Arbejder ...

loading

Grundet direkte opfordring og mange forespøgsler vælger jeg at lægge kendelse og anken op på siden. Jeg skal gøre opmærksom at det ikke giver en retvisende årsag til at jeg overvejer at stoppe. Der er mange andre uhyrlige ting der ikke egner sig til offentliggørelse.

Kendelse:

I B- række 2 i 3. runde i kampen Dianalund 2 – Greve 1 er Dianalunds 1. bræt Jacob Nissen Kronow ifølge indberetningen udeblevet.

Derfor idømmes Dianalund 2 (i henhold til § 9 F) ½ strafpoint.

Protest mod denne afgørelse skal (i henhold til § 1 B) indsendes til turneringskomiteens formand Jan Ambirk inden 10 dage efter ovenstående kendelse er afsagt.

 

 

På Dianalund Skakklubs vegne skal jeg meddele, at vi accepterer ovenstående kendelse. 

Men ikke udmøntningen af den: 

I 3. runde af holdturneringen har to hold fået tildelt strafpoints som følge af spiller der er udeblevet. 

I mesterrækken er Holbæk tildelt ½ strafpoints, men uden at det har indflydelse på matchpoints. 

I B2-rækken er Dianalund tildelt ½ strafpoints, men med indflydelse på matchpoints. 

Vi er uforstående over for denne forskel. 

Principielt mener vi, at tildeling af strafpoints er sket rigtigt i mesterrækken. 

Vi skal derfor anmode om at tildelingen af strafpoints heller ikke ændrer på matchpoints i B-rækken. 

Med venlig hilsen
John Christensen
Dianalund Skakklub

Dianalund ankede sagen og det udløste følgende kendelse:

Behandling af Dianalunds Klage vedr. fratagelse af Matchpoint.

 

Der er indsneget sig en fejl idet Greve ikke var kommet med under modtagere, og så var det også på sin plads da ALLE parter i sagen jo kan anke til Højeste instans i DSU, nemlig Skak Ankenævnet , at der kommer en begrundelse, så der er noget at forholde sig til.

 

Et flertal udtaler:

Intentionerne bag indførelse af strafpoint, var ikke  at ændre på kampresultatet, men at markere en utilfredshed i forhold til udeblivelser. Derfor blev det halve eller hele point fradraget det samlede resultat.

Efter Komitèns flertals vurdering er det holdturneringsreglementets § 9.D andet punktum "Turneringslederen kan idømme et hold i B-rækken et halvt strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement."
I modsætning til § 9.C ("Anvendes en spiller ulovligt, vil den pågældendes parti - uanset resultatet - være vundet af modstanderen.) ændrer det ikke ved kampens resultat. 

Flertallets indstilling er derfor:

"Dianalunds klage tages til efterretning, resultatet af kampen rettes til 2-2 og hvert af holdene får et matchs point. I den samlede opgørelse af bræt point for Dianalund fratrækkes ½ strafpoint for det manglende fremmøde"

I hovedkredsens holdturneringsreglement er der ikke som i reglementet for divisionsturneringen en bestemmelse om, at den udeblevne spiller skal straffes som i EMT. Da denne straffebestemmelse er eksplicit nævnt i divisionsturneringsreglementet må vi modsætningsvist konkludere, at en lignende straf ikke kan finde anvendelse i hovedkredsturneringen.

Afslutningsvis skal flertallet bemærke, ikke at lade eventuelle fejl/udeladelse i it-systemer afgøre, hvordan der dømmes efter reglementet. Rent praktisk kan det jo gøres ved, at turneringslederen i sin orientering af klubberne gør opmærksom på, at der i antallet af bræt point for Dianalund skal fratrækkes ½ point.

Et mindretal udtaler:

Ønsker stadfæstelse af HTL`s afgørelse, da der ønskes mere klare regler FØR en anden straf kan udmøntes.

Derfor:

Den af HTL trufne afgørelse omstødes og, tabellen rettes til resultatet 2-2, og Match pointende bliver delt med 1 til hver klub.

På pva Holturnerings Komitèn 

Jan Ambirk
Sct. Clemensvej 86, Kastrup
4760 Vordingborg

Tlf.: 60 65 48 85
E-mail: janambirk@gmail.com

Der er efter kendelsen kommet en beklagelse af at man har skrevet forkerte paragrafer i kendelse. Man siger kendelsen er taget efter §9 F.

Holdturneringsleder
Henning Jakobsen

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A- Rækken Tabel
B- Række 1 Tabel
B- Række 2 Tabel
C-Række 1 Tabel
C-Række 2 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
19-03-2018 B- Række 1 Haslev 2 - Maribo 3 1½ - 2½
19-03-2018 B- Række 1 Haslev 1 - Nykøbing F 1 2½ - 1½
19-03-2018 B- Række 1 Møn 1 - Sydøstlolland 2 1½ - 2½
19-03-2018 B- Række 1 Faxe 3 - Næstved 2 1½ - 2½
19-03-2018 B- Række 2 Greve 1 - Slagelse 2 ½ - 3½
19-03-2018 B- Række 2 Sorø 1 - Nykøbing Sj. 2 4 - 0
19-03-2018 B- Række 2 Dianalund 3 - Dragsholm 1 ½ - 3½
19-03-2018 B- Række 2 Dianalund 2 - Holbæk 4 1 - 3
18-03-2018 Mesterrækken Dianalund 1 - Holbæk 3 3½ - 4½
18-03-2018 Mesterrækken Nykøbing Sj. 1 - Maribo 1 3½ - 4½
18-03-2018 Mesterrækken Holbæk 2 - Slagelse 1 4½ - 3½
18-03-2018 Mesterrækken Køge 2 - Faxe 1 7½ - ½
17-03-2018 A- Rækken Vordingborg 1 - Faxe 2 6½ - 1½
17-03-2018 A- Rækken Skovbo 1 - Sydøstlolland 1 5½ - 2½
17-03-2018 A- Rækken Korsør 1 - Maribo 2 6 - 2
17-03-2018 A- Rækken Præstø 2 - Køge 3 5 - 3
14-03-2018 A- Rækken Vordingborg 1 - Korsør 1 5 - 3
10-03-2018 C-Række 1 Maribo 4 - Faxe 4 1 - 3
10-03-2018 C-Række 1 Præstø 3 - Sydøstlolland 3 2 - 2
10-03-2018 C-Række 1 Maribo 4 - Præstø 3 3 - 1
10-03-2018 C-Række 1 Faxe 4 - Sydøstlolland 3 1 - 3
07-03-2018 B- Række 2 Dragsholm 1 - Dianalund 2 3 - 1
07-03-2018 B- Række 1 Maribo 3 - Faxe 3 2 - 2
07-03-2018 A- Rækken Maribo 2 - Præstø 2 2 - 6
06-03-2018 B- Række 1 Sydøstlolland 2 - Haslev 1 0 - 4
06-03-2018 A- Rækken Sydøstlolland 1 - Køge 3 4 - 4
06-03-2018 C-Række 2 Skovbo 2 - Sorø 2 3½ - ½
06-03-2018 C-Række 2 Nykøbing Sj. 3 - Korsør 2 3 - 1
06-03-2018 C-Række 2 Holbæk 5 - Køge 4 0 - 4
05-03-2018 B- Række 2 Greve 1 - Holbæk 4 3 - 1
05-03-2018 B- Række 2 Nykøbing Sj. 2 - Dianalund 3 1 - 3
05-03-2018 B- Række 2 Slagelse 2 - Sorø 1 1½ - 2½
05-03-2018 B- Række 1 Nykøbing F 1 - Haslev 2 1½ - 2½
05-03-2018 B- Række 1 Møn 1 - Næstved 2 2 - 2
05-03-2018 A- Rækken Faxe 2 - Skovbo 1 3½ - 4½
04-03-2018 Mesterrækken Maribo 1 - Holbæk 2 5½ - 2½
04-03-2018 Mesterrækken Faxe 1 - Nykøbing Sj. 1 6 - 2
04-03-2018 Mesterrækken Holbæk 3 - Køge 2 ½ - 7½
04-03-2018 Mesterrækken Slagelse 1 - Dianalund 1 4 - 4
31-01-2018 B- Række 2 Dragsholm 1 - Holbæk 4 3 - 1
31-01-2018 B- Række 2 Dianalund 2 - Nykøbing Sj. 2 3 - 1
31-01-2018 B- Række 2 Dianalund 3 - Slagelse 2 ½ - 3½
31-01-2018 A- Rækken Vordingborg 1 - Sydøstlolland 1 7 - 1
30-01-2018 C-Række 1 Sydøstlolland 3 - Maribo 4 3 - 1
30-01-2018 A- Rækken Køge 3 - Korsør 1 6 - 2
30-01-2018 A- Rækken Skovbo 1 - Præstø 2 3 - 5
30-01-2018 C-Række 2 Køge 4 - Nykøbing Sj. 3 2½ - 1½
29-01-2018 C-Række 1 Faxe 4 - Præstø 3 3 - 1
29-01-2018 B- Række 2 Greve 1 - Sorø 1 3 - 1
29-01-2018 B- Række 1 Møn 1 - Faxe 3 2 - 2