Arbejder ...

loading
marts 1 2021
Af: PeterEOlsen

Efter grundige overvejelser har 1. Hovedkreds besluttet at aflyse årets holdturnering. HVIS der bliver åbnet op for skaken i maj/juni måned håber vi istedet, at klubberne bruger tiden på at afvikle alternative turneringer, og gøre en indsats med at få nye medlemmer integreret i klubberne.

december 24 2020
Af: PeterEOlsen

Holdturneringen i 1. Hovedkreds udsættes. Pga den nuværende covid-19 situation har bestyrelsen for 1. Hovedkreds valgt at udsætte holdturneringen 2020/21 og finde helt nye datoer for de 7 runder. Vi kan dog stadig godt risikere at holdturneringen ender med helt at bliver aflyst - men det håber vi naturligvis ikke. HVIS vi kan genstarte i marts vil de 7 spilleuger være; 12-15-17-20-22-24-25. Hvis vi når hen i april før vi kan genoptage holdskakken bliver spilleugerne: 16-18-20-22-24-32-33.

december 24 2020
Af: PeterEOlsen

Holdturneringen i 1. Hovedkreds udsættes. Pga den nuværende covid-19 situation har bestyrelsen for 1. Hovedkreds valgt at udsætte holdturneringen 2020/21 og finde helt nye datoer for de 7 runder. Vi kan dog stadig godt risikere at holdturneringen ender med helt at bliver aflyst - men det håber vi naturligvis ikke. HVIS vi kan genstarte i marts vil de 7 spilleuger være; 12-15-17-20-22-24-25. Hvis vi når hen i april før vi kan genoptage holdskakken bliver spilleugerne: 16-18-20-22-24-32-33.

november 28 2020
Af: PeterEOlsen

3. runde af holdturneringen i 1. Hovedkreds er udskudt indtil Corona situationen i Danmark er forbedret. Et forsamlingspåbud på max 10 personer gør at holdkampe i Mesterrækken og 1-4 række ikke kan afvikles på normal vis. Udsættelsen af 3. runde gælder dog ikke vores 5. række, hvor vi vurderer at klubberne godt kan afvikle holdkampene over 4. brætter. Hvis der er hold i 5. række som alligevel ønsker at deres holdkampe bliver udsat, så bliver deres holdkamp dog udsat. Forhåbentlig bliver Covid 19 situationen bedre efter nytår - ellers kan vi risikere at rækkerne med 8mands hold ikke bliver afviklet i denne sæson.

Holdene i 5. række må godt give holdturneringslederen besked om deres holdkampe bliver afviklet, eller om de vil have dem udsat.

oktober 24 2020
Af: PeterEOlsen

De 2 første runder i holdturneringen i 1. Hovedkreds er udskudt indtil Corona situationen i Danmark er forbedret. Et forsamlingsforbud på max 10 personer gør at holdkampe ikke kan afvikles på normal vis. Det betyder i sagens natur, at der ikke bliver afviklet holdkampe i uge 44 og i uge 47 i 1. Hovedkreds. Forhåbentlig bliver situationen forbedret hurtigt, således at vi kan genoptage holdturneringen om 4 uger.

oktober 24 2020
Af: PeterEOlsen

Anbefalinger vedr. Divisionsturneringen samt holdturneringen i skak 2020/2021

Holdkampen SKAL leve op til de enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne!

Grundet Corona/Covid-19 har DSU udarbejdet nogle ekstra anbefalinger vedr. afholdelse af holdkampe i både divisionsturneringen samt de respektive holdturneringer i de forskellige HK.

Det er anbefalinger da der lokalt kan være kan være andre restriktioner som selvfølgelig skal overholdes.

Den arrangerende klub skal informere om lokale restriktioner inden holdkampen – gerne via mail til den/de besøgende klubber – sådan at arrangørklubben kan sikre sig, at disse restriktioner overholdes.

Derudover anbefaler DSU at:

  • Håndtryk før og efter parti bør undgås.
  • Der skal være håndsprit tilgængelig på spillestedet. Som minimum skal spillere spritte hænder af før og efter partiet.
    Arrangøren skal drage omsorg for at brætter/brikker berøres mindst muligt af andre end de 2 der skal spille med dem. Der kan købes egnede spraymidler til desinfektion af brikker/brætter og ure.
  • Alle kontaktflader som dørhåndtag, vandhaner osv. ved spillelokale og toiletter rengøres jævnligt med egnede midler.
  • Afstand mellem spillere/borde skal leve op til de ALTID gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
  • Analyser bør foregå som afvikling af et parti, undgå at der samles større antal tæt om analysebrætter.
  • Mundbind er frivilligt, man kan ikke kræve at modstanderen anvender mundbind. Det kan ændres til et krav hvis retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skærpes på dette punkt.
  • Hvis der findes kantine på spillestedet, anbefaler vi at der serveres/anrettes af en kantineansvarlig.  Er der selvbetjening skal man spritte hænder af før og efter køb af varer.
  • Tilskuere er tilladt men man skal selvfølgelig her tilse at man ikke overskrider sundhedsmyndighedernes krav om hvor mange man er forsamlet. Som ekstra sikkerhed kan man anbefale at tilskuere bære mundbind i spillesalen.

oktober 2 2020
Af: PeterEOlsen

Kampprogrammet kan nu ses efter af klubberne for fejl og mangler .
 
Deadline 10. oktober:
Oprettelse af styrkeliste, holdopstilling, holdledere, spillested m.m.:
 
Styrkelisten angiver i hvilken rækkefølge, at klubben kan anvende deres spillere på holdopstillingerne.
- Spillere tilmeldt et af klubbens hold i KSUs holdturnering, angives med hold og brætnummer
- Spillere, som spiller i KSUs holdturnering for en anden KSU-klub, angives med status låst.
- Spillere, som er tilmeldt et af klubbens egne hold i divisionsturneringen angives med status låst.
- Klubber, som også er med i divisionsturneringen skal stille spillerne i samme rækkefølge på begge styrkelister.

oktober 1 2020
Af: PeterEOlsen

KSU-hold 2020/21
 
Runderne i KSUs holdturnering spilles i følgende uger:
Uge 44: 26.-29. oktober 2020
Uge 47: 16.-19. november 2020
Uge 50: 7.- 10. december 2020
Uge 3: 18.- 21. januar 2021
Uge 6: 8.- 11. februar 2021
Uge 9: 1.- 4. marts 2021
 
Fællesafslutningen bliver en lørdag i marts, sandsynligvis 20. marts 2021 på Tapeten i Ballerup
Hold, som ikke ønsker at deltage i fællesafslutning kan spille kampene forud.

oktober 1 2020
Af: PeterEOlsen

Turneringskomitéen i holdturneringen i 1. hovedkreds består igen i år af:

Claus Olsen, Odysseus
Søren Møller Hansen, ØBRO
Niels Erik Andersen, Brønshøj

Ved klager over afgørelser af holdturneringslederen, så kontaktes først holdturneringslederen: holdturnering@ksu.dk

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
1. række Tabel
2. række Tabel
3. række Tabel
4. række Tabel
5. række (Hold med 4 spillere) Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res