Arbejder ...

loading
marts 29 2023
Af: HansMilter

Sæsonens divisionsturnering er nu afsluttet og sendt til rating.

Resultater:

Skakligaen:
- Danmarsmester: Team Xtracon Køge
- Nr. 2: Skanderborg 1
- Nr. 3: Nordkalotten

- Nedrykning til 1. division: ØBRO 1 og Nordre

1. Division:
- Oprykning til Skakligaen: Fredericia & Frem
- Nedryknig til 2. Division: Brønshøj 2, Næstved, SK1968 2 og Nørresundby 1

2. Division:
- Oprykning til 1. Division: BMS 2, Læseforeningen 1, Viby og Viborg
- Nedrykning til Mesterrækker: Hillerød 2, Køge 2, Kalundborg, Faxe, Evans 2, Varde, Skive 2 og Nørresundby 2

I Skakligaen er der tildelt flg. normer:
- GM til Bjørn Møller Ochsner, Aarhus/Skolerne
- IM til Jens Østergaard, Hillerød
- IM  til Aref Vasli, Brønshøj
- IM til Mikkel Manosri Jacobsen, BMS
- IM til Ruben Domingo Nunez, ØBRO

Bemærk, der er indsigelsefrist til 9. april 2023 kl. 23.59

marts 27 2023
Af: HansMilter

BMS 1 stillede kun med 7 mand til kampen:Nordre - BMS 1 i går, den 26. marts 2023 i Skakligaen

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette er et førstegangstilfælde idømmes BMS 1 en advarsel,

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 9. april kl 23.59.

marts 12 2023
Af: HansMilter

Varde stillede kun med 5 mand til kampen:Viby - Varde i dag, den 12. marts 2023

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Dette betragtes som en grov overtrædelse af turneringsreglementet, hvorfor idømmes Varde en straf på 1 brætpoint,.

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 26. marts kl 23.59.

februar 26 2023
Af: HansMilter

Alle resultater fra 6. runde i divisionernes 1. og 2. divisioner er godtkendt. Dog med er særskilt nyhed vedr Køge 2, som er idømt strafpoint for kun at stille med 7 mand.

februar 26 2023
Af: HansMilter

Køge 2 stillede kun med 7 mand til kampen: Køge 2 - BMS  2 i dag, den 26. februar 2023

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette er et gentagelsestilfælde, idømmes holdet en straf på 1 brætpoint,.

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 12. marts 2023 kl. 23.59.

januar 29 2023
Af: HansMilter

Weekendens kampe er godkendt med enkelte bemærkninger til:

Bornholm - Hillerød 2, 
Nørrebro - Bornholm
og
Frederiksberg Køge 2

Disse bemærkninger er nævnt i selvstændige nyheder.
Alle andre kampe OK

januar 29 2023
Af: HansMilter

Bornholm stillede kun med 7 mand til kampen: Bornholm 2 - Hillerød  2 den 28/1 og med kun 6 mand til dagens holdkamp mod Nørrebro.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Samlet ses dette som en alvorlig overtrædelse af geglementet, hvorfor klubben en holdstraf på et brætpoint.

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 12. februar kl 23.59.

januar 29 2023
Af: HansMilter

Køge 2 har i dagens opstilling stillet op i en forkert rækkefølge jfr. styrkelisten. Man har byttet rundt på bræt 6 og 7. Resultatet på bræt 6 ændres derfor til 1 - 0 i divisionsturneringen, men forbliver uændret ratingmæssigt.

Da dette er 2. gang i sæsonen at Køge 2 stiller op i forkert rækkefølge tildeles holdet samtidigt et strafpoint.
Resultatet af matchen bliver herefter 5 - 2 til Frederiksberg

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 12. februar kl. 23.59

december 4 2022
Af: HansMilter

Alle dagens divisionskampe i skak er godtkendt, dog med bemærkninger til kampene; Bornholm - Køge 2 og Holstebro - Nørresundby 2.
Bemærkningerne til disse kammpe er nævnt er særskilte nyheder - og vedrører primært, at man ikke stillede fuldt hold.

Jeg vil samtidig bede om, at man husker at indtaste kampledere i forbindelse med uploadningen af matcherne.

Endelig skal jeg erindre skakligaklubberne om, at hjemmehold skal indtaste/uploade alle partier senest onsdage efter weekendens kampe.

december 4 2022
Af: HansMilter

Køge 2 stillede kun med 5 mand til kampen:Bornholm - Køge 2 i dag, den 4. december 2022

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Samtidig stillede Køge op i en forkert rækkefølge, hvilket dog er uden betydning for matchens samlede resultat.
Samlet betragtes som en grov overtrædelse af turneringsreglementet idømmes Køge 2 en straf på 1 brætpoint,.

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 18. december kl 23.59.

december 4 2022
Af: HansMilter

Nørresundby 2 stillede kun med 7 mand til kampen:Holstebro - Nørresundby 2 i dag, den 4. december 2022

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette er et førstegangstilfælde idømmes Nørresundby en advarsel, men ved gentagelsestilfælde idømmes en straf på 1 brætpoint,.

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 18. december kl 23.59.

november 21 2022
Af: HansMilter

Resultaterne fra kampene i skakligaen den 20/11 2022 er godkendt fra min side.

Dog bemærker jeg, at der iflg. resultatkortet er for kampen Aarhus/Skolerne - Nordre er protesteret over at klubben er taberdømt påbræt 1 pga. ringende mobiltelefon.

Ud over dette har jeg ikke modtaget informationer fra Nordre. Derfor godkender jeg kamplederens afgørelse og fastholder matchens resultat.
Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen inden 14 dag fra dags dat, dsv senest den 5/12 2022 kl 23.59

november 13 2022
Af: HansMilter

Alle dagens resultater indberettet rettidigt og godkendt fra min side.

 

oktober 30 2022
Af: HansMilter

Alle resultater fra weekendens kampe er godkendt.
Der er idømt en advarsel til Holstebro for kun at møde med 7 mand mod Aalborg 2 (Se særskilt nyhed)

Desuden vil jeg på det kraftigste henstille til spillere der er færdige med deres kamp holder deres telefoner slukket. Ved grove forstyrelser kan holdet idømmes en advarsel eller pointstraf for lyd fra telefon.

Henstillingen om slukkede telefoner gælder selvfølgelig også andre tilskuere.

Ellers ingen bemærkninger fra min side. Ud over TAK for en særdeles hurtig indberetning af resultater.

oktober 30 2022
Af: HansMilter

Holstebro stillede kun med 7 mand til kampen:Aalborg 2 - Holstebro i dag, den 30, oktober 2022

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette er et førstegangstilfælde idømmes Holstebro en advarsel, men ved gentagelsestilfælde idømmes en straf på 1 brætpoint,.

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 13. november kl 23.59.

oktober 28 2022
Af: HansMilter

Nu skydes sæsonen 2022/2023 i gang og jeg glæder mig til en god sæson - forhåbentlig uden benspænd fra corona og andet.

Før sæsonstart har jeg enkelte bemærkninger:

1:
I skakligaen spilles der med matchpoint jævnfør en beslutning i hovedbestyrelsen, Dette er en forsøgsordning over 2 sæsoner, hvorfor turneringsreglementet ikke er tilrettet. En evt. tilretning vil finde sted efter forsøgsperiodens ophør.

2:
I perioden med corona har det været svært at afvikle dommerkurser, derfor vil der i den kommende sæson også være tilladt at anvende spillende kampledere i 1. og 2. division. Jeg forventer, at dette er den sidste sæson i denne omgang, hvor denne generelle dispesation gives. Derfor appelerer jeg til, at der i hurtigt uddannes en række kampledere.
Jeg forventer desuden, at spillende kampledere er en undtagelse - og ikke det normale.
I skakligaen er det ikke tilladt at anvende spillende kampledere.

3:
Jeg forventer at jeg også i den kommende sæson giver straffe for f.eks manglende spillere. 
Første spiller der mangler i løbet af sæsonen medfører advarsel, herefter en straf på  et brætpoint pr overtrædelse,

4:
Skakligaklubber skal huske at uploade partiet  jævnfør turneringsreglementet. Uploadningen er i sidste ende hjemmeholdets ansvar, men kan evt. aftales anderledes i forbindelse med livesendinger.
Grove overtrædelser kan medføre straf i form af advarsel og mistet brætpoint.

Jeg ønsker jer alle en god sæson og god kamp.

 

september 19 2022
Af: HansMilter

Divisionsturneringen 2022/2023 er nu indtastet, som det er godkendt af DSUs hovedbestyrelse. Finder man fejl, bedes disse undertegnede på e-mail: divisionsskak@skak.dk - og jeg vil straks rette turneringen til. Fejl kan være trykfejl, men også adresser på spillesteder mm.

Desuden vil jeg anmode klubberne om, at man indtaster styrkelister og kontaktoplysninger inden den 19. oktober 2022 - men gerne før. Er der problemer med indtastningen bedes man kontakte undertegnede.

 

september 11 2022
Af: HansMilter

Der er sket følgende ændringer fra udkast 1:

1. division gruppe 1 

Ombytning af runderne 2, 3, 4 og 6. Ingen ændringer af ude/hjemmekampe. 

1. division gruppe 2 

Runde 1: Aalborg 1 - Aarhus/Skolerne 2 flyttet til Aarhus med Aarhus/Skolerne som hjemmehold. 

2. division gruppe 2 

Runde 4: Holbæk - Kalundborg flyttet til Kalundborg med Kalundborg som hjemmehold. 

Link til version 2: https://nyheder.skak.dk/wp-content/uploads/sites/2/2022/divisionsturnering/divisionsturnering_2022-23_udkast_2.pdf

juli 16 2022
Af: HansMilter

Til klubberne i Dansk Skak Union

Divisionsturneringsudvalget er nu klar til at præsentere 1. udkast af divisionsturneringen 2022-23

https://nyheder.skak.dk/wp-content/uploads/sites/2/2022/divisionsturnering/divisionsturnering_2022-23_udkast_1.pdf

Hvis man ønsker at gøre indsigelser mod udkastet, sender man en indsigelse til

http://divisionsturneringsudvalg@skak.dk

Med begrundelser for hvorfor man har lavet en indsigelse, og også gerne et forslag til de ændringer man mener giver et bedre divisionsturneringsprogram.

Indsigelser skal være divisionsturneringsudvalget i hænde senest lørdag, den 20. august kl. 12.00. Hvis man ikke får medhold i en indsigelse kan man bede om at den bliver forelagt HB på HB-møde 4. september.

Venlig hilsen

Divisionsturneringsudvalget

april 18 2022
Af: HansMilter

Hermed oversigt over spilledatoer for sæsonen 2022/2023, som de blev besluttet på HB-møde den 15. april 2022

Skakligaen:

1. runde: 29. oktober 2022
2. runde: 30. oktober 2022
3. runde: 20. november 2022
4. runde: 4. december 2022
5. runde: 14. januar 2023
6. runde: 15. januar 2023
7. runde: 5. marts 2023
8. runde 25. marts 2023
9. runde 26. marts 2023

Øvrige divisioner:

1. runde: 30. oktober 2022
2. runde: 13. november 2022
3. runde: 4. december 2022
4. runde: 15. januar 2023
5. runde 29. januar 2023
6. runde 26. februar 2023
7. runde 12. marts 2023

Samtidig kan det oplyses, at Hovedbestyrelsen på deres møde den 15. april 2022 besluttede, at man i Skakligaen skal spille med matchpoint før brætpoint i en prøveperiode på 2 sæsoner.
Øvrige divisioner spiller fortsat med brætpoint,

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
26-03-2023 Skakligaen Nordre - BMS 1 3 - 5
26-03-2023 Skakligaen Nordkalotten - Aarhus/Skolerne 1 5 - 3
26-03-2023 Skakligaen Brønshøj 1 - Skanderborg 1 3½ - 4½
26-03-2023 Skakligaen Hillerød 1 - Team Xtracon Køge 1 2½ - 5½
26-03-2023 Skakligaen SK 1968 1 - ØBRO 1 6 - 2
25-03-2023 Skakligaen Team Xtracon Køge 1 - Nordre 8 - 0
25-03-2023 Skakligaen ØBRO 1 - Nordkalotten 4½ - 3½
25-03-2023 Skakligaen Brønshøj 1 - Aarhus/Skolerne 1 3 - 5
25-03-2023 Skakligaen BMS 1 - SK 1968 1 5½ - 2½
25-03-2023 Skakligaen Skanderborg 1 - Hillerød 1 4½ - 3½
12-03-2023 2. division gruppe 3 Viby - Varde (6½ - ½)
12-03-2023 2. division gruppe 4 Kjellerup - Aalborg 2 6½ - 1½
12-03-2023 2. division gruppe 4 Skive 2 - Nørresundby 2 4½ - 3½
12-03-2023 2. division gruppe 4 Skive 1 - Viborg 4 - 4
12-03-2023 2. division gruppe 4 Skørping - Holstebro 2½ - 5½
12-03-2023 2. division gruppe 3 Springeren - Herning 3½ - 4½
12-03-2023 2. division gruppe 3 Skanderborg 2 - Haderslev 3 - 5
12-03-2023 2. division gruppe 3 Fredericia 2 - Evans 2 4½ - 3½
12-03-2023 2. division gruppe 2 Faxe - Læseforeningen 2 2½ - 5½
12-03-2023 2. division gruppe 2 Kalundborg - Nyborg 2½ - 5½
12-03-2023 2. division gruppe 2 Læseforeningen 1 - Præstø 5 - 3
12-03-2023 2. division gruppe 2 Holbæk - Sydøstfyn 4 - 4
12-03-2023 2. division gruppe 1 Frederiksberg - Sjælsø 5 - 3
12-03-2023 2. division gruppe 1 Nørrebro - BMS 2 2½ - 5½
12-03-2023 2. division gruppe 1 Hillerød 2 - Køge 2 4½ - 3½
12-03-2023 2. division gruppe 1 Bornholm - Helsingør 3 - 5
12-03-2023 1. division gruppe 2 Nørresundby 1 - Esbjerg 3 - 5
12-03-2023 1. division gruppe 2 Aalborg 1 - SK 1968 2 3 - 5
12-03-2023 1. division gruppe 2 Jetsmark - Fredericia 1 4 - 4
12-03-2023 1. division gruppe 2 Silkeborg - Aarhus/Skolerne 2 3½ - 4½
12-03-2023 1. division gruppe 1 ØBRO 2 - Frem 2½ - 5½
12-03-2023 1. division gruppe 1 Furesø - Evans 1 6 - 2
12-03-2023 1. division gruppe 1 Odysseus - Næstved 4 - 4
12-03-2023 1. division gruppe 1 Caïssa Gladsaxe - Brønshøj 2 4½ - 3½
11-03-2023 2. division gruppe 1 Frederiksberg - Bornholm 4 - 4
05-03-2023 Skakligaen SK 1968 1 - Aarhus/Skolerne 1 4½ - 3½
05-03-2023 Skakligaen Brønshøj 1 - Nordkalotten 4 - 4
05-03-2023 Skakligaen Nordre - Skanderborg 1 4½ - 3½
05-03-2023 Skakligaen ØBRO 1 - Team Xtracon Køge 1 2 - 6
05-03-2023 Skakligaen BMS 1 - Hillerød 1 4½ - 3½
26-02-2023 2. division gruppe 1 Nørrebro - Hillerød 2 6½ - 1½
26-02-2023 2. division gruppe 1 Helsingør - Sjælsø 3 - 5
26-02-2023 2. division gruppe 1 Køge 2 - BMS 2 (½ - 6½)
26-02-2023 2. division gruppe 2 Nyborg - Holbæk 4½ - 3½
26-02-2023 1. division gruppe 1 Frem - Odysseus 6½ - 1½
26-02-2023 1. division gruppe 1 Furesø - Brønshøj 2 3½ - 4½
26-02-2023 2. division gruppe 4 Holstebro - Skive 2 5½ - 2½
26-02-2023 1. division gruppe 1 Caïssa Gladsaxe - Næstved 6½ - 1½
26-02-2023 2. division gruppe 2 Læseforeningen 2 - Præstø 3½ - 4½
26-02-2023 1. division gruppe 2 Aarhus/Skolerne 2 - SK 1968 2 5 - 3