Arbejder ...

loading
januar 22 2021
Af: Lars Erik Linderod

Eftersom Divisionsturneringen er aflyst, og under indtryk af de fortsatte Corona-restriktioner har en enig hovedbestyrelse i 8. HK besluttet også at aflyse hovedkredsens holdturnering. Indskud til holdturneringen vil blive overført til næste sæsons holdturnering. Spillede partier vil blive ratet.

Lars Erik Linderod

Holdturneringsleder i 8. Hovedkreds

 

januar 4 2021
Af: Lars Erik Linderod

På grund af Covid 19 - situationen er alle kampe i 8. Hovedkreds' holdturnering aflyst indtil videre. Vi håber selvfølgelig, at det bliver muligt at gennemføre turneringen, men må tage forbehold for, om det overhovedet kan lade sig gøre. Nye datoer/uger for afvikling af holdkampene er sat ind i systemet i det håb, at marts bringer mere normale tilstande, men er først gyldige, når/hvis holdturneringslederen giver grønt lys.

november 23 2020
Af: Lars Erik Linderod

Det var ventet og håbet, at der kunne spilles (nogenlunde) normal holdskak efter den 22.11. Desværre for skakken men forhåbentlig til gavn for folkesundheden har regeringen fastholdt 'loftet' på max 10 personer. Derfor aflyses 3. runde i holdturneringen. Især hensynet til klubber, der skulle afvikle mere end en holdkamp på samme tid, har vejet tungt i denne beslutning, men også det forhold, at de retningslinjer, der kan læses bl.a. under fanen Nyheder på skak.dk, nok gør afvikling af holdkampe mulig - for de klubber, der har de rette faciliteter - men også kompliceret.

Lars Erik Linderod

Holdturneringsleder i 8. Hovedkreds

oktober 26 2020
Af: Lars Erik Linderod

Da loftet over antal deltagere i forsamlinger med virkning fra 26/10. er sænket fra 50 til 10 personer, har det været nødvendigt foreløbig at aflyse 1. og 2. runde i A- og B-rækkerne samt 2. runde i Mesterrækken. Vi arbejder på at finde en løsning, der respekterer det nye 'loft' og samtidig gør det muligt at afvikle holdkampene.

oktober 17 2020
Af: Lars Erik Linderod

Der har vist sig et behov for præcisering af Corona-retningslinjerne - her er version 2.0:
 • der skal være luftet godt ud i spillelokalerne
 • dørhåndtag på døre til spillelokalet, bordplader på borde (og stole, der og på de steder, hvor det giver mening) der skal anvendes til holdkampen samt knapper på skakure skal være sprittet af eller rengjort med et rengøringsmiddel. Hvis brætter og brikker har 'været i karantæne', dvs. ikke været anvendt i de sidste 48 timer inden kampen, er rengøring af disse ikke nødvendig
 • der skal være adgang til håndsprit
 • pladskravet på 2 m2 pr. person skal være overholdt (2 m2 er kravet ved aktiviteter, der i alt væsentligt foregår stillesiddende)
 • kantine: jeg opfordrer til, at der kun sælges emballerede varer, og stoler på, at klubberne selv kan finde ansvarlige måder at sælge kaffe og te. Hvis man ikke er tryg ved dette, må man selv medbringe drikkevarer og krus el. lign.
 • der er en afstands-anbefaling på 1 meter. Det gælder afstanden 'fra næse til næse' og har intet med bordenes bredde at gøre. Jeg forestiller mig, at det efterleves ved, at den spiller, der er i trækket 'har retten til brættet', så at den spiller, der lige har trukket, rykker sin stol tilbage eller på anden måde skaber den fornødne afstand. Inden kampen skal kamplederen indskærpe dette.
 • Kamplederen skal under kampen skal være opmærksom på, at spillerne respekterer afstands-anbefalingen. Skulle der opstå tidnød, hvad der jo nok gør i nogle partier, skal kamplederen undgå at forstyrre spillerne unødigt, idet risikoen for smitte ved kortere afstand end 1 meter over en kortere periode er ret ringe.
 • anvendelse af mundbind er frivillig.
 • vi kan ikke indføre strengere regler end de ansvarlige myndigheder. Hvis ovenstående ikke er nok til, at man føler sig tryg, er løsningen: ikke at melde sig til holdskak.
 • hvis sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver ændret, vil ovenstående blive ændret i overensstemmelse hermed.
 • Da kamplederen i henhold til ovenstående har flere opgaver end sædvanligt, vil jeg i denne sæson ikke være tilbøjelig til at tillade spillende kampleder. Jeg opfordrer til, at man hjælper hinanden på tværs af klubberne med at skaffe kampledere.

Venlig hilsen

Lars Erik Linderod

Holdturneringsleder i 8. Hovedkreds
 

oktober 5 2020
Af: Lars Erik Linderod

Jørgen Scheuer, Frederikssund skakklub, og Svend Erik Førby Sørensen, Helsingør, er fritaget fra noteringspligt, mod at der i hvert af deres partier trækkes 10 minutter fra deres betænkningstid. 

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-rækken Tabel
B-rækken Tabel
C-rækken Tabel