Arbejder ...

loading
maj 3 2021
Af: HKJakobsen

Forventet termin for holdkampe 21/22

Mesterrækken     Øvrige rækker
                              Uge nr.
31/10-21                 44
21/11-21                 47
12/12-21                 50
16/1-22                   03
30/1-22                   05
27/2-22                   09
13/3-22                   11

januar 16 2021
Af: HKJakobsen

På 2.HKs virtuelle bestyrelsesmøde lørdag den 16/1 2021 er det besluttet at holdturneringen for indeværende sæson aflyses. Dette gælder alle rækker.

Det betyder at der ikke bliver nogen vindere i sæsonen og dermed ingen op- eller nedrykning. Turneringen bliver indberettet og alle spillede partier bliver ratet.

Det forventes også at 1. og 2. divisionerne aflyses uden op- og nedrykninger.

Bestyrelsen besluttede at der ikke bliver opkrævet indskud for næste sæson.

Vi håber at det bliver muligt at få en god holdturnering op at stå i næste sæson.

december 29 2020
Af: HKJakobsen

Nye restriktioner bevirker at 4. runde udsættes.

4 runde i mesterrækken udsættes til den 7/3-21.
Der satses benhårdt på at få denne række afviklet.

A-rækken vil enten blive lagt helt om og spillet til langt hen på sommeren eller eventuelt aflyst. Kommentarer modtages gerne.

B-rækkerne vil blive forsøgt afviklet når der kommer klarhed på situationen. 

december 7 2020
Af: HKJakobsen

Der er nye restriktioner omkring Corona.

Det betyder at der er mange klubber der rammes af de nye stramninger og som derfor må melde afbud til holdkampene.

Jeg vælger ikke at aflyse runderne, men vil lade det være op til klubberne at vise ansvarlighed. Alle afbud godkendes af mig og skal godkendes af modstanderen.

Med hensyn til hele holdturneringen ser det svært ud, men det er op til alle at arbejde positivt for en afvikling. Sikkerhed og sundhed kommer i alle tilfælde i første række og myndighedernes krav og anbefalinger skal respekteres.

Vi spiller først og fremmest for at holde liv skakken og klubberne og ingen skal føle sig presset til at deltage.

Hold mig orienteret om diverse aftaler og jeg vil forsøge at lægge dem på holdsiden.

november 19 2020
Af: HKJakobsen

Se opdaterede retningslinjer:
DSU
https://nyheder.skak.dk/2020/11/18/opdaterede-retningslinjer-fra-kulturministeriet/

KULTURLIVET UNDER COVID-19
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Mesterrækken og A-rækken søges gennemført efter turneringsplanen og med overholdelse af diverse retningslinjer.

Der skal stadig tages kontakt til modstanderne, for at sikre at man er enige om at afvikle kampene. Intet hold må presses til at stille op.

Se også:
Forslag til afvikling af holdkampe 

november 6 2020
Af: HKJakobsen

Der er tvivl om afvikling af 2.runde i A-rækken.

Jeg skal derfor præcisere at runden er aflyst, men må gerne spilles hvis de 2 klubber kan blive enige og kampen kan afvikles efter Corona reglerne.

Mesterrækken er flyttet til ny dato.

Det ser ikke ud til situationen letter foreløbig, så derfor er klubberne meget velkomne til at afvikle deres kampe, hvis de kan blive enige om det. Jeg skal bare lige underrettes så jeg kan åbne for indberetning.

Ingen klub må dog presses til at spille da der skal være respekt for den alvorlige situation landet/skakken er i.

B-rækkerne spilles efter planen, men også her kommer sikkerheden i første række.

oktober 29 2020
Af: HKJakobsen

1.runde er kun delvis færdig, da der blev indført samlingsforbud over 10 personer med virkning fra i mandags. Det betød at A-rækken måtte aflyses.
Mesterrækken nåede at blive spillet inden samlingsforbuddet. Her kom kun en enkelt overraskelse. Den stod Maribo 1 for med deres uventede store sejr over Haslev 1 som også manglede en mand.
I B-række 1 var der udelukkende store sejre, men kun Præstø 2 sejr over Faxe 3 var større end forventet. Her manglede Køge 6 deres første bræt som udeblev. Det får mig til at pointere at man så skal rykke de øvrige spillere op ellers får man fremover strafpoint. Man må enten lade de øvrige spillere vente med at starte til alle er mødt eller rykke dem op ved start og så må førstebrættet lade være med at spille, hvis han kommer senere.
I B-række 2 vandt Dianalund 1 overraskende over Nykøbibg S 2.
B-rækkerne kan foreløbig spille som planlagt. Det er mere problematisk for Mesterrækken og A-rækken. Her henviser jeg til vejledningen herunder og så må vi se hvad der sker.

oktober 29 2020
Af: HKJakobsen

Forslag til afvikling af holdkampe i Mesterrækken og A-Rækken

Det er ikke muligt for mig at tjekke alle sundhedsstyrelsens regler samt eventuelle lokale regler.

Siden ligger også under info.
Vil løbende blive opdateret. Sidst 19/11

Opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet.
https://nyheder.skak.dk/2020/11/18/opdaterede-retningslinjer-fra-kulturministeriet/

Jeg vil dog søge at komme med nogle forslag og vejledninger og så bliver det op til de enkelte klubber der er ansvarlige for afviklingen af kampene.

 1. DSUs anbefalinger omkring holdkampe grundet Covid-19: https://nyheder.skak.dk/2020/10/28/dsus-anbefalinger-vedroerende-covid-19/
 2. Bemærk – man skal stadig selv være aktiv for at sikre sig at man agerer i overensstemmelse med lokale forhold og myndigheders retningslinjer.
 3. Kampene gives fri, så de involverede klubber selv afgør hvor, hvornår og hvordan kampene afvikles. HTL skal altid orienteres om aftalt afvikling, hvis det er en anden spilledato.
 4. Ved samkørsel i privat bil henstiller vi at minimum alle passagerer i bilen bruger mundbind under køreturen, chaufføren må naturligvis også gerne. Hold hele tiden øje med myndighedernes anvisninger omkring mundbind, disse kan naturligvis også ændre sig.
 5. Hvis blot ét af holdene i en match ikke er trygge ved at skulle spille, aftales en aflysning/udsættelse, og HK-turneringslederen orienteres straks. 
 6. Det er ligegyldigt, om det er transporten, holdspillere der hører hjemme i Covid-risikogruppen eller de spilleforhold, den arrangerende klub kan tilbyde, der giver anledning til utrygheden.
  Sørg for god kontakt til modstanderklubben, så der ikke opstår misforståelser i forbindelse med aftaler om afvikling eller udsættelse af en holdkamp.
 7. Man må acceptere den slutstilling der er når turneringen afsluttes, uanset hvad årsagen er til afslutningen.
 8. Turneringen skal helst være afsluttet inden delegeretmødet (dato kommer senere) og vil blive afsluttet senest 1. maj.
 9. Har man flere lokaler så undersøg om de kan anvendes forsvarligt og lovligt, vær opmærksom på toilet og adgangsforhold.
 10. Tag eventuelt kontakt med Coronasmitte hotline (70200233) for at tilsikre at vi overholder de nye restriktioner.
 11. Holdkampe med 8-mandshold kan spilles på 2 steder, f.eks. bræt 1-4 i den ene klub og 5-8 i den anden. Det kan være i 2 lokaler i samme bygning (hvis forholdene er til det), eller det kan være over 2 aftener.
 12. Man skal være opmærksom at hvis man spiller i 2 lokaler må der ikke være kontakt mellem de 2 lokaler hverken for spillere eller dommer (2 dommere). Heller ikke samme kantine.
 13. Sørg for at have god kontakt til modstanderholdet, så alle involverede i en begivenhed, er fuldstændig klar over hvordan den skal afvikles.
 14. Man kan give afkald på sin hjemmebane, hvis modstanderen har bedre forhold. (Køge har tilbudt at deres modstandere kan spille deres hjemmekampe i Køge og Køge vil betale kørepenge)
 15. Mundbind: Dansk Skak Union henstiller til at man anvender mundbind efter samme retningslinjer som gælder for restaurantbesøg. Altså at man tager det på når man ankommer, og kun tager det af når man sidder ved sin plads. Dvs. man ifører sig mundbind når man rejser sig fra sin plads, uanset om man skal på toilettet eller bare skal se de andre brætter! Dette hensyn gælder for hele begivenheden. 

oktober 24 2020
Af: HKJakobsen

A-Rækkens 1. og 2. runde udsættes. 

Mesterrækkens runde 2 udsættes.

I følge de seneste oplysninger må kampene ikke afvikles selv om de spilles i flere lokaler.

Mesterrækkens kampe i morgen gennemføres i håb om at turneringen kan fuldføres senere.

B-rækkerne spilles efter planen.

oktober 18 2020
Af: HKJakobsen

Anbefalinger vedr. Divisionsturneringen samt holdturneringen i skak 2020/2021

 

 

Holdkampen SKAL leve op til de enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne!

Grundet Corona/Covid-19 har DSU udarbejdet nogle ekstra anbefalinger vedr. afholdelse af holdkampe i både divisionsturneringen samt de respektive holdturneringer i de forskellige HK.

Det er anbefalinger da der lokalt kan være kan være andre restriktioner som selvfølgelig skal overholdes.

Den arrangerende klub skal informere om lokale restriktioner inden holdkampen – gerne via mail til den/de besøgende klubber – sådan at arrangørklubben kan sikre sig, at disse restriktioner overholdes.

Derudover anbefaler DSU at:

 • Håndtryk før og efter parti bør undgås.
 • Der skal være håndsprit tilgængelig på spillestedet. Som minimum skal spillere spritte hænder af før og efter partiet.
  Arrangøren skal drage omsorg for at brætter/brikker berøres mindst muligt af andre end de 2 der skal spille med dem. Der kan købes egnede spraymidler til desinfektion af brikker/brætter og ure.
 • Alle kontaktflader som dørhåndtag, vandhaner osv. ved spillelokale og toiletter rengøres jævnligt med egnede midler.
 • Afstand mellem spillere/borde skal leve op til de ALTID gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
 • Analyser bør foregå som afvikling af et parti, undgå at der samles større antal tæt om analysebrætter.
 • Mundbind er frivilligt, man kan ikke kræve at modstanderen anvender mundbind. Det kan ændres til et krav hvis retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skærpes på dette punkt.
 • Hvis der findes kantine på spillestedet, anbefaler vi at der serveres/anrettes af en kantineansvarlig.  Er der selvbetjening skal man spritte hænder af før og efter køb af varer.
 • Tilskuere er tilladt men man skal selvfølgelig her tilse at man ikke overskrider sundhedsmyndighedernes krav om hvor mange man er forsamlet. Som ekstra sikkerhed kan man anbefale at tilskuere bære mundbind i spillesalen.

oktober 6 2020
Af: HKJakobsen

Husk navn og kontaktoplysninger på holdledere.

Husk: Styrkeliste skal være lagt op senest søndag den 11/10.

Krav om kampe i weekenden (grundet afstand) skal være fremsat senest den 1/11.

Så er alle rækker oprettet.
Der er desværre ingen rækker der er fyldt op og det blev ikke muligt at lave en C-række.

 

 

september 20 2020
Af: HKJakobsen

Opdateret den 21/9 klokken 8:30

Så er der kommet svar fra alle klubber. Det er helt utrolig flot og jeg har aldrig tidligere oplevet at jeg slet ikke skulle rykke nogle klubber for svar.

Der er meget store udfordringer med at få det hele til at hænge sammen og turneringen vil helt givet blive lidt alternativ i år.
Vordingborg er lukket:
Dragsholm  og Slagelse melder fra grundet Corona, og for Slagelse gælder det vist også divisionen. Det betyder at Kalundborg efter reglementet overtager pladsen.
Dianalund stiller kun med et B-hold grundet Corona.
Det betyder at jeg vil prøve at fylde rækkerne op efter reglementet og bedste evne. Der er heldigvis mange klubber der allerede har meldt ud at de er klar til at spille i en højere række. Det vil jeg nu gå i gang med og søge at rette listen med holdtilmeldinger efterhånden som tingene falder på plads.

Så hold øje med siden Tilmeldte Hold.

august 19 2020
Af: HKJakobsen

2.HK´s Holdturnering 20/21

Mesterrækken    Øvrige rækker
25/10                   uge 44
8/11                     uge 46
6/12                     uge 50
10/1                     uge 2
24/1                     uge 4
7/2                       uge 6 jeg er ikke vidende om der er nogen der har vinterferie i uge 6
7/3                       uge 10

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A Rækken Tabel
B- Række 1 Tabel
B- Række 2 Tabel
C- Række Tabel
D rækken Tabel