Arbejder ...

loading

Skaksæsonen genoptages - en præcisering

24-01-2022
Jeg har oplevet et par misforståelser vedr. divisionskampe i den kommende weekend 29.-30. januar. Der skal spilles flg. kampe: Skakligaen 5. & 6. runde Øvrige divisioner: 5. runde desuden: den 29/1: Brønshøj 3 - Bornholm
Læs mere

Skaknævnet er kommet med kendelse: Fredericia 2 - Springeren

20-01-2022
Skaknævnet er kommet med kendelse i forbindelse med Divisionskampen, Fredericia 2 - Springeren i 2. division gruppe 3 den 31. oktober 2021 Kendelsen giver kampleder og Fredericia 2 medhold i deres anke. Resultatet af kampen ændres og resultatet bliver herefter: Fredericia 2 - Springeren: 2½ - 5½
Læs mere

Skaksæsonen genoptages

18-01-2022
Med de seneste lempelser i restriktionerne er der atter åbnet op for at vi kan spille holdskak, forudsat at lokale forhold ikke forhindrer det. Alle hjemmehold bedes sikre sig at de kan benytte deres lokaler, og spørge ind til hvilke lokale restriktioner der eventuelt skal efterleves. Hvis en klub ikke må benytte sit sædvanlige spillested kan kampen udsættes en uge, hvis det er nødvendigt for at finde et alternativt lokale, men vi forventer at alle gør deres yderste for at runden kan afvikles som planlagt.
Læs mere

Godt Nytår + uploadning af skakpartier

31-12-2021
I ønskes alle et godt nytår. Det er mit håb at alle fortsat er klar til at spille skak in 2022, trods covid-19 gør sit til, at skak skal være besværligt. Al divisionsskak er lukket ned til og med den 16/1 2022, med mindre 2 hold er 100% enige om at spille - og at spillet kan gøres forsvarligt i forhold til covid-19. Kort inde i det nye år, vil der komme en udmelding her på siden, vedr. afvikling ag udsatte kampe,
Læs mere

Esbjerg anker turneringslederens kendelse af den 12/12 2021

21-12-2021
Esbjerg har anket turneringslederens kendelse i kampen 12/12 i 1. division gruppe 2 mellem Herning -Esbjerg, hvor Esbjerg ikke dukker op og TL dømmer 8-0 til Herning. Esbjerg mødte ikke op, med henvisning til den stærkt stigende corov-19-smitte i landet - og ønsker en ny kamp spillet.
Læs mere

Frederiksberg anker turneringslederens kendelse af den 12/12 2021

19-12-2021
Frederiksberg har anket TLs kendelse af den 12. december i matchen Bornholm - Frederiksberg. Med henvisning til Covid-19 og force majeure ønsker de, at den tildelte advarslen for kun at stille med 7 mand tilbagekaldes,
Læs mere

Udsatte kampe - opdateret 15. december

15-12-2021
Der er mellem indvolverede klubber aftalt flg. nye spille tidspunkter for afvikling af matcher i DSUs divisionsturnering: - Fredericia 1 - Skanderborg 1, skulle være afviklet 16. januar 2022 - flyttet til 9. januar 2022
Læs mere

Skaknævnet har mæglet: Holbæk - Frem 2

15-12-2021
Skaknævnets formand Torben Østergreen-Johansen har mæglet i forbindelse med den uspillede kamp: Holbæk - Frem 2, og har i den forbindelse sendt flg. om forligets indhold:
Læs mere

3. runde af divisionsturneringen er færdigspillet

12-12-2021
3. runde af divisionsturneringer godkendt, med bemærkninger til kampene: Herning - Esbjerg i 1. division gruppe 2 og Bornholm - Frederiksberg i 2. division gruppe 1. (disse er nævnt i selvstændige nyheder, her på siden. Desuden er Køge 2 - Næstved udsat
Læs mere

Bemærkninger til kampen Herning - Esbjerg

12-12-2021
Dagens match mellem Herning og Esbjerg er ikke spillet, grundet udeblivelse fra Esbjerg pga. coronafare.. Esbjerg har i løbet af ugen forsøgt at få kampen udsat - uden held. Herning har ikke ønsket en udsættelse, og jeg har ikke villet begære kampen udsat pga. manglende restiktioner i foreningslivet i Danmark.
Læs mere

Bemærkning: Bornholm - Frederiksberg

12-12-2021
Frederiksberg stillede kun med 7 mand til kampen: Bornholm - Frederiksberg i dag, den 12. december 2021. Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere. Da dette var en førstegangstilfælde - gives Frederiksberg en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point.. Resultatet af kampen forbliver uændret
Læs mere

Divisionsskak og Corona

09-12-2021
De restriktioner, som de offentlige myndigheder hidtil har udsendt i denne sæson har endnu ikke ramt foreningslivet i Danmark. Derfor vil jeg ikke komme med beslutning om at divisionskampe skal udsættes - dog vil jeg acceptere, at kampe udsættes. såfremt begge klubber er enige om dette.
Læs mere

Fredericia & kampdommer anker turneringskomiteens afgørelse: Fredericia 2 - Springeren, Kolding

02-12-2021
Kampdommer Claus Marcussen og Frederia Skakforening anker begge turneringskomiteens afgørelse på matchen Fredericia 2 - Springeren, Kolding til Skaknævnet Turneringskomiteens afgørelse kan ses i nyhed af den 30. november her på siden
Læs mere

Turneringskomiteens afgørelse: Fredericia 2 - Springeren, Kolding

30-11-2021
Turneringskomiteen dar dagsdato afsags kendelse i kampen: Fredericia 2 - Springeren, Kolding. Afgørelsen betyder, at resultatet omgøres til 1½ - 6½ - og at Henning B Jensen dømmes som taber af sit parti.
Læs mere

Turneringskomiteens afgørelse: Holbæk - Frem 2 er anket til Skaknævnet

28-11-2021
Iflg. Holbæk Skakforening har klubben anket turneringskomiteens afgørelse tuerneringskomiteens afgørlse vedr. matchen mellem Holbæk og Frem 2, som skulle have fundet sted den 31. oktober 2021 (se nyhed her på siden fra den 14. november 2021).
Læs mere

Bemærkning/Anke til kampen: Fredericia 2 - Springeren, spillet 31/10

23-11-2021
I forbindelse med kampen Fredericia 2 - Springeren skriver Dommer Claus Marcussen: "Dommer; Efter 45 min. gav Henning B, Jensens tlf. en lyd. Den var placeret i kasserne til brikker, hvilket vi anbefaler dersom man ikke har f.eks en taske. Han blev tildelt en advarsel, og modstanderen tillagt 2 minutter. Dette jvnf. afgørelse ved GH i Chesshouse for ca, 1 år siden, hvor hårdere straf blev overrulet af TK. Det skal bemærkes at divisionsreglementet ikke er i overensstemmelse med FIDE's regler for skak, Da turneringen ELO rates må FIDE's regler være gældende."
Læs mere

2. runde i 1. og 2. division færdigspillet

21-11-2021
Alle kampe fra 2. runde af divisionsturneringen er godkendt uden anmærkninger, bortset fra kampene Esbjerg - SK19682 og Helsingør - Brønshøj 3. I begge kampe stiilede udeholdet kun med 7 spillere.
Læs mere

Bemærkning: Helsingør - Brønshøj 3

21-11-2021
Brønshøj 3 stillede kun med 7 mand til kampen: Helsingør - Brønshøj 3 i dag, den 21. november 2021. Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere. Da dette var en førstegangstilfælde - gives Brønshøj 3 en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..
Læs mere

Bemærkning: Esbjerg - SK1968 2

21-11-2021
SK 1968 2 stillede kun med 7 mand til kampen: Esbjerg - SK1968 i dag, den 21. november 2021. Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere. Da dette var en førstegangstilfælde - gives SK1868 2 en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..
Læs mere

Holbæk - Frem2: Turneringskomiteens afgørelse og komentarer

14-11-2021
Turneringskomiteens kommentarer: TK er her enig med TL, om at kampen skal afvikles på en ny dato, og økonomisk godtgørelse skal tilfalde FREM, for at have kørt forgæves. 2/ Hvorvidt Holbæk 1 skal idømmes en ekstra sanktion og i givet fald, hvilken.
Læs mere

Anke fra Frem vedr. turneringslederens bemærkninger til Holbæk - Frem2

07-11-2021
Skaklubben Frem har dags dato anket min afgørelse vedr. Divisionskampen den 31. oktober mellem Holbæk og Frem2. Frems primære krav er at kampens resultat skal dømmes 0-8 - i det der ikke er tale om force majeure.
Læs mere

Bemærkninger til weekendens kampe i Skakligaen, 1. og 2. Division

31-10-2021
Alle resultater er godkendt uden bemærkninger, bortset fra flg. kampe: Bornholm - Helsingør i 2. division gruppe 1 Holbæk - Frem 2 i 2. division gruppe 2 Holstebro - Randers i 2. division gruppe 4
Læs mere

Bemærkning til kampen: Holbæk - Frem 2

31-10-2021
Dagens holdkamp mellem Holbæk og Frem 2 er ikke spillet, da ingen af Holbæks spillere kunne skaffe adgang til skaklokaler og skakmaterialer. Begge hold dukkede op på spillestedet før kl. 12.00, og jeg blev kontaktet begge holdledere,
Læs mere

2 Bemærkninger til kampen: Bornholm - Helsingør

31-10-2021
I kampen kampen: Bornholm - Helsingør i dag, den 31. foktober 2021 havde Bornholm byttet rundt på bræt 6 og 7. I det, det ulovlige bræt 7 blev vundet af Bornholm fratækkes Bornholm 1 point, som i stedet tildeles Helsingør. Jfr reglementets § 13c
Læs mere

Bemærkning til kampen: Holstebro - Randers

31-10-2021
I kampen kampen: Holstebro-Randers i dag, den 31. foktober 2021 havde Randers byttet rundt på bræt 7 og 8. I det, det ulovlige bræt 8 blev remis fratækkes Randers ½ point, som i stedet tildeles Holstebro. Jfr reglementets § 13c
Læs mere

Velkommen til 1. & 2. runde i Skakligaen 2021/2022

29-10-2021
Alt er nu klar til kampstart i skakligaen i morgen lørdag, den 30. oktober. Jeg glæder mig til kampstart. For en ordens skyld skal det nævnes, at spillestedet for alle kampe er: Morten Børupskolen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg. Jeg vil samtidig henlede opmærksomheden på turneringens reglement §12 d. som siger, at hjemmeholdet (og ikke evt. arrrangør af fællesstævner) er ansvarlig for at partierne er uploadet på holdturneringens hjemmeside senest onsdag efter kampdagen. Indrapporteringen kan aftales med andre, men det er hjemmeholdet, der er ansvarlig for indberetningen.
Læs mere

Spillende kampledere:

29-10-2021
Det har været problematisk i få uddannet kampledere op til denne sæson - derfor vil det være acceptabelt at anvende spillende kampledere gennem hele sæsonen i 1. og 2. division. Jeg vil dog fortsat orienteres før kampstart, såfremt man ønsker at anvende spillene kampleder.
Læs mere

Styrkelister tilpasset

29-10-2021
Alle styrkelister er i dag gennemgået. Jeg har tilpasset styrkelisterne for ØBRO og Bornholm, således spillerne på styrlisterne kommer i bræt-nummerorden.
Læs mere

Husk sidste frist for styrkelister er den 20. oktober 2021

19-10-2021
En reminder til 22 hold i divisionsturneringen. Det er sidste frist for at oprette en styrkeliste er onsdag den 20. oktober 2021
Læs mere

Ændring 2. division gruppe 4

22-09-2021
Jetsmark 2 har desværre trukket sit hold i 2. division gruppe 4. Da Holstebro Skakklub i sæsonen 2019/2020 sluttede som bedste nedrykker i denne division, har de fået tilbudt den ledige plads i rækken.
Læs mere

Styrkelister mm.

15-09-2021
Jeg har i dag sendt flg. mail ud stil klubformænd i for klubber i divisionsturneringen. Er mailen ikke modtaget bedes i kontakte mig på mail: divisionsturnering@skak.dk
Læs mere

2. udkast af divisionsturneringen 2021-22

29-07-2021
Divisionsturneringsudvalget har lavet et "Udkast 2" af holdturneringsprogrammet 2021-22. Der er sket følgende ændringer: 2. division gruppe 1: Allerød har fået en ekstra hjemmekamp, da de i første udkast kun havde 2 hjemmekampe. Ændringen betyder at der er flyttet rundt på nogle af kampene i rækken, men alle hold har nu 3 hjemmekampe i runde 1-6 2. division gruppe 4: datoen for 1. hjemmekamp er blevet opdateret, så det fremgår, at det er søndag 31. oktober 1. runde afvikles Udkast 2: http://www.ksu.dk/log/fil2334.pdf Venlig hilsen Divisionsturneringsudvalget
Læs mere

1. udkast af divisionsturneringen 2021-22

22-07-2021
Divisionsturneringsudvalget er nu klar til at præsentere 1. udkast af divisionsturneringen 2021-22
Læs mere

Spilledage 2021/22

24-04-2021
Den 21. april besluttede HB flg. spilledage for sæsonen 2021/2022
Læs mere