Arbejder ...

loading
januar 13 2021
Af: VagnLauritzen

Så kom udmeldingen fra regeringen; restriktionerne forlænges. Bestyrelsen i hovedkredsen har den sidste uges tid været stemt for at aflyse turneringen helt, men vi har, som tidligere meddelt, afventet udmeldingen.
At aflyse turneringen har også været den overvejende holdning i de tilbagemeldinger, jeg har fået.

Dette er derfor det, der  nu sker; alle fremtidige kampe i denne sæson aflyses.

En enkelt kommetar fra klubberne er gået på, at vi skulle undlade rating af partierne; men dette er ikke en mulighed, turneringen er anmeldt til rating, og FIDE ratingen er i øvrigt også foretaget, idet det sker månedsvis.

Turneringen afsluttes og færdigmeldes i løbet af de nærmeste dage.

Der vil ikke blive opkrævet turneringsgebyg for turneringen.

januar 3 2021
Af: VagnLauritzen

De forlængede restriktioner gør, at i hvert fald 4. runde af holdturneringen, der skulle have været spillet i uge 2 (11-15. januar), skal udsættes. Der er rimelig sandsynlighed for at restriktionerne forlænges endnu mere, og derfor også rimelig sandsynligt at vi bliver nødt til at aflyse turneringen helt.
Vi afventer udmelding fra myndighederne.

december 16 2020
Af: VagnLauritzen

De nye restriktioner, der blandt andet omfatter stop for indendørs foreningsaktiviteter, vil, dersom de bliver forlænget udover den 3. januar, gøre det umuligt at gennemføre holdturneringen.
Indtil videre holder vi muligheden for at gennemføre turneringen åben, men vi beder klubberne være opmærksomme på, hvilke begrænsninger, der bliver lagt for aktiviteterne. Vi melder ud omkring de resterende runder af holdturneringen, når der kommer informationer om hvilke restriktioner, der gælder efter 3. januar.
Da kun tre hold har meldt sig til en erstatningsturnering for 4-mands mesterrækkehold vil denne ikke blive gennemført.

 

december 1 2020
Af: VagnLauritzen

Kolding har meddelt, at de ikke finder det forsvarligt at fortsætte i holdturneringen under de nuværende forhold, så de har valgt at trække deres hold ud af 4-mands række 1.

Den allerede spillede match bliver i tabellen, men resultatet tæler ikke med i slutstillingen. Partierne rates sammen med resten af turneringen ved afslutningen.

Kodings fremtidige matcher udgår.

november 27 2020
Af: VagnLauritzen

Sydjysk Hovedkreds har på baggrund af de gældende forsamlingsretningslinjer og usikkerheden om, hvornår og hvordan de eventuelt lempes valgt at aflyse denne sæsons holdturnering for Mesterrækkerne. 

4-mands rækkerne forsøges afviklet med overholdelse af gældende retningslinjer; udsatte kampe afvikles efter aftale mellem klubberne.

 

Allerede spillede matcher i Mesterrækkerne (én match) vil blive ratet sammen med 4-mands rækkerne.

 

Skulle der blive brug for at finde en oprykker fra Mesterrækkerne til Divisionen vil der blive arrangeret en kvalifikationsturnering for de klubber fra M1, der er interesserede i at rykke op. Form og tidsplan for denne turnering fastlægges, når og hvis det bliver aktuelt.

 

Hvis der er interesse for det blandt Mesterrækkeklubberne kan der som erstatning efter nytår arrangeres en 4-mands turnering over 4-5 runder - klubberne bedes snarest (og senest 15. december) tilkendegive, om de og deres spillere vil være interesserede i dette.

 

Der vil ikke blive opkrævet gebyr for de aflyste rækker, i en evt. 4-mands Mesterrækketurnering vil startgebyr og præmier være som i de allerede igangsatte 4-mands rækker.

november 10 2020
Af: VagnLauritzen

Alle 8-mands kampe (Mesterrækkerne) er jo udsat.
Følgende 4-mandskampe er udsat:
Række 1:Evans 4 - Kolding 2
Række 2: Løgumkloster - Alssund 2
Den udsatte kamp i gruppe 2 fra runde 1: Alssund 2 - Springeren 3 er aftalt til at blive spillet onsdag, den 18. november.

oktober 26 2020
Af: VagnLauritzen

Udover at alle kampe i Mesterrække 2 jo er aflyst på grund af forsamlingsbegrænsningen, er følgende kampe i 4-mands grupperne blevet aflyst efter gensidig aftale mellem holdene:
4-mands række 2: Løgumkloster - Tønder 2 og Alssund 2 - Springeren 3.  

 

oktober 26 2020
Af: VagnLauritzen

For en god ordens skyld skal jeg meddele, at jeg ligesom sidste år generelt venter med godkendelse til 2 dage efter afviklingen. Dette for at muliggøre at spillerne og udeholdets holdleder kan kontrollere at resultatet er korrekt angivet.

oktober 25 2020
Af: VagnLauritzen

Efter gensidig aftale mellem klubberne er tre af søndagens kampe aflyst:
Haderslev 2 - Evans 2
Tønder 1 - Horsens
Kolding 1 - Springeren 2

oktober 24 2020
Af: VagnLauritzen

Karl Posselt har netop sendt en skrivelse til alle klubber, og for holdturneringen er essensen:
For Mesterrække 1: Alle kampe i 2. runde (8. november) udsættes.
For Mesterrække 2: Alle kampe i 1. og 2. runde (uge 44 og 46) udsættes.
Matcherne i 4 mands rækkerne afvikles, såfremt det er muligt.
Hvis blot ét af holdene i en match ikke er trygge ved at skulle spille, aftales en aflysning/udsættelse, og HK-turneringslederen orienteres straks. Det gælder også søndagskampene den 25-10-2020 i Mesterrække 1.

oktober 19 2020
Af: VagnLauritzen

Dansk Skak Union har udarbejdet et sæt anbefalinger for holdkampe i forhold til Covid19. se det i menuen til højre.

oktober 9 2020
Af: VagnLauritzen

Skemaerne er nu opdaterede.
Styrkelister skal oprettes i systemet af klubberne inden den 22. oktober, og samtidig skal holdleder for de enkelte hold angives.

september 20 2020
Af: VagnLauritzen

Der er nu udsendt et oplæg til turneringsplanerne til hovedkredsens klubber. Der er en frist for indgivelse af kommentarer eller forslag til ændringer indtil 28. september.
Det har været nødvendigt at foretage supplering af Mesterrække 2, da to klubber har vlagt ikke at stille op til trods for at være kvalificerede. Vojens, der blev placeret som nr 8 sidste år og Gråsten der tabte oprykningskampen mod Jerne er trådt ind i stedet for Springeren og Evans.

august 7 2020
Af: VagnLauritzen

Hermed indbydes alle klubber i Sydjysk Hovedkreds til sæsonens holdturnering.

Tilmelding af hold skal ske pr mail til hold@sydjysk-hk.dk senest:

Søndag, den 6. september 2020

enten på vedlagte skema, eller på anden form, eventuelt direkte i mailen med alle de på skemaet anførte oplysninger.

Klubberne opfordres til at byde ind med afholdelse af afslutningsstævne i deres gruppe.

Ved tilmeldingen bedes klubberne angive om der er specielle krav, der skal overholdes vedrørende spillestedet, og for hold i Mesterrække 2 samt 4-mands-rækkerne skal det angives, dersom man ikke kan spille med den primære betænkningstid (90 minutter pr spiller til hele partiet med et tillæg på 30 sekunder pr træk) enten på grund af restriktioner, der begrænser den samlede spilletids længde, eller fordi man ikke har adgang til elektroniske ure. Hvis man ikke er i besiddelse af elektroniske ure (i tilstrækkeligt antal) opfordres man til ved hjemmekampe at tage kontakt til modstanderholdet for eventuelt lån.

Der er mulighed for at stille med blandede hold fra flere klubber i Mesterrække 2 og i 4-mands-rækkerne. Det skal angives ved tilmeldingen, hvis man ønsker at gøre brug af denne mulighed.

Idet det forudsættes at klubberne overholder tilmeldingsfristen (og man behøver ikke at vente til sidste dag, før fristen udløber), vil forslag til spilleplan blive tilsendt klubberne fredag, den 18. september 2020; klubberne kan kommentere og gøre indsigelser indtil mandag, den 28. september, og den endelige plan vil herefter blive tilsendt klubberne og offentliggjort på holdskak.skak.dk og/eller sydjysk-hk.dk senest i løbet af uge 41.

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at en klub, der er kvalificeret til at spille i en af mesterrækkerne, ikke kan stille hold til dette, bedes det meddelt turneringslederen så tidligt som muligt, for at der bliver tilstrækkelig tid til at finde et erstatningshold.

Indskud:

Der opkræves 250 kr. pr. hold i indskud i Mesterrækkerne og 200 kr. pr. hold i 4-mands-rækkerne.

Spilletidspunkter:

Mesterrække 1 spiller på følgende søndage: 25/10, 8/11, 6/12-2020 og 10/1, 24/1, 7/2 og 7/3-2021.

Mesterrække 2 og 4-mands-rækkerne spiller på hjemmeholdets klubaften i ugen efter, dvs. i ugerne 44, 46, 50, 2, 4, 6 og 10. Det afsluttende stævne for Mesterrække 2 spilles som søndagskamp, den 8. marts. Finalen i slutspillet for 4- mandsrækkerne lægges så vidt muligt også den 8. marts.

I Mesterrække 1 og Mesterrække 2 spilles med 8-mandshold. Ret til deltagelse har følgende hold:

Mester 1: Evans 2, Alssund 1, Horsens, Springeren 2, Tønder 1, Haderslev 2, Gråsten 1 og Kolding.

Mester 2: Evans 3, Fredericia 3, Esbjerg 2, Ribe, Springeren 3, Stouby, Nørre Snede og Jerne 1.

Mesterrække 2 spiller deres kampe (runde 1-6) på hverdagsaftener. Såfremt afstanden mellem klubberne er mere end 70 km, kan udeholdet forlange, at kampen flyttes til om søndagen. Dette skal meddeles såvel hjemmeholdet som turneringslederen senest 14 dage før kampen oprindeligt var fastsat.

 

Turneringssystemet for 4-mands-rækkerne afhænger af antal hold:

Der påregnes 15 - 24 tilmeldte hold, og det vil betyde, at der spilles i 3 eller 4 geografiske opdelte grupper á 5, 6 eller 7 hold. Gruppevinderne spiller slutspil med 8-mands hold om oprykning til M2.

For andre holdantal henvises til reglementet på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

 

Vagn Lauritzen

Alle nyheder