Arbejder ...

loading

Bemærk: I Kommende sæson gives der ikke advarsel for manglende opfyldning.
Som meddelt på delegeretmødet 2018 vil straffen for manglende spiller blive skærpet fremover.
Ved manglende spiller idømmes holdet et ½ strafpoint, hvis ikke modstanderhold og HTL er underrettet i god tid.
Hvis ikke et hold er fyldt op fra toppen af, vil holdet yderlig blive idømt 1 strafpoint ved 8 mandshold eller ½ strafpoint ved 4 mandshold.

Holdlederen bør derfor altid sikre sig, at de foranliggende spillere er mødt inden de nederste brætter bliver besat.