Arbejder ...

loading

Dansk Skak Unions 9. hovedkreds
Holdturneringsleder Leif Hamborg
Silkeborgvej 35C st tv, 7400 Herning
Tlf. 28821147
mail: leifhamborg@hotmail.com

 

                                                                                         Herning, den 24. august 2016

Til klubformændene i 9. hovedkreds.

Hermed indbydes til holdturneringen 2016/17.

Runderne spilles således:

Runde

Mesterrækken (ligesom 1. og 2. division)

A-, B- og C-rækken

1.

Søndag den 6. november 2016

7.- 10/11 2016

2.

Søndag den 20. november 2016

21.- 24/11 2016

3.

Søndag den 11. december 2016

12.- 15/12 2016

4.

Søndag den 15. januar 2017

16.- 19/1 2017

5.

Søndag den 29. januar 2017

30/1 - 2/2 2017

6.

Søndag den 26. februar 2017

27/2 - 2/3 2017

7.

Søndag den 12. marts 2017

13. - 16/3 2017

 

A-, B- og C-rækken spiller som sædvanlig på hjemmeholdets klubaften.
I Mesterrækken og A-rækken spilles med 8-mandshold og i B- og C-rækken med 4-mandshold.

Der spilles efter hovedkredsens holdturneringsreglement, som vil fremgå af turneringsprogrammet. Bemærk at betænkningstiden i Mesterrækken er ændret til 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk, med et tillæg på 30 sekunder pr. træk, startende fra træk 1.

De tilmeldte 4-mandshold vil blive inddelt mellem B- og C-rækken efter ratinggennemsnittet på de tilmeldte faste holdopstillinger. Spillernes ratingtal pr. 1/10 2016 vil være gældende.
Det skal således ikke af klubberne tilkendegives, om tilmeldte 4-mandshold skal placeres i B- eller C-rækken.

I foregående sæson rykkede Skive 2 op i 2. division, THY 2 op i Mesterrækken og Skive 4 op i A-rækken.
Der var ingen nedrykning fra 2. division, og dermed heller ikke fra Mesterrækken og A-rækken.

Berettiget til at spille i Mesterrækken er herefter:
1) Holstebro 1, 2) THY 1, 3) Herning 2, 4) Ringkøbing, 5) Viborg 2, 6) Skive 3, 7) Lemvig 1 og 8) THY 2

Berettiget til at spille i A-rækken er:
1) Holstebro 2, 2) Vorgod 1, 3) Herning 3, 4) Viborg 3, 5) Aulum, 6) Morsø, 7) Kjellerup 2 og 8) Skive 4

Alle øvrige hold kan kun tilmeldes som 4-mandshold, idet der dog kan blive tale om at tilbyde reservehold at indtræde i A-rækken som 8-mandshold, hvis ikke alle de netop nævnte hold stiller op (som 8-mandshold).
De første reserver er 1) Ikast, 2) Skive 5 og 3) THY 3

1-times-reglen ved for sent fremmøde beholdes, selv om det i individuelle turneringer er således, at der gælder en kvartersregel, hvis ikke andet er meddelt i indbydelsen. Der kan fortsat efter ½ time i hovedkredsens holdturnering indsættes en reserve.

I forbindelse med udsendelse af turneringsprogrammerne vil klubberne blive afkrævet indskud, som udgør 200 kr. pr. hold i Mester-, og A-rækken og 100 kr. pr. hold i B- og C-rækken, blandt andet til dækning af ratingafgiften.

Heller ikke i denne sæson skal resultatkort indsendes; de skal kun opbevares. I stedet skal hjemmeklubben indtaste enkeltresultater direkte på turneringshjemmesiden.

Der vedlægges:
1) Tilmeldingsskema
2) Blanket til styrkeliste

tilmeldingsskemaet skal angives samtlige klubbens hold, ekskl. divisionshold, de særlige kluboplysninger og oplysning om, hvorvidt klubben kan arrangere afslutningsrunde. Som sædvanlig bedes anført særlige ønsker. Hvis ikke andet er anført, går jeg ud fra, at de divisionsklubber, der har deres andethold eller tredjehold i Mesterrækken, dvs. Skive, Herning og Viborg så vidt muligt ønsker hjemmekamp i Mesterrækken samme dage, som deres førstehold spiller hjemme, ligesom jeg går ud fra, at de to THY-hold så vidt muligt ønsker at spille hjemme de samme søndage.

styrkelisten skal anføres samtlige klubbens A-medlemmer med tydelig angivelse af styrkelistenummer, sammensætningen af de enkelte hold og af, hvem der kun er reserver. Holdledere skal angives. Spillernes ratingtal bedes anført. Spillere uden ratingtal skal af klubformanden være tildelt et skønnet ratingtal mellem 800 og 1700 deleligt med 100.

Styrkelisten bedes indsendt elektronisk eller indtastet direkte i holdturneringssystemet.
Af hensyn til trykning af turneringsprogrammet og placeringen af 4-mandsholdene i B- og C-rækken skal dette gøres samtidigt med tilmeldingen.

Klubformanden kan delegere sine beføjelser til en eller flere andre i klubben, men det er klubformanden, der over for hovedkredsen er ansvarlig for korrekt udfyldte skemaer.

Alle spillede partier rates, og i Mesterrækken Elo-rates der også.

Udfyldte tilmeldingsskemaer og styrkelister skal være undertegnede i hænde senest søndag den 2. oktober 2016. Hvis holdturneringsprogrammet skal foreligge til tiden er det vigtigt, at alle klubber overholder den nævnte tidsfrist.

Undertegnede er holdturneringsleder og Hovedkredsens medlemskartoteksfører, Jesper Dürr Christiansen, vil bistå mig.

Med venlig hilsen
Leif Hamborg
Silkeborgvej 35C st tv, 7400 Herning
Tlf. 28821147
mail: leifhamborg@hotmail.com

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-rækken Tabel
B-rækken Tabel
C-rækken Tabel
XXX Tabel
YYY Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
16-03-2017 B-rækken Ikast - Vestsalling 4 - 0
16-03-2017 A-rækken Holstebro 2 - Vorgod 1 6 - 2
16-03-2017 A-rækken Ringkøbing - Skive 5 4½ - 3½
16-03-2017 A-rækken Aulum - Skive 4 5½ - 2½
16-03-2017 B-rækken Herning 4 - Morsø 3 - 1
16-03-2017 B-rækken Kjellerup 2 - Vorgod 2 2 - 2
16-03-2017 A-rækken Viborg 3 - Herning 3 3 - 5
12-03-2017 Mesterrækken Viborg 2 - THY 2 3½ - 4½
12-03-2017 Mesterrækken Skive 3 - Holstebro 1 ½ - 7½
12-03-2017 Mesterrækken Herning 2 - THY 1 0 - 8
02-03-2017 B-rækken Morsø - Vestsalling 3 - 1
28-02-2017 A-rækken Vorgod 1 - Ringkøbing 1 - 7
28-02-2017 B-rækken Vorgod 2 - Herning 4 2 - 2
28-02-2017 A-rækken Skive 5 - Viborg 3 4 - 4
28-02-2017 A-rækken Skive 4 - Holstebro 2 2½ - 5½
28-02-2017 C-rækken Kjellerup 3 - Lemvig 2 2½ - 1½
28-02-2017 C-rækken Holstebro 3 - Skive 6 4 - 0
28-02-2017 C-rækken Herning 5 - Viborg 4 2½ - 1½
27-02-2017 A-rækken Herning 3 - Aulum 2½ - 5½
26-02-2017 B-rækken THY 3 - Kjellerup 2 1 - 3
26-02-2017 Mesterrækken THY 2 - Lemvig 1 3½ - 4½
26-02-2017 Mesterrækken Holstebro 1 - Viborg 2 7½ - ½
26-02-2017 Mesterrækken Skive 3 - Herning 2 1 - 7
02-02-2017 B-rækken Morsø - Kjellerup 2 3½ - ½
02-02-2017 A-rækken Viborg 3 - Skive 4 4½ - 3½
31-01-2017 A-rækken Aulum - Vorgod 1 3½ - 4½
31-01-2017 A-rækken Ringkøbing - Herning 3 3½ - 4½
31-01-2017 A-rækken Holstebro 2 - Skive 5 5½ - 2½
31-01-2017 C-rækken Lemvig 2 - Viborg 4 1½ - 2½
31-01-2017 C-rækken Holstebro 3 - Herning 5 2 - 2
31-01-2017 C-rækken Skive 6 - Kjellerup 3 ½ - 3½
30-01-2017 B-rækken Herning 4 - Ikast 1 - 3
30-01-2017 B-rækken Vestsalling - THY 3 3 - 1
29-01-2017 Mesterrækken THY 1 - Skive 3 7 - 1
29-01-2017 Mesterrækken Lemvig 1 - Viborg 2 4½ - 3½
29-01-2017 Mesterrækken Holstebro 1 - Herning 2 6 - 2
19-01-2017 B-rækken Kjellerup 2 - Herning 4 3½ - ½
19-01-2017 A-rækken Viborg 3 - Aulum 4½ - 3½
19-01-2017 C-rækken Viborg 4 - Holstebro 3 3 - 1
17-01-2017 B-rækken Vorgod 2 - Morsø 1 - 3
17-01-2017 B-rækken THY 3 - Ikast 2½ - 1½
17-01-2017 A-rækken Holstebro 2 - Ringkøbing 4 - 4
17-01-2017 A-rækken Skive 5 - Vorgod 1 ½ - 7½
17-01-2017 A-rækken Skive 4 - Herning 3 5½ - 2½
17-01-2017 C-rækken Skive 6 - Lemvig 2 1 - 3
16-01-2017 C-rækken Herning 5 - Kjellerup 3 2 - 2
15-01-2017 Mesterrækken Viborg 2 - Skive 3 5½ - 2½
15-01-2017 Mesterrækken THY 1 - Lemvig 1 6½ - 1½
15-01-2017 Mesterrækken Herning 2 - THY 2 6½ - 1½
15-12-2016 B-rækken Morsø - THY 3 3½ - ½