Arbejder ...

loading
september 20 2020
Af: VagnLauritzen

Der er nu udsendt et oplæg til turneringsplanerne til hovedkredsens klubber. Der er en frist for indgivelse af kommentarer eller forslag til ændringer indtil 28. september.
Det har været nødvendigt at foretage supplering af Mesterrække 2, da to klubber har vlagt ikke at stille op til trods for at være kvalificerede. Vojens, der blev placeret som nr 8 sidste år og Gråsten der tabte oprykningskampen mod Jerne er trådt ind i stedet for Springeren og Evans.

august 7 2020
Af: VagnLauritzen

Hermed indbydes alle klubber i Sydjysk Hovedkreds til sæsonens holdturnering.

Tilmelding af hold skal ske pr mail til hold@sydjysk-hk.dk senest:

Søndag, den 6. september 2020

enten på vedlagte skema, eller på anden form, eventuelt direkte i mailen med alle de på skemaet anførte oplysninger.

Klubberne opfordres til at byde ind med afholdelse af afslutningsstævne i deres gruppe.

Ved tilmeldingen bedes klubberne angive om der er specielle krav, der skal overholdes vedrørende spillestedet, og for hold i Mesterrække 2 samt 4-mands-rækkerne skal det angives, dersom man ikke kan spille med den primære betænkningstid (90 minutter pr spiller til hele partiet med et tillæg på 30 sekunder pr træk) enten på grund af restriktioner, der begrænser den samlede spilletids længde, eller fordi man ikke har adgang til elektroniske ure. Hvis man ikke er i besiddelse af elektroniske ure (i tilstrækkeligt antal) opfordres man til ved hjemmekampe at tage kontakt til modstanderholdet for eventuelt lån.

Der er mulighed for at stille med blandede hold fra flere klubber i Mesterrække 2 og i 4-mands-rækkerne. Det skal angives ved tilmeldingen, hvis man ønsker at gøre brug af denne mulighed.

Idet det forudsættes at klubberne overholder tilmeldingsfristen (og man behøver ikke at vente til sidste dag, før fristen udløber), vil forslag til spilleplan blive tilsendt klubberne fredag, den 18. september 2020; klubberne kan kommentere og gøre indsigelser indtil mandag, den 28. september, og den endelige plan vil herefter blive tilsendt klubberne og offentliggjort på holdskak.skak.dk og/eller sydjysk-hk.dk senest i løbet af uge 41.

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at en klub, der er kvalificeret til at spille i en af mesterrækkerne, ikke kan stille hold til dette, bedes det meddelt turneringslederen så tidligt som muligt, for at der bliver tilstrækkelig tid til at finde et erstatningshold.

Indskud:

Der opkræves 250 kr. pr. hold i indskud i Mesterrækkerne og 200 kr. pr. hold i 4-mands-rækkerne.

Spilletidspunkter:

Mesterrække 1 spiller på følgende søndage: 25/10, 8/11, 6/12-2020 og 10/1, 24/1, 7/2 og 7/3-2021.

Mesterrække 2 og 4-mands-rækkerne spiller på hjemmeholdets klubaften i ugen efter, dvs. i ugerne 44, 46, 50, 2, 4, 6 og 10. Det afsluttende stævne for Mesterrække 2 spilles som søndagskamp, den 8. marts. Finalen i slutspillet for 4- mandsrækkerne lægges så vidt muligt også den 8. marts.

I Mesterrække 1 og Mesterrække 2 spilles med 8-mandshold. Ret til deltagelse har følgende hold:

Mester 1: Evans 2, Alssund 1, Horsens, Springeren 2, Tønder 1, Haderslev 2, Gråsten 1 og Kolding.

Mester 2: Evans 3, Fredericia 3, Esbjerg 2, Ribe, Springeren 3, Stouby, Nørre Snede og Jerne 1.

Mesterrække 2 spiller deres kampe (runde 1-6) på hverdagsaftener. Såfremt afstanden mellem klubberne er mere end 70 km, kan udeholdet forlange, at kampen flyttes til om søndagen. Dette skal meddeles såvel hjemmeholdet som turneringslederen senest 14 dage før kampen oprindeligt var fastsat.

 

Turneringssystemet for 4-mands-rækkerne afhænger af antal hold:

Der påregnes 15 - 24 tilmeldte hold, og det vil betyde, at der spilles i 3 eller 4 geografiske opdelte grupper á 5, 6 eller 7 hold. Gruppevinderne spiller slutspil med 8-mands hold om oprykning til M2.

For andre holdantal henvises til reglementet på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

 

Vagn Lauritzen

Alle nyheder

Yderligere info

Info
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mesterrække 1 Tabel
Mesterrække 2 Tabel
4-Mands række 1 Tabel
4-mands række 2 Tabel
4-Mands række 3 Tabel
Kvalifikationskampe Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res