Arbejder ...

loading

Dansk Skak Unions 9. hovedkreds
Holdturneringsleder Leif Hamborg
Silkeborgvej 35C st tv, 7400 Herning
Tlf. 28821147
mail: leifhamborg@hotmail.com

Herning, den 25. august 2018

Til klubformændene i 9. hovedkreds.

Hermed indbydes til holdturneringen 2018/19.

Runderne spilles således:

Runde Mesterrækken A-, B- og C-rækken
1. Søndag den 28. oktober 2018 29. oktober - 1. november 2018
2. Søndag den 18. november 2018 19. - 22. november 2018
3. Søndag den 9. december 2018 10. - 13. december 2018
4. Søndag den 13. januar 2019 14. - 17. januar 2019
5. Søndag den 27. januar 2019 28. - 31. januar 2019
6. Søndag den 24. februar 2019 25. - 28. februar 2019
7. Søndag den 10. marts 2019 11. - 14. marts 2019

 

A-, B- og C-rækken spiller som sædvanlig på hjemmeholdets klubaften.

I Mesterrækken og A-rækken spilles med 8-mandshold og i B- og C-rækken med 4-mandshold. Der spilles efter hovedkredsens holdturneringsreglement, som vil fremgå af turneringsprogrammet.

De tilmeldte 4-mandshold vil blive inddelt mellem B- og C-rækken efter ratinggennemsnittet på de tilmeldte faste holdopstillinger. Spillernes ratingtal pr. 30. september 2018 vil være gældende. Det skal således ikke af klubberne tilkendegives, om tilmeldte 4-mandshold skal placeres i B- eller C-rækken.

I foregående sæson rykkede Holstebro 1 ned fra 2. division og Holstebro 2 ned fra Mesterrækken. Der var ingen nedrykning fra A-rækken, som bestod af 7 hold. Skive 1 rykkede op i 2. division, Ringkøbing op i Mesterrækken og Morsø op i A-rækken.

Berettiget til at spille i Mesterrækken er herefter:
1) Holstebro 1, 2) THY 1, 3) Herning 2, 4) Skive 2, 5) Viborg 2, 6) Lemvig 1, 7) Skive 3 og 8) Ringkøbing.

Berettiget til at spille i A-rækken er:
1) Holstebro 2, 2) Aulum, 3) THY 2, 4) Viborg 3, 5) Vorgod 1, 6) Herning 3, 7) Skive 4 og 8) Morsø.

Alle øvrige hold kan kun tilmeldes som 4-mandshold, idet der dog kan blive tale om at tilbyde reservehold at indtræde i A-rækken som 8-mandshold, hvis ikke alle de netop nævnte hold stiller op (som 8-mandshold). De første reserver er: 1) Kjellerup 2, 2) Ikast og 3) Herning 4.

1-times-reglen ved for sent fremmøde beholdes, selv om det i individuelle turneringer er således, at der gælder en kvartersregel, hvis ikke andet er meddelt i indbydelsen. Der kan fortsat efter ½ time i hovedkredsens holdturnering indsættes en reserve.

I forbindelse med udsendelse af turneringsprogrammerne vil klubberne blive afkrævet indskud, som udgør 200 kr. pr. hold i Mester- og A-rækken og 100 kr. pr. hold i B- og C-rækken, blandt andet til dækning af ratingafgiften.

Heller ikke i denne sæson skal resultatkort indsendes; de skal kun opbevares. I stedet skal hjemmeklubben indtaste enkeltresultaterne direkte på turneringshjemmesiden.

Der vedlægges:
1) Tilmeldingsskema

På tilmeldingsskemaet skal angives samtlige klubbens hold, ekskl. divisionshold, de særlige kluboplysninger og oplysning om, hvorvidt klubben kan arrangere afslutningsrunde. Som sædvanlig bedes anført særlige ønsker. Hvis ikke andet er anført, går jeg ud fra, at de divisionsklubber, der har deres andet- eller tredjehold i Mesterrækken, dvs. Herning, Skive og Viborg så vidt muligt ønsker hjemmekamp i Mesterrækken de samme søndage, som deres førstehold spiller hjemme.

Styrkelisten bedes indtastet direkte i holdturneringssystemet eller indsendt elektronisk. Af hensyn til trykning af turneringsprogrammet og placeringen af 4-mandsholdene i B- og C-rækken skal dette gøres samtidigt med tilmeldingen.

På styrkelisten skal anføres samtlige klubbens A-medlemmer med tydelig angivelse af styrkelistenummer, sammensætningen af de enkelte hold og af, hvem der kun er reserver. Holdledere skal angives. Det er ikke nødvendigt at anføre ratingtal. Spillere uden ratingtal skal dog af klubformanden tildeles et skønnet ratingtal mellem 800 og 1700 deleligt med 100.

Klubformanden kan delegere sine beføjelser til en eller flere andre i klubben, men det er klubformanden, der over for hovedkredsen er ansvarlig for korrekt udfyldte skemaer.

Alle spillede partier rates i henhold til DSU’s ratingreglement. Turneringen bliver både dansk og Elo-ratet.

Udfyldte tilmeldingsskemaer og styrkelister skal være undertegnede i hænde senest søndag den 30. september 2018. Hvis holdturneringsprogrammet skal foreligge til tiden er det vigtigt, at alle klubber overholder den nævnte tidsfrist.

Undertegnede er holdturneringsleder og Jesper Dürr Christiansen vil bistå mig.

Med venlig hilsen
Leif Hamborg
Silkeborgvej 35C st tv, 7400 Herning
Tlf. 28821147
Mail: leifhamborg@hotmail.com

 

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-rækken Tabel
B-rækken Tabel
C-rækken Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
11-04-2019 A-rækken Aulum - Holstebro 2 2½ - 5½
11-04-2019 A-rækken Viborg 3 - Skive 4 4½ - 3½
11-04-2019 A-rækken Morsø - Herning 3 4½ - 3½
09-04-2019 A-rækken Vorgod 1 - Ringkøbing 1½ - 6½
28-03-2019 A-rækken Morsø - Viborg 3 4 - 4
26-03-2019 A-rækken Aulum - Vorgod 1 5 - 3
26-03-2019 A-rækken Ringkøbing - Herning 3 6 - 2
26-03-2019 A-rækken Holstebro 2 - THY 2 5½ - 2½
14-03-2019 A-rækken THY 2 - Vorgod 1 4½ - 3½
12-03-2019 A-rækken Ringkøbing - Viborg 3 4½ - 3½
12-03-2019 A-rækken Skive 4 - Morsø 3½ - 4½
11-03-2019 B-rækken Ikast - Vestsalling 4 - 0
11-03-2019 B-rækken Vorgod 2 - Holstebro 3 3 - 1
11-03-2019 B-rækken Herning 4 - Lemvig 2 ½ - 3½
11-03-2019 A-rækken Herning 3 - Aulum 4½ - 3½
11-03-2019 C-rækken Herning 5 - Kjellerup 4 2 - 2
11-03-2019 C-rækken Vorgod 3 - Kjellerup 3 1½ - 2½
10-03-2019 Mesterrækken Viborg 2 - Holstebro 1 ½ - 7½
10-03-2019 Mesterrækken Skive 2 - Herning 2 5½ - 2½
10-03-2019 Mesterrækken Skive 3 - THY 1 2½ - 5½
28-02-2019 A-rækken Viborg 3 - THY 2 7½ - ½
28-02-2019 B-rækken Kjellerup 2 - Lemvig 2 3 - 1
28-02-2019 C-rækken Kjellerup 3 - Herning 5 1 - 3
26-02-2019 A-rækken Aulum - Skive 4 4½ - 3½
26-02-2019 A-rækken Ringkøbing - Morsø 5 - 3
26-02-2019 B-rækken Holstebro 3 - Ikast 1 - 3
26-02-2019 C-rækken Vorgod 3 - Kjellerup 4 1½ - 2½
25-02-2019 B-rækken Vestsalling - Vorgod 2 2½ - 1½
25-02-2019 A-rækken Herning 3 - Holstebro 2 3 - 5
24-02-2019 Mesterrækken Viborg 2 - Skive 3 5½ - 2½
24-02-2019 Mesterrækken Skive 2 - Holstebro 1 3 - 5
24-02-2019 Mesterrækken Herning 2 - Lemvig 1 7½ - ½
07-02-2019 B-rækken Kjellerup 2 - Vestsalling 4 - 0
05-02-2019 Mesterrækken Holstebro 1 - Lemvig 1 6½ - 1½
31-01-2019 A-rækken THY 2 - Herning 3 4½ - 3½
31-01-2019 A-rækken Viborg 3 - Aulum 4 - 4
31-01-2019 C-rækken Kjellerup 4 - Kjellerup 3 ½ - 3½
29-01-2019 A-rækken Skive 4 - Ringkøbing 3 - 5
29-01-2019 B-rækken Vorgod 2 - Ikast 0 - 4
29-01-2019 B-rækken Lemvig 2 - Holstebro 3 3 - 1
29-01-2019 A-rækken Vorgod 1 - Holstebro 2 4 - 4
28-01-2019 B-rækken Herning 4 - Kjellerup 2 1 - 3
28-01-2019 C-rækken Herning 5 - Vorgod 3 3 - 1
27-01-2019 Mesterrækken Holstebro 1 - Skive 3 4½ - 3½
27-01-2019 Mesterrækken Lemvig 1 - Skive 2 2½ - 5½
27-01-2019 Mesterrækken THY 1 - Viborg 2 6½ - 1½
17-01-2019 A-rækken Morsø - Aulum 2½ - 5½
17-01-2019 C-rækken Kjellerup 3 - Vorgod 3 3 - 1
17-01-2019 C-rækken Kjellerup 4 - Herning 5 2½ - 1½
15-01-2019 B-rækken Vorgod 2 - Lemvig 2 2 - 2