Arbejder ...

loading

Divisionsturneringen afsluttes

21-01-2021
Efter divisionsturneringslederens forespørgsel blandt holdene i Skakligaen, 1. og 2. division, har Hovedbestyrelsen behandlet resultatet. Undersøgelsen konkluderede at Skakligaholdene gerne ville forsøge at spille sæsonen færdig, mens et markant flertal af holdene i 1. og 2. division ønskede sæsonen afsluttet. Samlet set var der stort flertal blandt holdene for at afslutte turneringen.
Læs mere

Al divisionsskak, den 23. & 24. januar udsat

13-01-2021
Med henvisning, at de gældende restriktioner netop er blevet forlænget med 3 uger, kan det oplyses at al divisionsskak de 23. & 24. januar er udsat. Jeg er bekendt med, at DSUs hovedbestyrelse er i gang med at tage en beslutning om den sæsons divisionsskak videre forløb. Jeg håber - og forventer, at beslutningen er taget senest om én uge.
Læs mere

Udsatte divisionskampe den 10. januar 2021 opdateret 4/1 2021 - alt aflyst

04-01-2021
Følgende kampe, der skulle være spillet den 10. januar 2021 er udsat: Skakligaen, 5. runde 1. division, gruppe 1, 4. runde 1. division, gruppe 2, 4. runde 2. division, gruppe 1, 4. runde 2. division, gruppe 2, 4. runde 2. division, gruppe 3, 4. runde 2. division, gruppe 4, 4. runde
Læs mere

Covid 19 og divisionsskak den 10. januar 2021

28-12-2020
Som i tidligere runder af dennesæsons divisionsturnering vil det være muligt af udsætte divisionskampe, som skulle være spillet den 10. januar 2021- stadig med henvisning til COVID-19. Det vil fortsat være muligt af gennemføre divisionskampe som planlagt, såfremt begge klubber ønsker dette, Gennemføres divisionskampe skal alle anbefalinger i DSU-anbefalingen om COVID-19 , selvfølgelig efterleves. For at sikre en smidig afvikling af kommende kampe har jeg i 1. og 2. division valgt fortsat at se bort fra regler vedr, spillende kampleder, kun fastholde mit principielle synspunkt, at det et idelle er en ikke-spillende kampleder. Der skal herefter ikke søges dispenstion for at anvende spillende kampleder. DSU anbefalinger vedr. skak og COVID-19 på www.skak.dk. (Den samlede anbefaling kan også ses på divisionsturneringens info-side)
Læs mere

Udsatte kampe, den 6. december 2020 opdateret 4. december

04-12-2020
Følgende kampe, der skulle være spillet er udsat:
Læs mere

Divisionsskak den 6. december og COVID-19

13-11-2020
DSU har tidligere uploadet en række anbefalinger vedr. skak og COVID-19 på www.skak.dk. (Den samlede anbefaling kan ses på divisionsturneringens info-side)
Læs mere

Resultater fra 3. runde i 2. division godkendt

12-11-2020
De 4 spillede divisionsturneringen er alle godkendt fra min side. Dog skal det nævnes, At Nykøbing Sjælland har fået en på påtale fra min side for kun at spille med 7 man til kampen mod Holbæk. Ved gentagelsestilfælde kan klubben blive frataget point. For en ordens skyld skal det også nævnes, at Nykøbing Sjælland have en absolut accepteret gund til kun at stille med 7 mand, og at klubben havde adviceret Holbæk om dette,
Læs mere

Udsatte divisionskampe den 9. november (og kampe der spilles) opdateret 8/11

08-11-2020
Følgende kampe, der skulle være afviklet den 8. november, er udsat:
Læs mere

Divisionsskak og Covid-19

28-10-2020
DSU har til aften uploadet en række anbefalinger vedr. skak og COVID-19 på www.skak.dk. Disse anbefalinger siger bl.a. "Det skal understreges, at Dansk Skak Union ikke vil pålægge nogen at spille skak, hvis man ikke føler sig tryg ved det. Uanset om der er tale om Divisionsskak eller Hovedkreds holdskak, så er det afgørende at de involverede klubber og turneringslederen er enige om at kampen spilles. Hvis en klub ikke ønsker at spille, må kampen udsættes indtil det forhåbentlig bliver muligt.
Læs mere

Resutater fra den 24. & 25. oktober godkendt

25-10-2020
Alle holdkampe i DSUs divisionsturnering, som blev afviklet den 24. og 25. oktober er blev godkendt fra min side. Status blev 24 spillede og 10 udsatte kampe. Jeg vil gerne henstille til, at alle resultater er indberettet senest kl 20.00 på kampdagen, med mindre andet er aftalt. Jeg vil senere på ugen komme med en medelelse om den videre afvikling af turneringen.
Læs mere

Spillende kampledere og Corona

25-10-2020
På grund af risikoen for COVID-19 har flere klubber har meddelt, at de har problemer med at skaffe kampledere til 1. runde af DSUs divisionsturnering. Da COVID-19 er en ekstraordinær situation gives der hermed dispensation til at alle kampe i 1. og 2. division får dispensation til at måtte anvende spillende kampledere.
Læs mere

Links til Livesendinger fra Skakligaen 24-25 oktober.

25-10-2020
Skakliga kampene kan følges via nedenstående links:
Læs mere

Aflyste kampe i 1. runde af DSUs holdturnering - opdateret lørdag kl. 20.45

24-10-2020
På grund af den nuværende corona-situation er følgende kampe fra 1- runde udsat:
Læs mere

SK1968 II - Evans udsat

23-10-2020
Med henvisning til gældende corona-restriktioner er kampen i 1. division gruppe 2 i 1. runde mellem SK1968 II og Evans udsat. Kampen skulle være spillet i Chess House, hvor der i forvejen skal afvikles yderligere 2 kampe. Disse 2 kampe afvikles som planlagt.
Læs mere

Udsat kamp: 2. division, gruppe 1: Bornholm - Helsingør

23-10-2020
Med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Skåne begærer jeg hermed kampen i 2. division gruppe 1 mellem Bornholm og Helsingør udsat. Begrundelse: Jeg har, som divisionsturneringsleder ikke noget ønske om, at nogen DSU-medlem skal presset af sin klub til at overtræde udenrigsministeriets rejsevejledninger. Kampen vil blive afviklet hurtigst muligt, når rejsevejledningerne for Skåne er bedret. Denne beslutning er konfirmeret i DSUs top
Læs mere

Anbefaling vedr. Corona for Divisionsturneringen

22-10-2020
Anbefalinger vedr. Divisionsturneringen samt holdturneringen i skak 2020/2021 kampen SKAL leve op til de enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne!
Læs mere

Skakligaen - første runder i Skanderborg - opdateret!

16-10-2020
Skakliga stævne på 3 adresser! De første 2 runder af Skakligaen spilles i Skanderborg på Niels Ebbesen Skolen, på Handelsskolen og yderligere en, endnu ikke oplyst, adresse. Stævnet fordeles på 3 tætliggende lokationer, med maksimalt 2 holdkampe hvert sted.
Læs mere

Tidsfrist for styrkelister forlænget

11-10-2020
Da der tilsyneladende har været problemer med en mail fra undertegnede til nogle klubformænd, som betyder at klubber ikke har motaget mail fra mig angåender styrkelister, er tidsfristen for indsendelse af styrkelister og kontaktpersoner forlænget til fredag, den 16. oktober kl. 23.59 som absolut sidste frist. Man må meget gerne indsende lister og oplysninger inden da.
Læs mere

Styrkelister og kontaktpersoner

07-10-2020
Denne besked er tidligere sendt pr. mail til klubberne. Jeg skal erindre klubberne om, at styrkelister og kontaktpersoner skal være indberettet for divisionsturneringen senest fredag den 9. oktober kl 23.59, med mindre andet er aftalt med undertegnede. Jeg kan samtidig oplyse, at jeg forventer at alle kampe er oprettet på turneringstavlerne i løbet af uge 42.
Læs mere

Slagelse og K41 har trukket deres hold i divisionsturneringen 2020/2021

01-10-2020
I 2. division kreds 2 har Slagelse trukket deres hold. Da Kalundborg blev nr. 7 i sidste sæsons divisionsturneringer, er de blevet tilbudt den ledige plads. Kalundborg har accepteret, og træder ind på Slagelses plads i denne sæsons turnering. I 2. division kreds 1 har K41 trukket deres hold. Da Allerød blev nr. 7 i sidste sæsons divisionsturneringer, er de blevet tilbudt den ledige plads. Allerød har accepteret, og træder ind på K41s plads i denne sæsons turnering.
Læs mere

1. udkast til årets divisionsturnering

19-09-2020
1. udkast til årets divisionsturnering 2020-21
Læs mere