes:

I dag kl. 11.55 søgte K41 telefonisk dispensation til at måtte bruge spillende kampleder, da den tilsagte kampleder endnu ikke var dukket op..
Dispensationen er efterkommet, med bemærkning om at det er vigtigt, at K41 og andre klubber i fremtiden sikre sig at kampleder dukker op i god tid før kampstart.

november 10 2019
Af: HansMilter

Før starten på 2. runde skal følgende nævnes:

Efter aftale mellem Hillerød og Bornholm - og på grund af Europa Cuppen er kampen Hillerød - Bornholm udsat til den 8. december 2019.

Odysseus har søgt søgt dispensation, således Henrik Ørnebjerg er kampdommer i kampen Odysseus - Frederiksberg. Henrik har bestået den teoretiske del af dommeruddannelse, men mangler den praktiskedel. Claus Olsen vil i nødstilfælde være spillende supervisor.
Ansøgningen er efterkommet.

Springen har på grund af en ekstraordinær situation - søgt dispensation fra divisionsturneringsreglementet §12f. Springen ansøger om i matchen i 1. division gruppe 2 mellem Springen og SK1968 2 at bruge en kampleder, der samtidig spiller på klubbens hold i mesterrækken.
Ansøgningen er efterkommet, under forudsætning af, at kamplederen følger divisionskampen tæt.
Da dette betragtes som en enkeltstående tilfælde gives dispensation til at der må bruges spillende kampleder.
Samtidig skal det nævnes, at enkeltstående tilfælde for holdet er en situation, der ikke vender tilbage med års mellemrum, dvs. holdet skal ikke påregne at få en sådan  dispensationen igen i denne sæson.

Følgende spillere er tilføjet styrkelisten inden for de sidste 30 dage - og derfor i karantæne:
Skive: Thor Hammershøj (karantæne til 22/11-2019)
Tåstrup:Peslav Preskov & Rostilav Preskov (karantæne til 19/11-2019)
ØBRO: Joshua Robin (karantæne til 23/11-2019)
Aalborg: Johann Stanislaus (karantæne til 22/11-2019)
Jetsmark: Sandi Stojanovski (karantæne til 29/11-2019)

 

 

oktober 27 2019
Af: HansMilter

Turneringskomite 2019-2020:
Lars Johansen (formand)
Kenneth Varberg
Michael V Nielsen

oktober 27 2019
Af: HansMilter

Alle resultater fra 1. runde i 1. og 2. division godkendt uden anmærkninger fra min side.

Springeren har protesteret over afviklingen af et parti mellem Viborg og Springenen. Resultatet af partiet ændrer jeg ikke, men episoden får mig dog til at nævne, at det er særdeles vigtigt at en kampleder er meget tæt på skakpartierne - specielt omkring tidskontrol.

oktober 27 2019
Af: HansMilter

Kl. 12.00 i dag, den 27. oktober starter divisionsturneringen op på sæsonen 2019/2020. - dog med en lille tyvstart på Bornholm, hvor der startes op kl. 11.00.

Jeg ønsker alle god kamp.

Følgende spillere er tilføjet styrkelisterne siden deadline for indsendelse af spillere på styrkelister - disse er derfor omfattet at reglementet karantæneregel på 30 dage.

Skive: Thor Hammershøj (karantæne til 22/11-2019)
Tåstrup:Peslav Preskov & Rostilav Preskov (karantæne til 19/11-2019)
ØBRO: Joshua Robin (karantæne til 23/11-2019)
Aalborg: Johann Stanislaus (karantæne til 22/11-2019)

september 15 2019
Af: HansMilter

Velkommen til den kommende sæson 2019/2020, som jeg håber vil give en masser god og inspirerende skak.

Jeg vil bede om, at styrkelister er indberettet senest den 9. oktober 2019 kl. 23.59 - her bedes man samtidig indberette holdledere/kontaktpersoner for de enkelte hold.

september 13 2019
Af: HansMilter

I det program, som hovedbestyrelsen godkendte den 25. augist var der desværre en lille trykfejl. Denne fejl er rettet i samråd med indvolverede klubber (Brønshøj og Aarhus/Skolerne). Dette betyder, at deres indbyrdes kamp i 2. runde afvikles med modsatte farver i forhold til det godkendte program, dvs. Brønshøj nu er hjemmehold i kampen Brønshøj - Aarhus/Skolerne - kampen afvikles fortsat i Køge.

august 25 2019
Af: HansMilter

Det endelige divisionsprogram for 2019-20: http://skak.dk/images/2019/divisionsskak/divisionsturnering_2019-20_endelig_version.pdf 

På HBmødet 25 august blev divisionsturneringsudkast 3 vedtaget med den lille ændring,  at i 2. division gruppe 1 får ØBRO 2 hjemmekamp i den afsluttende fællesrunde mod Nørrebro.

HB behandlede 2 indsigelser på mødet. I 1. division gruppe 1 havde Brønshøj lavet en indsigelse, men Tåstrup i 2. Division gruppe 2 ligeledes havde lavet en indsigelse. Efter grundig debat blev begge indsigelser afvist.

På baggrund af debatten blev det besluttet, at divisionsturneringsudvalget fremadrettet skal lave en konverteringsmodel mht. storebælt, således at ture over storebælt bliver fastsat til et bestemt antal kørekilometer. På baggrund af Brønshøjs indsigelse blev det ligeledes besluttet, at divisionsturneringsudvalget laver en statistisk undersøgelse af fordelen af hjemmekamp i divisionsturneringen.

august 11 2019
Af: HansMilter

Version 3 af divisionsturneringsudkastet er nu klar.

Ændringer:

I Skakligaen er Nordkalotten-Hilerød ændret til Hillerød-Nordkalotten. Begrundelsen for ændringen er, at Hillerød manglede en hjemmekamp, da Hillerød-Jetsmark afvikles i Vejle

I 1. division gruppe 1 Har Brønshøj 2 fået en ekstra udekamp på fyn, istedet for Furesø. Begrundelsen for ændringen er, at Furesø sidste år havde udekamp både på Bornholm og Fyn, og derfor var berettiget til et lettere kampprogram i år.

I 2. division gruppe 1 er Caissa-BMS i 1. runde ændret til BMS-Caissa. Ændringen er sket på opfordring fra Caissa, da de ville have svært ved at skaffe kampleder i den weekend.

Edit: I 2. division gruppe 2 er der byttet rundt på 1. og 3 runde, samt 4. og 6. runde. Dermed sikres at Frem 1 og 2 har hjemmekampe i de samme divisionstrunder.

Link til udkast 3: http://www.skak.dk/images/2019/divisionsskak/divisionsturnering_2019-20%20version%204.pdf

juli 27 2019
Af: HansMilter

I Version 2 af holdturneringsudkastet 2019-20 er der sket følgende ændringer:

1. division gruppe 1: Frederiksberg-Furesø i 5. runde er ændret til Furesø-Frederiksberg. Dvs at Furesø nu har hjemmekamp.

1. division gruppe 2: Viborg-Nørresundby i runde 2 er ændret til Nørresundby-Viborg. Dvs at Nørresundby har fået en ekstra hjemmekamp.

2. division gruppe 1: Der er nu endelig aftale om at Allerød arrangerer sidste runde.

2. division gruppe 2: I den afsluttende fællesrunde (afvikles i Slagelse) er Læseforeningen-Præstø ændret til Præstø-Læseforeningen.

http://www.skak.dk/images/2019/divisionsskak/divisionsturnering_2019-20%20version%202.pdf

juli 21 2019
Af: HansMilter

Der har desværre værret et kommunikationsbrist mht. til spilledatoer i divisionsturneringen for sæsonen 2019/2020. Dato for sidste runde i øvrige divisioner er ændret - i forhold til, hvad der blev udmeldt den 9. marts 2019, på hjemmesiden for sidste sæson.
De korrekte spilledatoer er:

Skakligaen:
1. runde 23/11 2019
2. runde 24/11 2019
3. runde 1/12 2019
4. runde 11/1 2020
5. runde 12/1 2020
6. runde 26/1 2020
7. runde 23/2 2020
8. runde 21/3 2020
9. runde 22/3 2020

Øvrige divisioner:
1. runde 27/10 2019
2. runde 17/11 2019
3. runde 1/12 2019
4. runde 12/1 2020
5. runde 26/1 2020
6. runde 23/2 2020
7. runde 8/3 2020

juli 15 2019
Af: HansMilter

Årets 1. udkast til divisionsturneringen 2019-20 kan findes på nedenstående fil. Her på siden vil der komme nye udkast hvis klubber i divisionsturneringen har forslag til ændringer som vi mener skal følges. Klubberne kan komme med ændringsforslag indtil 15. august. Ændringsforslag til udkastet skal sendes til:

divisionsturneringsudvalg@skak.dk

Hvis man som klub stadig er utilfreds med programmet kan man efter 15 august komme med en anke som HB skal tage stilling til på HBmødet 25. august.

http://www.skak.dk/images/2019/divisionsskak/divisionsturnering_2019-20%20version%201.pdf 

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Xtracon Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
22-03-2020 Xtracon Skakligaen Hillerød 1 - Skanderborg Skakklub 3 - 5
22-03-2020 Xtracon Skakligaen Nordkalotten - Team Xtracon Køge 1½ - 6½
22-03-2020 Xtracon Skakligaen BMS 1 - Nordre 1 4½ - 3½
22-03-2020 Xtracon Skakligaen Brønshøj 1 - Jetsmark 1 5½ - 2½
22-03-2020 Xtracon Skakligaen ØBRO 1 - Århus/Skolerne 1 4½ - 3½
21-03-2020 Xtracon Skakligaen Team Xtracon Køge - Brønshøj 1 3 - 5
21-03-2020 Xtracon Skakligaen Århus/Skolerne 1 - Hillerød 1 4½ - 3½
21-03-2020 Xtracon Skakligaen Nordre 1 - Nordkalotten 2½ - 5½
21-03-2020 Xtracon Skakligaen Skanderborg Skakklub - ØBRO 1 5 - 3
21-03-2020 Xtracon Skakligaen Jetsmark 1 - BMS 1 6½ - 1½
08-03-2020 1. division gruppe 2 Herning - SK1968 1 3½ - 4½
08-03-2020 1. division gruppe 2 Viborg - SK1968 2 5 - 3
08-03-2020 1. division gruppe 2 Springeren - Nørresundby 4 - 4
08-03-2020 1. division gruppe 2 Evans 1 - Skive 5½ - 2½
08-03-2020 2. division gruppe 2 Slagelse - Kalundborg 4 - 4
08-03-2020 2. division gruppe 4 Aalborg 1 - Silkeborg 4 - 4
08-03-2020 2. division gruppe 4 Randers - Skørping 5½ - 2½
08-03-2020 2. division gruppe 4 Jetsmark 2 - Kjellerup 6 - 2
08-03-2020 2. division gruppe 4 Aalborg 2 - Holstebro 4½ - 3½
08-03-2020 2. division gruppe 1 ØBRO 2 - Nørrebro 5 - 3
08-03-2020 2. division gruppe 1 Caïssa Gladsaxe - Hillerød 2 4½ - 3½
08-03-2020 2. division gruppe 1 BMS 2 - K41 3 - 5
08-03-2020 2. division gruppe 1 Bornholm - Allerød 4 - 4
08-03-2020 2. division gruppe 2 Holbæk - Sydøstfyn 3½ - 4½
08-03-2020 2. division gruppe 2 Læseforeningen - Præstø 5½ - 2½
08-03-2020 2. division gruppe 2 Tåstrup - Frem 2 1 - 7
08-03-2020 2. division gruppe 3 SK1968 3 - Evans 2 4 - 4
08-03-2020 2. division gruppe 3 Viby - Haderslev 2 - 6
08-03-2020 2. division gruppe 3 Aarhus/Skolerne 2 - Esbjerg 4½ - 3½
08-03-2020 2. division gruppe 3 Fredericia 2 - Nordre 2 2½ - 5½
08-03-2020 1. division gruppe 1 Frederiksberg - Næstved 4½ - 3½
08-03-2020 1. division gruppe 1 Furesø - Frem 1 4 - 4
08-03-2020 1. division gruppe 1 Køge 2 - Brønshøj 2 3 - 5
08-03-2020 1. division gruppe 1 Odysseus - Fredericia 1 2½ - 5½
07-03-2020 2. division gruppe 1 ØBRO 2 - Bornholm 3 - 5
23-02-2020 Xtracon Skakligaen ØBRO 1 - Nordre 1 6 - 2
23-02-2020 Xtracon Skakligaen Skanderborg Skakklub - BMS 1 4 - 4
23-02-2020 Xtracon Skakligaen Jetsmark 1 - Nordkalotten 5 - 3
23-02-2020 Xtracon Skakligaen Brønshøj 1 - Hillerød 1 5 - 3
23-02-2020 Xtracon Skakligaen Århus/Skolerne 1 - Team Xtracon Køge 3 - 5
23-02-2020 2. division gruppe 4 Skørping - Jetsmark 2 6½ - 1½
23-02-2020 2. division gruppe 3 Evans 2 - Nordre 2 2½ - 5½
23-02-2020 2. division gruppe 1 Hillerød 2 - Nørrebro 4½ - 3½
23-02-2020 1. division gruppe 2 Skive - Nørresundby 6 - 2
23-02-2020 2. division gruppe 3 Viby - SK1968 3 3½ - 4½
23-02-2020 1. division gruppe 1 Fredericia 1 - Brønshøj 2 4 - 4
23-02-2020 2. division gruppe 2 Kalundborg - Holbæk 2 - 6
23-02-2020 2. division gruppe 4 Kjellerup - Aalborg 1 1½ - 6½
23-02-2020 1. division gruppe 2 Evans 1 - Viborg 4 - 4
23-02-2020 2. division gruppe 3 Haderslev - Aarhus/Skolerne 2 5 - 3