Arbejder ...

loading
oktober 22 2020
Af: HansMilter

På grund af risikoen for COVID-19 har flere klubber har meddelt, at de har problemer med at skaffe kampledere til 1. runde af DSUs divisionsturnering.

Da COVID-19 er en ekstraordinær situation gives der hermed dispensation til at alle kampe i 1. og 2. division får dispensation til at måtte anvende spillende kampledere.

For en ordens skyld skal det dog nævnes, at jeg forsat anbefaler, at mananvender en kampleder ikke spiller med, hvis dette er mulig.

Denne dispensation er foreløbigt kun givet for 1. runde af turneringen og den gælder ikke Skakligaen

oktober 22 2020
Af: HansMilter

Denne nyhed er samtidig gemt som en fast information på Divisionsturneringens hjemmeside

Anbefalinger vedr. Divisionsturneringen samt holdturneringen i skak 2020/2021

kampen SKAL leve op til de enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne!

Grundet Corona/Covid-19 har DSU udarbejdet nogle ekstra anbefalinger vedr. afholdelse af holdkampe i både divisionsturneringen samt de respektive holdturneringer i de forskellige HK.

Det er anbefalinger da der lokalt kan være kan være andre restriktioner som selvfølgelig skal overholdes.

Den arrangerende klub skal informere om lokale restriktioner inden holdkampen – gerne via mail til den/de besøgende klubber – sådan at arrangørklubben kan sikre sig, at disse restriktioner overholdes.

Derudover anbefaler DSU at:

  • Håndtryk før og efter parti bør undgås.
  • Der skal være håndsprit tilgængelig på spillestedet. Som minimum skal spillere spritte hænder af før og efter partiet.
    Arrangøren skal drage omsorg for at brætter/brikker berøres mindst muligt af andre end de 2 der skal spille med dem. Der kan købes egnede spraymidler til desinfektion af brikker/brætter og ure.
  • Alle kontaktflader som dørhåndtag, vandhaner osv. ved spillelokale og toiletter rengøres jævnligt med egnede midler.
  • Afstand mellem spillere/borde skal leve op til de ALTID gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
  • Analyser bør foregå som afvikling af et parti, undgå at der samles større antal tæt om analysebrætter.
  • Mundbind er frivilligt, man kan ikke kræve at modstanderen anvender mundbind. Det kan ændres til et krav hvis retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skærpes på dette punkt.
  • Hvis der findes kantine på spillestedet, anbefaler vi at der serveres/anrettes af en kantineansvarlig.  Er der selvbetjening skal man spritte hænder af før og efter køb af varer.
  • Tilskuere er tilladt men man skal selvfølgelig her tilse at man ikke overskrider sundhedsmyndighedernes krav om hvor mange man er forsamlet. Som ekstra sikkerhed kan man anbefale at tilskuere bære mundbind i spillesalen.

oktober 11 2020
Af: HansMilter

Da der tilsyneladende har været problemer med en mail fra undertegnede til nogle klubformænd, som betyder at klubber ikke har motaget mail fra mig angåender styrkelister, er tidsfristen for indsendelse af styrkelister og kontaktpersoner forlænget til fredag, den 16. oktober kl. 23.59 som absolut sidste frist.
Man må meget gerne indsende lister og oplysninger inden da. 

Øvrige klubber, der har indsendt styrkelister kan/må ændre styrkelisten indtil samme tidspunkt.

oktober 10 2020
Af: Poul

Skakliga stævne på 3 adresser!

De første 2 runder af Skakligaen spilles i Skanderborg på Niels Ebbesen Skolen, på Handelsskolen og yderligere en, endnu ikke oplyst, adresse. 

Stævnet fordeles på 3 tætliggende lokationer, med maksimalt 2 holdkampe hvert sted. Der drages omsorg for at toiletter og forfriskninger er tilgængelige alle 3 steder, og det betyder at der ikke må foregå nogen form for spontan interageren mellem de forskellige lokationer.
Vi forsøger naturligvis at lave live transmission fra alle kampe, således at man på spillestederne også kan følge begivenhederne på de andre spillesteder. 

På denne måde er det muligt at gennemføre arrangementet med de pt. gældende Corona-restriktioner.

De sidste detaljer er endnu ikke på plads, men oplyses naturligvis når den endelige planlægning foreligger. Vigtigt er det at notere sig, at alle 3 spillesteder ligger inden for kort afstand. 

Skanderborg lavede jo et flot og sikkert arrangement af fællesafslutningen, hvor vi måtte være op til 100 mennesker samlet. Med disse yderligere forsigtighedsregler er jeg overbevist om at alle kan føle sig trygge og sikre på en forsvarlig afvikling inden for lovens rammer. 

Belært af erfaringerne må jeg hellere tilføje, at ændringer kan komme på tale, hvis myndighederne indførerer nye og skrappere restriktioner.
 

oktober 7 2020
Af: HansMilter

Denne besked er tidligere sendt pr. mail til klubberne.

Jeg skal erindre klubberne om, at styrkelister og kontaktpersoner skal være indberettet for divisionsturneringen senest fredag den 9. oktober kl 23.59, med mindre andet er aftalt med undertegnede.

Jeg kan samtidig oplyse, at jeg forventer at alle kampe er oprettet på turneringstavlerne i løbet af uge 42.

september 30 2020
Af: HansMilter

I 2. division kreds 2 har Slagelse trukket deres hold. Da Kalundborg blev nr. 7 i sidste sæsons divisionsturneringer, er de blevet tilbudt den ledige plads.
Kalundborg har accepteret, og træder ind på Slagelses plads i denne sæsons turnering.

I 2. division kreds 1 har K41 trukket deres hold. Da Allerød blev nr. 7 i sidste sæsons divisionsturneringer, er de blevet tilbudt den ledige plads.
Allerød har accepteret, og træder ind på K41s plads i denne sæsons turnering.

 

 

september 19 2020
Af: HansMilter

Til klubberne i Dansk Skak Union

Divisionsturneringsudvalget er nu klar til at præsentere 1. udkast af divisionsturneringen 2020-21

http://chess.dk/division/divisionsturnering_2020-21_udkast_1.pdf

Hvis man ønsker at gøre indsigelser mod udkastet, sender man en indsigelse til

divisionsturneringsudvalg@skak.dk

Med begrundelser for hvorfor man har lavet en indsigelse, og også gerne et forslag til de ændringer man mener giver et bedre divisionsturneringsprogram.

Indsigelser skal være divisionsturneringsudvalget i hænde senest 26. september. Hvis man ikke får medhold i en indsigelse kan man bede om at den bliver forelagt HB.

Venlig hilsen

Divisionsturneringsudvalget

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res