Arbejder ...

loading

Afgørelse af protest i matchen mellem Helsingør 2 – Sjælsø 1 i M-rækken den 28. januar 2018.

 

Sjælsø Skakklub har nedlagt protest over resultatet i partiet på 2. bræt mellem Palle Nielsen (Hvid) og Mogens Moe (Sort) i matchen mellem Helsingør 2 – Sjælsø 1 i M-rækken den 28. januar 2018.

Formalia

Da holdturneringsleder Christian Rüdinger er medlem af Sjælsø Skakklub har han erklæret sig inhabil og bedt turneringskomiteen afgøre sagen i 1. instans. Erik Both, der sidder i turneringskomiteen er også medlem af Sjælsø Skakklub og har ligeledes erklæret sig inhabil i sagen. Sagen er derfor afgjort af Steen Hagstrøm, Allerød Skakklub og Martin Stampe Noer, Skakklubben Nordkalotten, da der angiveligt ikke er suppleanter til turneringskomiteen.

 

Protest og bemærkninger

Sjælsø v/ holdleder Jesper Kristiansen har beskrevet forløbet således:

”Ved en fejl var uret indstillet forkert idet tidsperiode 2 på 30 min automatisk blev lagt til ved træk 30. Uret var indstillet af hjemmeholdet (Helsingør).

Ved træk 39 gør Sort opmærksom på, at Hvid har tabt på tid, idet uret viser 28 min. Hvid har dermed ikke nået at udføre sit 40. træk inden for tidsgrænsen på 90 min + 30 s per træk, idet der ved træk 30 blev lagt 30 min ekstra til. Kamplederen tilkaldes. Kamplederen erkender fejlen ved urets indstilling. Kamplederen afgør, at partiet skal fortsætte uden ændringer i urets indstilling. Spillerne fortsætter derefter partiet.

Jeg mener, at kamplederens afgørelse, om at partiet skal fortsætte, er forkert. Han burde have afgjort, at partiet var tabt for Hvid pga. tidsoverskridelse. Afgørelsen bør derfor ændres til gevinst for Sort, idet Sort rettidigt har påpeget Hvids tidsoverskridelse.”

Helsingør v/ kampleder Rene Fabricius Weichel har fremsendt følgende bemærkninger til protesten:

”Sjælsø Skakklubs har nedlagt protest over resultatet i kampen på 2. bræt Palle Nielsen (Hvid) mod Mogens Moe (Sort). Sjælsø mener at hvid har tabt på tid da tiden stod på 28 min ved træk 39.  En fejl på opsætningen af uret har betydet at spillerne har fået 30. min. tillægstid ved træk 30 i stedet for det korrekte som er ved træk 40.  

§6 Skakuret 6.10.1 Urets visninger betragtes som definitive, medmindre der foreligger åbenbare fejl. Et skakur med en åbenbar fejl skal udskiftes af dommeren, som skal stille tiden på det nye ur efter sit bedste skøn.  6.10.2 Hvis det under et parti opdages, at et eller begge ure er blevet indstillet forkert, skal en af spillerne eller dommeren straks standse begge ure. Dommeren skal indstille urene korrekt og skal indstille tiden og træktælleren, hvis nødvendigt. Han skal indstille urene efter sit bedste skøn. 

Ingen af de to spillere har gjort TL opmærksom på den ukorrekte tillæg af 30 min. tillægstid. Det var af TL´s opfattelse at begge spiller var bekendt med tiden var tillagt ved træk 30, men ikke henvendt sig til TL, som man skal og bør for at TL har mulighed for at udskifte uret jf. §6.10.1.  Efter kort snak fik Tl opfattelsen af at begge spillede var opmærksomme på problemet med uret men valgt ikke at tilkalde til. TL vurderede derfor, at der var tale om en stilsigende accept fra begge sider Derfor har TL valgt at lade partiet fortsætte med den tilbageværende tid for at sikre fair play jf.  

§12 Dommerens opgaver 12.2.1 sikre fair play.”

 

Turneringskomiteens bemærkninger

Det ligger efter forklaringerne fast, at skakuret på 2. bræt i matchen mellem Helsingør II og Sjælsø I var indstillet forkert, idet der automatisk blev tillagt 2. tidsperiode (30 minutter ekstra) ved træk 30 i stedet for efter træk 40/når spillernes betænkningstid i 1. periode var gået.

Ved træk 39 konstaterede sort, at hvid havde tabt på tid, idet uret stod på 28 minutter, mens hvid ikke havde nået at udføre sit 40. træk.  Kamplederen blev tilkaldt, erkendte at uret havde været stillet forkert og besluttede, at partiet skulle fortsætte uden ændringer i urets indstilling. Spillerne fortsatte partiet og hvid vandt efterfølgende. Ingen af spillerne havde tidligere i partiet gjort opmærksom på at skakuret var stillet forkert.

Turneringskomiteens skal indledningsvist påtale, at kamplederen ikke forud for matchen havde draget omsorg for, at skakuret var indstillet korrekt med den betænkningstid, der skulle anvendes i M-rækken jfr. §6b i holdturneringsreglementet. Dette er meget beklageligt. En sådan kamplederfejl bør ikke komme spillerne til skade, idet de begge formentlig har været i god tro og gået ud fra, at der var rigeligt tilbage af betænkningstiden forud for tidskontrollen ved træk 40. Først ved træk 39 konstatere sort, at ur indstillingen havde været forkert og påberåbte sig tidsoverskridelse for hvid.

Som situationen er opstået anser turneringskomiteen det for mest korrekt, at partiet blev fortsat og afgjort på skakbrættet og komiteen finder derfor ikke grundlag for at ændre kamplederens skøn, der medførte hans afgørelse om at fortsætte partiet uden at ændre på indstillingen af uret.

 

Afgørelse

Sjælsø Skakklubs protest afvises derfor med ovenstående begrundelse og resultatet af det færdigspillede parti står ved magt.

 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan inden 14 dage fra dd. indbringes for en turneringskomite. Dette sker ved at indsende anken til formand for 8. Hovedkreds Per Rasmussen. Da den normale turneringskomite har truffet afgørelse i 1. instans vil 8. Hovedkedes bestyrelse i givet fald nedsætte en ad hoc turneringskomite til afgørelse af anken.

 

Søndag den 11. februar 2018

 

Steen Hagstrøm                         Martin Stampe Noer

Allerød Skakklub                        Skakklubben Nordkalotten

Rækker

Navn
M-Rækken Tabel
A-Rækken Tabel
B-Rækkken Tabel
C-Rækken Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
08-03-2018 A-Rækken Sjælsø 2 - Egedal-Jyllinge 1 4½ - 3½
08-03-2018 A-Rækken Hillerød 3 - Solrød 1 5½ - 2½
08-03-2018 A-Rækken Nordkalotten 2 - Roskilde 2 6½ - 1½
06-03-2018 B-Rækkken Frederikssund 2 - Helsingør 3 1 - 7
06-03-2018 B-Rækkken Allerød 5 - Furesø 2 0 - 8
06-03-2018 B-Rækkken Gribskov 2 - Hillerød 4 3 - 5
06-03-2018 B-Rækkken Espergærde 1 - Frederiksværk 1 6 - 2
06-03-2018 C-Rækken Solrød 2 - Frederiksværk 2 1½ - 2½
06-03-2018 C-Rækken Fredensborg 2 - Nordkalotten 3 2 - 2
06-03-2018 C-Rækken Hillerød 5 - Allerød 6 ½ - 3½
04-03-2018 M-Rækken Allerød 2 - Fredensborg 1 6½ - 1½
04-03-2018 M-Rækken Allerød 1 - Gribskov 1 8 - 0
04-03-2018 M-Rækken Helsingør 2 - Roskilde 1 1½ - 6½
04-03-2018 M-Rækken Sjælsø 1 - Frederikssund 1 5½ - 2½
22-02-2018 B-Rækkken Allerød 4 - Helsingør 3 5½ - 2½
22-02-2018 B-Rækkken Allerød 5 - Hillerød 4 1 - 7
22-02-2018 B-Rækkken Frederikssund 2 - Frederiksværk 1 1½ - 6½
20-02-2018 B-Rækkken Gribskov 2 - Espergærde 1 1½ - 6½
15-02-2018 C-Rækken Nordkalotten 3 - Sjælsø 3 1 - 3
15-02-2018 A-Rækken Allerød 3 - Roskilde 2 5½ - 2½
15-02-2018 C-Rækken Allerød 6 - Solrød 2 3 - 1
14-02-2018 B-Rækkken Frederiksværk 1 - Allerød 5 7½ - ½
14-02-2018 A-Rækken Solrød 1 - Nordkalotten 2 6 - 2
13-02-2018 B-Rækkken Hillerød 4 - Allerød 4 4½ - 3½
13-02-2018 B-Rækkken Helsingør 3 - Furesø 2 4 - 4
13-02-2018 A-Rækken Egedal-Jyllinge 1 - Hillerød 3 0 - 8
12-02-2018 B-Rækkken Espergærde 1 - Frederikssund 2 6 - 2
12-02-2018 C-Rækken Fredensborg 2 - Frederiksværk 2 1½ - 2½
11-02-2018 M-Rækken Frederikssund 1 - Helsingør 2 7 - 1
11-02-2018 M-Rækken Roskilde 1 - Allerød 2 5½ - 2½
11-02-2018 M-Rækken Fredensborg 1 - Allerød 1 ½ - 7½
11-02-2018 A-Rækken Bornholm 2 - Sjælsø 2 4 - 4
11-02-2018 M-Rækken Sjælsø 1 - Gribskov 1 5 - 3
10-02-2018 A-Rækken Allerød 3 - Bornholm 2 4 - 4
01-02-2018 B-Rækkken Frederikssund 2 - Gribskov 2 4 - 4
01-02-2018 B-Rækkken Allerød 4 - Frederiksværk 1 3½ - 4½
01-02-2018 B-Rækkken Allerød 5 - Espergærde 1 1 - 7
01-02-2018 A-Rækken Nordkalotten 2 - Egedal-Jyllinge 1 4½ - 3½
31-01-2018 C-Rækken Frederiksværk 2 - Allerød 6 1 - 3
30-01-2018 B-Rækkken Furesø 2 - Hillerød 4 6½ - 1½
30-01-2018 A-Rækken Roskilde 2 - Solrød 1 2½ - 5½
30-01-2018 C-Rækken Hillerød 5 - Nordkalotten 3 ½ - 3½
29-01-2018 C-Rækken Sjælsø 3 - Fredensborg 2 4 - 0
29-01-2018 A-Rækken Sjælsø 2 - Allerød 3 4½ - 3½
28-01-2018 M-Rækken Helsingør 2 - Sjælsø 1 1½ - 6½
28-01-2018 M-Rækken Gribskov 1 - Fredensborg 1 3½ - 4½
28-01-2018 M-Rækken Allerød 2 - Frederikssund 1 4 - 4
28-01-2018 M-Rækken Allerød 1 - Roskilde 1 6 - 2
24-01-2018 B-Rækkken Frederiksværk 1 - Gribskov 2 6½ - 1½
23-01-2018 B-Rækkken Furesø 2 - Allerød 4 5½ - 2½