Arbejder ...

loading
februar 1 2019
Af: HKJakobsen

Runde 5 er afsluttet uden problemer og der begynder at tegne sig nogle billeder af op og nedrykning.
I mesterrækken er der ikke de store overraskelser denne gang. I stillingen ser det ud til Holbæk 2 vil blande sig i oprykningen, men Slagelse 1 har nok det nemmeste slutprogram så de er også med i kampen sammen med Køge 3. Det bliver nok blandt disse 3 hold oprykkeren skal findes.
I A-rækken var det overraskende at Slagelse 2 vandt over Faxe 2 og Præstø 2s store sejr over Skovbo 1.
I B-række 1 endte hele 3 kampe 4-0 og alle 3 spillet i Maribo. I denne række har Nykøbing F lagt sig i spidsen og da de på det sidste har fået lidt forstærkninger, håber jeg at de er klar til at benytte en eventuel oprykning. 
I B-række 2 vandt Dragsholm overraskende stort over Holbæk 4, men er nok kommet for sent i gang til at blande sig i topstriden.
C-række 1 har ikke spillet.
I C-række 2 er der kun spillet en kamp, da Korsør har fået udsat sin kamp. De har svært ved at stille hold når 1. holdet spiller samme dag. I denne række får Skovbo nok ikke lov at beholde 1. pladsen da de er oversidder i sidste runde og Næstved mangler at spille 2 kampe.

januar 18 2019
Af: HKJakobsen

Så er holdturneringen nået godt halvvejen og spændingen stiger i de forskellige rækker, om hvem der skal op og ned. I Mesterrækken var Holbæk 2s store sejr over Faxe 1 overraskende og det samme var Køge 3s sejr over Slagelse. Det er uventet at Slagelse og Dianalund findes i nederste halvdel af tabellen og det skal også bemærkes at der kun er 3 point forskel mellem de 5 øverste hold. Det ser ud til Slagelse 1 har det nemmeste slutprogram.
I A- rækken var Skovbos sejr over Nykøbing Sj. overraskende og det samme var Faxe 2s store sejr over Vordingborg. Der er ikke de store overraskelser i stillingen bortset fra at Vordingborg stadig ligger i øverste halvdel trods rundens nederlag.
I B- række 1 var der 2 overraskelser, nemlig Nykøbing Fs store sejr over Næstved 2 og Maribo 3s store sejr over Sydøstlolland 2. Stillingen i rækken er stort set som forventet bortset fra at det er Maribo 3 der ligger i øverste halvdel i stedet for Maribo 2. Dette kan skyldes at Maribo holdene har taget point fra hinanden i de indbyrdes kampe, hvor der ikke har været aftaler eller klub hensyn til påvirke resultaterne.
B-række 2 havde også 2 store overraskelser, nemlig Sorø 1s store sejr over Dianalund 2. Det var også overraskende at Greve 1 vandt og endda stort over Dragsholm. I stillingen er der kun få og små forskydninger i forhold det forventede.
C- række 1 har ikke spillet i denne omgang.
C- række 2 var der ikke nogen større overraskelser og stillingen er svær at vurdere på grund af en oversidder i hver runde, men det er dog påfaldende at favoritterne Køge 5 ligger i bunden. Det skal lige bemærkes at Køge 5 har siddet over, så det bliver spændende hvordan denne række slutter.

januar 7 2019
Af: HKJakobsen

Godt nytår. Få nu styr på tingene.
Der skal bedre styr på holdsætningen. Holdene skal fyldes op fra toppen af og der er ingen dårlige undskyldninger for ikke at gøre det. Der er stor utilfredshed ude i klubberne over denne regel ikke overholdes.
Husk: Bemærkninger på holdkortet skal indberettes til HTL.

Der er flere klubber der har fået nye medlemmer, som de endnu ikke har fået på styrkelisten. Dette sker ved ved en henvendelse til mig. 
 

januar 3 2019
Af: HKJakobsen

Afgørelse vedr. holdkampen i Mesterrækken mellem Holbæk 2 og Sydøstlolland 1 afviklet søndag den 9. december 2018 i Holbæk:

 

1.       Turneringskomiteen anerkender Sydøstlollands klage.

Bemærkninger er anført holdkortet og en officiel protest er indgivet inden for den angivne tidsfrist.

2.       Holbæks anvendelse af deres 8.bræt er lovligt.

Det er tilladt at ændre holdopstilling frem til kampstart.

3.       Turneringslederens afgørelse om ½ strafpoint samt advarsel til Holbæk 2 vurderes som værende korrekt.

 

Supplerende bemærkninger:

Ad 1)

Sydøstlolland forklarer i deres protest, at der er påført bemærkninger på holdkortet. Endvidere indgiver de inden for tidsfristen på 4 dage en officiel klage.

Protesten anses derfor af turneringskomiteen som værende gyldig.

Ad 2)

Holbæk 2 ændrer inden kampstart navnet på spilleren på bræt 8. Jf. holdturneringsreglerne er der intet til hinder for, at en holdopstilling ændres frem til kampstart. Turneringskomiteen afviser derfor Sydøstlollands påstand om, at partiet skal dømmes som tabt for Holbæk, og resultatet ½-½ stadfæstes.

Ad 3)

Jf. udtalelse fra Holbæks holdleder var man i god tro ang. de udeblevne spillere. Bræt 3 udeblev pga. et maveonde og bræt 7 mødte op efter 45 minutter. Turneringslederen har følgelig tildelt Holbæk ½ point i straf for den udeblevne spiller samt en advarsel for ikke at fylde holdet op fra toppen. Holbæk er tidligere blevet tildelt en advarsel, men denne advarsel gjaldt dog et andet hold.

Turneringskomiteen stadfæster derfor holdturneringslederens afgørelse.

 

Ovenstående afgørelse er truffet af en enstemmig turneringskomite.

 

På turneringskomiteens vegne

Peter Holst

december 22 2018
Af: HKJakobsen

Der er nu indbudt til dommerkursus i Præstø i samarbejde med 2. hovedkreds.

Indbydelsen findes i "Indbydelser" under andre.

december 21 2018
Af: HKJakobsen

Kendelsen er ikke anket.
Kendelse:
Nicklas Alexander Winther-Jørgensen er indmeldt i Maribo Skakklub.
Nicklas har den 20/11 -18 spillet holdkamp for Næstved Skakklub.
Da klubskiftet skyldes bopælsforandring til 4941 Bandholm er Nicklas i følge § 8 C berettiget til at spille holdkampe for Maribo resten af sæsonen.

Kendelsen kan inden 10 dage ankes til turneringskomiteen v/ Peter Holst - 20334144 – sekretær@2-hk.dk .

Anken skal samtidig sendes til undertegnede.  

december 14 2018
Af: HKJakobsen

Så er holdturneringsugen for 3. runde slut og igen med flere unøjagtigheder. Jeg skal opfordre klubber og holdledere til at få styr på deres spillere. Der er alt for mange tilfælde af manglende spillere både med og uden afbud og tilfælde hvor holdlederne glemmer at en spiller har meldt afbud. Det er utroligt trist at skulle køre langt eller kort og så ikke komme til at spille. Der er behov for en enorm opstramning så vi kan undgå strafpoint og protestsager. 
Nu til det sportslige.
I mesterrækken behandles der en protestsag indgivet af Sydøstlolland 1 mod Holbæk 2.
Af overaskelser skal nævnes Slagelse 1s kun lille sejr over Maribo 1 på 4½ - 3½ mod forventet 6-2. Dianalund 1 ligger uventet langt nede i tabellen, men har også mødt både nr. 1 og 2.
I A-rækken vandt Vordingborg uventet stort over Korsør og det samme med Haslev over Skovbo. Her blander sidste års vinder Vordingborg sig igen i topstriden.
B 1 rækken indeholdt flere overraskelser. Nykøbing F 1 kæmpe sejr over Faxe 3 var overraskende. Det var også overraskende at Næstved 2 kun fik uafgjort mod Møn 1 og til sidst skal nævnes Maribo 3s store sejr over Maribo 2. Der er ikke nogen luskede aftaler i den klub.
I B-række 2 var Sorø 1s store sejr over Nykøbings 2 og Dianalunds store sejr over Holbæk 4 overraskende og det var også overraskende at Dragsholm 1 måtte nøjes med en beskeden sejr over Holbæk 4. Kampen Køge 4 - Greve 1 er udsat. Placeringerne i rækken er nogenlunde som forventet.
C-række 1 er nu kommet i gang og har spillet 2 fællesrunder med i alt 4 runder. Her tordner Faxe bare frem og slår alt og alle. Præstø og Møn skuffer og Maribo er jo kun med på dispensation, men det forlyder at alle spillerne har nogle gode dage.
I C-række 2 var Korsør 1s store sejr over Køge 5 overraskende og det samme var Skovbo 2 s sejr over Køge 6. Der er i denne række spillet 2 runder, men da der er en oversidder i hver runde er den samlede stilling ikke retvisende. Det virker dog påfaldende at Næstved der kun har spillet en kamp ligger på en delt første plads.
Alle spillere og ledere ønskes en god jul og godt Nytår og få så styr på jeres hold og spillere.
 

 

november 26 2018
Af: HKJakobsen

Det er meget vigtigt at resultater indtastes hurtigst muligt, da der er mange der følger med på hjemmesiden.

november 23 2018
Af: HKJakobsen

Så er 2. runde næsten overstået, desværre med flere tilfælde af manglende spillere, så holdlederne bør nok læse siden om strafpoint i disse situationer.
I mesterrækken var der en enkelt manglende spiller. Resultatmæssigt er Maribo 1s store sejr over Holbæk 3 og Slagelses store sejr over Holbæk 2 overraskende. Det kan samtidig bemærkes at Maribo 1 overraskende ligger nummer 1 og Dianalund 1 findes i nederste halvdel, men der er jo 5 runder til at ændre det.
I A - rækken var Haslev 1s sejr over Slagelse 2 en overraskelse.
B-række 1 var der også en enkelt overraskelse, nemlig Faxe 3s sejr over Maribo 3. Her skal også nævnes Maribo 2s placering i nederste halvdel af tabellen mod en forventet placering i øverste halvdel, men også her kan meget nå at ændre sig.
I B-række 2 var det en stor overraskelse at Sorø 1 vandt med cifrene 3-1 over Køge 4. Da det stik modsatte var forventet. Dianalund 3s sejr over Greve 1 var ligeledes overraskende.
Så kom C-række 2 også i gang og her var der også en manglende spiller. Her var det overraskende at Køge 6 vandt det lokale opgør over Køge 5. Næstved 3s sejr over Skovbo 2 var overraskende og overraskende stor.
C-række 1 starter med dobbeltstævne og problemer på lørdag. Her er brugt kreative tanker og timers arbejde for at rækken ikke skulle være ødelagt fra starten. Løsningen er fundet ved et tæt samarbejde mellem HTL og de indvolverede klubber. Der kan ses lidt mere under tabellen.

november 1 2018
Af: HKJakobsen

Så er runde 1 afviklet uden de store problemer. Dog slap vi ikke for en enkelt holdsætnings fejl. Husk det er styrkelisten (den som klubben selv har oplyst) der skal bruges og ikke ratinglisten.
I mester-rækken kom der hele 2 overraskelser. Sydøstlolland 1 sejr over Dianalund 1 var en overraskelse. Det samme var Køge 3 sejr over Maribo 1.
I A-rækken var der også 2 overraskelser, nemlig Slagelse 2 store sejr over Korsør 1. Faxe 2 sejr over Haslev 1 var også en overraskelse.
I B-række 1 var der hele 3 overraskelser. For det første var Nykøbing F 1 begrænsede sejr over Sydøstlolland 2 en overraskelse. Næstved 2 store sejr over Maribo 2 og Maribo 4 sejr over Maribo 3 var ligeledes overraskende.
I B-række 2 var der også en enkelt overraskelse med Greve 1 store sejr over Sorø 1.

C rækkerne er endnu ikke startet.

oktober 6 2018
Af: HKJakobsen

Så er C rækkerne oprettet og jeg håber også de er rettet for diverse fejl.

Følgende klubber har tilmeldt hold til C rækken:
C række 1 Planlægges som 3 dobbelt runder der spilles på lørdage.
Møn
Maribo
Præstø
Faxe
C række 2
Korsør
Næstved 
Køge 2 hold
Skovbo

oktober 2 2018
Af: HKJakobsen


Styrkeliste skal være oprettet senest den 15/10 (Dato ændret af hensyn til Divisionsturneringen)
Husk: Holdleder og dennes kontakt info skal oplyses.

september 21 2018
Af: HKJakobsen

Jeg er blevet gjort opmærksom på at den 8 oktober er en mandag (ikke søndag). Jeg lader datoen være gældende.

Styrkeliste skal være oprettet senest den 15/10 ( ændret af hensyn til Divisionsturneringen)

Mesterrækken er nu oprettet.

juli 18 2018
Af: HKJakobsen

Holdtermin 2018 - 2019
Mesterrækken  Øvrige rækker
28-10-18           uge 44
18-11-18           uge 47
  9-12-18           uge 50
13-1  -19           uge   3
27-1  -19           uge   5
24-2  -19           uge   9
10-3  -19           uge 11
Der er ikke modtaget nogen protest så ovennævnte plan ligger fast. Dog spiller Køges Mesterrækkehold deres uge 9 kamp den 3-3-2019.
Da den 24/2 falder i uge 8 er denne dato i strid med reglementet. Efter hvad jeg ved er Køge eneste mesterrække klub hvor det rammer i ferien. Det er derfor aftalt med Køge at deres kamp spilles den 3/3-19. Protest mod dette skal jeg have modtaget senest den 26/4 2018 klokken 24:00
Alternativt bliver sidste runde for mesterrækken den 24/3-19. 
 

juli 18 2018
Af: HKJakobsen

Bemærk: Nedenstående er hvordan sidste sæsons resultater placerer holdene. Jeg ved allerede nu, at der er klubber der ikke kan eller vil stille op i de rækker de er berettiget til.  
Vordingborg kan ikke stille hold om søndagen i mesterrækken og ønsker derfor at fortsætte i A-rækken.
Dragsholm har pt. ikke medlemmer nok til 8 mandshold i A-rækken.
 

Mesterrække 2  B-Rækker
Maribo 1   Nykøbing Fl. 1  
Faxe 1   Møn 1  
Slagelse 1   Faxe 3  
Dianalund 1   Maribo 2  
Holbæk 2   Maribo 3  
Holbæk 3   Præstø 2  
Vordingborg 1   Maribo 2  
Køge 3   Præstø 2  
    Slagelse 2  
A-Rækken Sorø 1  
Faxe 2   Holbæk 4  
Sydøstlolland 1   Dianalund 2  
Korsør 1   Greve 1  
Skovbo 1   Dianalund 3  
Haslev 1   Køge 4  
Nykøbing Sj. 1   Faxe 4  
Dragsholm 1      
Næstved 2    

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A - Rækken Tabel
B - række 1 Tabel
B- Række 2 Tabel
C-Række 1 Tabel
C-Række 2 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
11-02-2019 C-Række 2 Korsør 2 - Næstved 3 0 - 4
30-01-2019 B- Række 2 Dianalund 2 - Køge 4 1 - 3
30-01-2019 B- Række 2 Dianalund 3 - Sorø 1 ½ - 3½
30-01-2019 B- Række 2 Dragsholm 1 - Holbæk 4 2 - 2
30-01-2019 B - række 1 Maribo 2 - Sydøstlolland 2 4 - 0
30-01-2019 B - række 1 Maribo 4 - Nykøbing F 1 0 - 4
30-01-2019 B - række 1 Maribo 3 - Møn 1 0 - 4
29-01-2019 C-Række 2 Køge 5 - Skovbo 2 1½ - 2½
28-01-2019 B- Række 2 Nykøbing Sj. 2 - Greve 1 2 - 2
28-01-2019 B - række 1 Næstved 2 - Faxe 3 3 - 1
28-01-2019 A - Rækken Faxe 2 - Slagelse 2 3½ - 4½
28-01-2019 A - Rækken Haslev 1 - Vordingborg 1 5½ - 2½
28-01-2019 A - Rækken Nykøbing Sj. 1 - Korsør 1 7½ - ½
28-01-2019 A - Rækken Præstø 2 - Skovbo 1 5½ - 2½
27-01-2019 Mesterrækken Maribo 1 - Faxe 1 3 - 5
27-01-2019 Mesterrækken Holbæk 3 - Slagelse 1 ½ - 7½
27-01-2019 Mesterrækken Holbæk 2 - Dianalund 1 6½ - 1½
27-01-2019 Mesterrækken Køge 3 - Sydøstlolland 1 6 - 2
17-01-2019 B - række 1 Sydøstlolland 2 - Maribo 3 ½ - 3½
17-01-2019 B- Række 2 Køge 4 - Greve 1 3 - 1
16-01-2019 A - Rækken Vordingborg 1 - Faxe 2 3 - 5
15-01-2019 B- Række 2 Holbæk 4 - Dianalund 3 3½ - ½
15-01-2019 B- Række 2 Køge 4 - Nykøbing Sj. 2 3 - 1
15-01-2019 A - Rækken Skovbo 1 - Nykøbing Sj. 1 4½ - 3½
15-01-2019 C-Række 2 Skovbo 2 - Korsør 2 3 - 1
14-01-2019 B- Række 2 Greve 1 - Dragsholm 1 3 - 1
14-01-2019 B- Række 2 Sorø 1 - Dianalund 2 2½ - 1½
14-01-2019 B - række 1 Faxe 3 - Maribo 2 2 - 2
14-01-2019 B - række 1 Nykøbing F 1 - Næstved 2 3 - 1
14-01-2019 B - række 1 Møn 1 - Maribo 4 3 - 1
14-01-2019 A - Rækken Slagelse 2 - Præstø 2 4 - 4
14-01-2019 A - Rækken Korsør 1 - Haslev 1 2 - 6
14-01-2019 C-Række 2 Næstved 3 - Køge 6 2½ - 1½
13-01-2019 Mesterrækken Holbæk 3 - Dianalund 1 (1½ - 5½)
13-01-2019 Mesterrækken Sydøstlolland 1 - Maribo 1 3 - 5
13-01-2019 Mesterrækken Faxe 1 - Holbæk 2 2½ - 5½
13-01-2019 Mesterrækken Slagelse 1 - Køge 3 3½ - 4½
13-12-2018 B - række 1 Sydøstlolland 2 - Maribo 4 2 - 2
12-12-2018 B- Række 2 Dianalund 3 - Dragsholm 1 1½ - 2½
12-12-2018 B - række 1 Maribo 3 - Maribo 2 3 - 1
11-12-2018 B- Række 2 Holbæk 4 - Dianalund 2 1 - 3
11-12-2018 C-Række 2 Køge 6 - Skovbo 2 0 - 4
10-12-2018 B- Række 2 Nykøbing Sj. 2 - Sorø 1 1 - 3
10-12-2018 B - række 1 Næstved 2 - Møn 1 2 - 2
10-12-2018 B - række 1 Nykøbing F 1 - Faxe 3 4 - 0
10-12-2018 A - Rækken Præstø 2 - Faxe 2 4½ - 3½
10-12-2018 A - Rækken Nykøbing Sj. 1 - Slagelse 2 5 - 3
10-12-2018 A - Rækken Korsør 1 - Vordingborg 1 1 - 7
10-12-2018 A - Rækken Haslev 1 - Skovbo 1 6 - 2
09-12-2018 Mesterrækken Holbæk 2 - Sydøstlolland 1 (4½ - 3)