Arbejder ...

loading
april 18 2022
Af: HansMilter

Hermed oversigt over spilledatoer for sæsonen 2022/2023, som de blev besluttet på HB-møde den 15. april 2022

Skakligaen:

1. runde: 29. oktober 2022
2. runde: 30. oktober 2022
3. runde: 20. november 2022
4. runde: 4. december 2022
5. runde: 14. januar 2023
6. runde: 15. januar 2023
7. runde: 5. marts 2023
8. runde 25. marts 2023
9. runde 26. marts 2023

Øvrige divisioner:

1. runde: 30. oktober 2022
2. runde: 13. november 2022
3. runde: 4. december 2022
4. runde: 15. januar 2023
5. runde 29. januar 2023
6. runde 26. februar 2023
7. runde 12. marts 2023

Samtidig kan det oplyses, at Hovedbestyrelsen på deres møde den 15. april 2022 besluttede, at man i Skakligaen skal spille med matchpoint før brætpoint i en prøveperiode på 2 sæsoner.
Øvrige divisioner spiller fortsat med brætpoint,

marts 20 2022
Af: HansMilter

Jetsmark stillede kun med 5 mand til kampene: Xtracon Køge - Jetsmark den 20.. marts 2022.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette er sket Skakligaen og i forbindelse med en dobbeltkamp og Jetsmark kun stiller med 5 mand i kamp 2 idømmes Jetsmark hermed et strafpoint. 

Resultatet af kampene bliver herefter6½ - ½ til Xtracon Køge Spillede kampe rates normalt

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 3. april kl 23.59.

Opdatering:
Jeg har dags dato (den 23. marts 2022) modtaget flg fra Jetsmark Skakklub:

"Som formand for Jetsmark Skakklub vil jeg gerne understrege, at Jetsmark bakker fuldt op om turneringslederens afgørelse med et strafpoint i sidste spillerunde i kampen mod Køge, og vi har fuld tillid til Hans Milter Pedersen som turneringsleder.

Venlig hilsen
Bjarne Søndergaard
Jetsmark Skakklub"

marts 13 2022
Af: HansMilter

I de seneste uger er alle udsatte kampe bleve afviklet - uden andre bemærkninger end der tidligere er offentliggjort.
I dag er 7. runde i 1. og 2. divisioner blevet afviklet . med en enkelt bemærkning vedr. Furesø - Brønshøj 3.

En konsekvens af dagens resultater er at BMS og Nordre 1 rykker op i Skakligaen for den kommende sæson.

Ud af 1. division rykker: Køge 2, Sydøstfyn, Viborg og Herning - disse 4 hold erstattes af  de 4 vindere af 2. divisionerne: Furesø, ØBRO 2, Århus/Skolerne 2 og Silkeborg

Ud af 2. division rykker: Allerød, Brønshøj 3, Frem 2, Nykøbing Sjælland, SK1968 3, Nordre 2, Randers og Års. Disse 8 hold erstattes af de 8 vindere af hovedkredsturneringerne.

For en ordens skyld skal det nævnes, at vi ikke er forbi turneringens frist for indsigelser

marts 13 2022
Af: HansMilter

Brønshøj 3 stillede kun med 7 mand til kampen:Furesø - Brønshøj 3 i dag, den 13. marts 2022

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette ikke var en førstegangstilfælde fratrækkes Brønshøj 3 et  point - i det det ikke er muligt at fratrække et help . Det samlede resultat bliver således 7½ - (-½)

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 27. marts kl 23.59.

marts 1 2022
Af: HansMilter

Herning stillede kun med 7 mand til kampene: Herning - Viborg den 27. februar 2022. At bræt 2 stod tomt skyldes en misforståelse i klubben, hvor spilleren var uden skyld

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var et førstegangstilfælde - tildeles Herning en advarsel 

Resultatet af kampene forbliver uændret.

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 15. marts 2022 kl 23.59.

marts 1 2022
Af: HansMilter

Nordre 2 stillede kun med 7 mand til kampene: Skanderborg 2 - Nordre 2 den 27. februar 2022.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette ikke var en førstegangstilfælde - fratrækkes Norde 2 et strafpoint 

Resultatet af kampene bliver herefter 5-2 til Skanderborg. Spillede kampe rates normalt

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 15. marts 2022 kl 23.59.

marts 1 2022
Af: HansMilter

Hermed opdateret liste over udsattekampe i DSUs divisionsturnering

06.03.2022 SK1968 1 - Team Xtracon Køge Skakligaen
12.03.2022 ØBRO 1 - Aarhus Skolerne 1     Skakligaen
13.03.2022 Brønshøj 1 - Jetsmark                Skakligaen spilles i Fredericia
06.03.2022 Frem 1 - Sydøstfyn                    1. div gr 1
12.03.2022 Brønshøj 2 - Køge                      1. div gr 1
12.03.2022 Evans - Nørresundby                 1. div gr 2
12.03.2022 Hillerød 2 - Furesø                     2. div gr 1
06.03.2022 Frem 2 - Præstø                        2. div gr 2
07.03.2022 Nyborg - Læseforeningen          2 div gr 2
05.03.2022 Haderslev - Nordre 2                 2 div gr 3
06.03.2022 Nordre 2 - SK1968 3                 2 div gr 3
06.03.2022 Haderslev - Aarhus/Skolerne 2 2. div gr 3
06.03.2022 Skive 1 - Aars                            2. div gr 4
06.03.2022 Skive 2 - Skørping                     2 div gr 4 
 

februar 27 2022
Af: HansMilter

Dagens holdkampe i skakdivisionerne er godkendt, bortset fra

- Herning - Viborg, hvor Herning mangler spiller
- Skanderborg 2 - Nordre 2, hvor Nordre mangler spiller.

Der vil senere komme selvstændige bemærkninger til disse 2 kampe.

 

februar 18 2022
Af: HansMilter

Skaknævnet har stadfæstet turneringslederens og turneringskomiteens kendelser vedr. matchen Herning - Esbjerg, den 12. december 2022. Dvs resultatet forbliver 8-0 til Herning

Link til skaknævnets kendelse: http://love.skak.dk/wp-content/uploads/sites/3/skaknaevn/kendelse-nr.-212.pdf

januar 30 2022
Af: HansMilter

Nordre1 og 2 stillede kun med henholdsvis 7 og 5 mand til kampene: Aalborg 1 - Nordre 1og Springeren - Nordre 2 i dag, den 30. januar 2022.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives begge Nordre-hold en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampene forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 13. februar 2022 kl 23.59.

januar 30 2022
Af: HansMilter

Alle resultater fra weekendends divisionskampe i Skakligaen og andre divisioner er godkendt, dog med enkelte anmærkninger.

Anmærkningerne gælder kampene: Aalborg 1 - Nordre 1 i 1. division gruppe 2 og Springeren - Nordre 2 i 2, division gruppe 3. I begge kampe stille Nordre ikke med 8 mand.

Desuden skal det nævnes, at Aarhus/Skolerne 2 - Skanderborg 2 er udsat efter aftale mellem klubberne .

januar 30 2022
Af: HansMilter

Turneringskomieen har stadffæstet TLs kendelse i matchen Herning Esbjerg i 1. division gruppe 2. hvor Esbjerg ikke mødte op. Efterfølgende har Esbjerg anket denne afgørelse til Skaknævnet.

januar 30 2022
Af: HansMilter

Skakkomiteen fastholder TLs kendelse i matchen Bornholm - Frederiksbergi 2. division gruppe 1, hvor Frederiksberg stiller med kun 7 mand, og TL giver en advarsel for dette.

januar 24 2022
Af: HansMilter

Jeg har oplevet et par misforståelser vedr. divisionskampe i den kommende weekend 29.-30. januar.

Der skal spilles flg. kampe: Skakligaen 5. & 6. runde
Øvrige divisioner: 5. runde

desuden: den 29/1: Brønshøj 3 - Bornholm

januar 19 2022
Af: HansMilter

Skaknævnet er kommet med kendelse i forbindelse med Divisionskampen, Fredericia 2 - Springeren i 2. division gruppe 3 den 31. oktober 2021

Kendelsen giver kampleder og Fredericia 2 medhold i deres anke. 

Resultatet af kampen ændres og resultatet bliver herefter:
Fredericia 2 - Springeren: 2½ - 5½ 

Link til den fulde ordlyd af kendelsen fra Skaknævnet: https://love.skak.dk/wp-content/uploads/sites/3/skaknaevn/skaknaevnet-sag-211.pdf

januar 18 2022
Af: HansMilter

Med de seneste lempelser i restriktionerne er der atter åbnet op for at vi kan spille holdskak, forudsat at lokale forhold ikke forhindrer det. Alle hjemmehold bedes sikre sig at de kan benytte deres lokaler, og spørge ind til hvilke lokale restriktioner der eventuelt skal efterleves. Hvis en klub ikke må benytte sit sædvanlige spillested kan kampen udsættes en uge, hvis det er nødvendigt for at finde et alternativt lokale, men vi forventer at alle gør deres yderste for at runden kan afvikles som planlagt.

Alternativt kan kampe afvikles på udeholdets spillested.

Dvs der spilles skak som planlagt i weekenden 29. - 30. januar.

Samtidig skal jeg opfordre til, at flest mulige holdkampe afvikles så hurtigst muligt - gerne med mange kampe 6. februar 2022.

Man bedes meddele undertegnede nye spilledatoer for udsatte kampe, når disse datoer er fastsat.

december 31 2021
Af: HansMilter

I ønskes alle et godt nytår. 

Det er mit håb at alle fortsat er klar til at spille skak in 2022, trods covid-19 gør sit til, at skak skal være besværligt.

Al divisionsskak er lukket ned til og med den 16/1 2022, med mindre 2 hold er 100% enige om at spille - og at spillet kan gøres forsvarligt i forhold til covid-19.
Kort inde i det nye år, vil der komme en udmelding her på siden, vedr. afvikling af udsatte kampe,

Når skakligaklubberne nu holder fri den 16/1 kan klubberne passende bruge tiden på at uploade de manglende partier fra de første 3 runder af turneringen.
Iflg. turneringsreglementet skal dette gøres senst onsdag efter en runde i skakligaen er uploadet.

Endnu engang: GODT NYTÅR

december 21 2021
Af: HansMilter

Esbjerg har anket turneringslederens kendelse i kampen 12/12 i 1. division gruppe 2 mellem Herning -Esbjerg, hvor Esbjerg ikke dukker op og TL dømmer 8-0 til Herning.

Esbjerg mødte ikke op, med henvisning til den stærkt stigende corov-19-smitte i landet - og ønsker en ny kamp spillet.

december 19 2021
Af: HansMilter

Frederiksberg har anket TLs kendelse af den 12. december i matchen Bornholm - Frederiksberg.

Med henvisning til Covid-19 og force majeure ønsker de, at den tildelte advarslen for kun at stille med 7 mand tilbagekaldes, 

december 15 2021
Af: HansMilter

Skaknævnets formand Torben Østergreen-Johansen har mæglet i forbindelse med den uspillede kamp: Holbæk - Frem 2, og har i den forbindelse sendt flg. om forligets indhold:

"Forliget går ud på, at den udsatte kamp spilles hos Frem 2 i Odense søndag den 6. februar 2022 med kampstart kl. 12.00, og at Holbæk ikke skal betale erstatning til Frem 2 for den forgæves tur til Holbæk. I øvrigt afvikles kampen i overensstemmelse med TK's afgørelse.

Nyheden kan offentliggøres på holdturneringens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Torben Østergreen-Johansen
formand
Skaknævnet"

december 12 2021
Af: HansMilter

3. runde af divisionsturneringer godkendt, med bemærkninger til kampene: Herning - Esbjerg i 1. division gruppe 2 og Bornholm - Frederiksberg i 2. division gruppe 1. (disse er nævnt i selvstændige nyheder, her på siden.

Desuden er Køge 2 - Næstved udsat

december 12 2021
Af: HansMilter

Dagens match mellem Herning og Esbjerg er ikke spillet, grundet udeblivelse fra Esbjerg pga. coronafare..

Esbjerg har i løbet af ugen forsøgt at få kampen udsat - uden held.
Herning har ikke ønsket en udsættelse, og jeg har ikke villet begære kampen udsat pga. manglende restiktioner i foreningslivet i Danmark.
Fredag den 10. december meddeler Esbjerg, at de ikke vil møde og - og dette gentages lørdag. 

Normalt skal en udeblivelse, jfr. turneringsreglementet §13a betyde, at et hold udgår af divisionsturneringen.
På grund af coronasituationenhar jeg dog valgt, at lade Esbjerg tabe 8-0 - om samtidig tildele holdet en advarsel, som betyder klubben vil miste point ved andre overtrædelser af divisionsturneringens reglement.

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 26. december 2021 kl 23.59.

december 12 2021
Af: HansMilter

Frederiksberg stillede kun med 7 mand til kampen: Bornholm - Frederiksberg i dag, den 12. december 2021.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives Frederiksberg en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampen forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. december 2021 kl 23.59.

december 9 2021
Af: HansMilter

De restriktioner, som de offentlige myndigheder hidtil har udsendt i denne sæson har endnu ikke ramt foreningslivet i Danmark.
Derfor vil jeg ikke komme med beslutning om at divisionskampe skal udsættes - dog vil jeg acceptere, at kampe udsættes. såfremt begge klubber er enige om dette, og at man hurtigt aftaler en ny spilledato.

I stedet vil jeg opfordre til, at alle viser coronapas før kampstart - og at man i øvrigt viser god hensyn til hinanden.
Jeg tager det som en selvfølge, at hjemmehold sørger for afspritning af brikker før kampstart og at der forefindes håndsprit på spillestedet.

december 2 2021
Af: HansMilter

Kampdommer Claus Marcussen og Frederia Skakforening anker begge turneringskomiteens afgørelse på matchen Fredericia 2 - Springeren, Kolding til Skaknævnet

Turneringskomiteens afgørelse kan ses i nyhed af den 30. november her på siden

november 30 2021
Af: HansMilter

Turneringskomiteen dar dagsdato afsags kendelse i kampen: Fredericia 2 - Springeren, Kolding. Afgørelsen betyder, at resultatet omgøres til 1½ - 6½ - og at Henning B Jensen dømmes som taber af sit parti.

Anken er beskrevet i nyhed den 23. november 2021

Turneringskomiteens kommentarer:

TK er her uenig med TL.
TK mener at man spiller efter divisionsturneringsreglementet og der er nævnt at man spiller efter FIDE’s regler for skakspillet
(FIDEs regler vedr. spillere og mobiltelefoner i den danske oversættelse:
11.3.2.1 Under partiet er det forbudt for en spiller at have enhver form for elektronisk udstyr med på spillestedet, medmindre det er godkendt af dommeren. Turneringsreglementet kan imidlertid specificere, at sådant udstyr i slukket stand kan opbevares i spillerens taske. Tasken anbringes et sted med dommerens godkendelse)

divisionsturneringsreglementet
§ 2 Reglementer turneringen spilles efter
Partierne spilles efter FIDE’s regler for skakspillet således som disse foreligger oversat i Skakhåndbogen eller Skakbladet.
Anvendelse af mobiltelefon og andet elektronisk udstyr
Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver anden for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk på sig på spillestedet.
I dette reglement tillades sådant udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, så længe udstyret er fuldstændig slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der indeholder et sådant udstyr medmindre dommeren har givet tilladelse til det. Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet på spillestedets, taber han partiet, og modstanderen vinder.

TL mener at ”opbevare i spillerens taske” og have ”et sådan udstyr på sig” når det ikke er fuldstændigt slukket sidestilles , derfor taber Henning B. Jensen partiet

Så derfor omgøres TL kendelse og resultatet ændres til Fredericia 2 (1,5 point) og Springeren ( 6,5 point)

Kendelse kan ankes indenfor 14 dage til skaknævnet.

På Divisionsturnerings komiteens vegne
Divisionsturnerings komite formand Lars Johansen

november 28 2021
Af: HansMilter

Iflg. Holbæk Skakforening har klubben anket turneringskomiteens afgørelse tuerneringskomiteens afgørlse vedr. matchen mellem Holbæk og Frem 2, som skulle have fundet sted den 31. oktober 2021 (se nyhed her på siden fra den 14. november 2021).

november 23 2021
Af: HansMilter

I forbindelse med kampen Fredericia 2 - Springeren skriver Dommer Claus Marcussen: 

"Dommer; Efter 45 min. gav Henning B, Jensens tlf. en lyd. Den var placeret i kasserne til brikker, hvilket vi anbefaler dersom man ikke har f.eks en taske. Han blev tildelt en advarsel, og modstanderen tillagt 2 minutter. Dette jvnf. afgørelse ved GH i Chesshouse for ca, 1 år siden, hvor hårdere straf blev overrulet af TK. Det skal bemærkes at divisionsreglementet ikke er i overensstemmelse med FIDE's regler for skak, Da turneringen ELO rates må FIDE's regler være gældende."

Den 3. november meddeler jeg Springen, Kolding, at jeg bakker op om kamplederens afgørelse, og lader resultatet stå ved magt. 
Jeg fortæller samtidig Springeren, at de kan anke min afgørelse inden den 17. november kl. 23.59

Springeren, Kolding har - den 17. november - anket denne afgørelse til turneringskomiteen.
Jeg har den 18. november 2021 videresendt anken til turneringskomiteen.

 

 

november 21 2021
Af: HansMilter

Alle kampe fra 2. runde af divisionsturneringen er godkendt uden anmærkninger, bortset fra kampene Esbjerg - SK19682 og Helsingør - Brønshøj 3. I begge kampe stiilede udeholdet kun med 7 spillere.

Alle kampe er indrapporteret rettidigt.

Kampen Haderslev - Nordre 2 spilles på et senere tidspunkt.

november 21 2021
Af: HansMilter

SK 1968 2 stillede kun med 7 mand til kampen: Esbjerg - SK1968 i dag, den 21. november 2021.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives SK1968 2 en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampen forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 5. december 2021 kl 23.59.

november 21 2021
Af: HansMilter

Brønshøj 3 stillede kun med 7 mand til kampen: Helsingør - Brønshøj 3 i dag, den 21. november 2021.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives Brønshøj 3 en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampen forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 5. december 2021 kl 23.59.

november 14 2021
Af: HansMilter

Der er mellem indvolverede klubber aftalt flg. nye spille tidspunkter for afvikling af matcher i DSUs divisionsturnering:

- Haderslev - Nordre 2, skulle være afviklet 21. november 2021 - flyttet til 9. januar 2022
- Køge 2 - Næstved skulle være afviklet 12. december 2021 - flyttet til ? (aftales hurtigt)
- Fredericia 1 - Skanderborg 1, skulle være afviklet 16. januar 2022 - flyttet til 9. januar 2022
- Holbæk - Frem 2: skulle være afviklet 30. oktober - flyttet til 6. februar, med afvikling hos Frem

november 14 2021
Af: HansMilter

Turneringskomiteens kommentarer:
TK er her enig med TL, om at kampen skal afvikles på en ny dato, og økonomisk godtgørelse skal tilfalde FREM, for at have kørt forgæves.

2/ Hvorvidt Holbæk 1 skal idømmes en ekstra sanktion og i givet fald, hvilken.
TK er ikke enige i, at dette kan skabe en præcedens for spekulation i at undgå tab af kamp når man mangler spillere til at kunne stille hold. Det er op til TL at anlægge den linje som skal benyttes ved tildeling af sanktioner, dvs. hvornår der skal uddeles advarsel, bøde eller strafpoint. Tildeling af strafpoint, uden at der tidligere er meddelt andre sanktioner, bør efter Skaknævnets opfattelse alene ske, hvis der foreligger særligt kritisable forhold hos den, der tilsidesætter reglerne.

Turneringskomiteens kendelse:
Den manglende kamp mellem FREM 2 og Holbæk, skal afvikles på en anden dato, og Holbæk skal dække FREMs kørselsudgifter. Hvis der indbyrdes mellem de to hold, ikke kan nås til enighed, fastsættes kampen til d. 9. januar i FREM, dog med tildeling af spiller-farver, som om Holbæk var hjemmehold, og det er også Holdbæks ansvar at stille med en kampdommer.
Holbæks advarsel fra TL står ved kraft

Kendelsen kan ankes indenfor 14 dage til skaknævnet

På Divisionsturnerings komiteens vegne

Lars Johansen

november 7 2021
Af: HansMilter

Skaklubben Frem har dags dato anket min afgørelse vedr. Divisionskampen den 31. oktober mellem Holbæk og Frem2.

Frems primære krav er at kampens resultat skal dømmes 0-8 - i det der ikke er tale om force majeure.

oktober 31 2021
Af: HansMilter

Dagens holdkamp mellem Holbæk og Frem 2 er ikke spillet, da ingen af Holbæks spillere kunne skaffe adgang til skaklokaler og skakmaterialer.
Begge hold dukkede op på spillestedet før kl. 12.00, og jeg blev kontaktet af holdleder/spillere fra begge klubber.

Efter nogen ventetid havde man stadig ikke fået adgang til spillelokale og materialer. Herefter forlod man spillestedet.

Jeg afgør derfor, at kampen er udsat og at den fortsat skal afvikles. Jeg opfordre til at klubberne hurtigt finder en ny spilledato og evt. andet spillested. Lykkes dette ikke, begærer jeg, at kampen skal afvikles søndag, den 9. januar i Holbæk.

Samtidig skal Holbæk godtgøre Frem, for de kørselsudgifter man har haft i forbindelse med den forgæves tur til Holbæk.

Endvidere tildeles Holbæk en advarsel, som vil medføre, at klubben får strafpoint ved yderligere forsømmelser i løbet af sæsonen.

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. november 2021 kl 23.59

oktober 31 2021
Af: HansMilter

I kampen kampen: Holstebro-Randers i dag, den 31. foktober 2021 havde Randers byttet rundt på bræt 7 og 8.
I det, det ulovlige bræt 8 blev remis fratækkes Randers ½ point, som i stedet tildeles Holstebro. Jfr reglementets § 13c

Resultatet bliver herefter 5-3 til Holstebro
Samtlige enkeltresultater står ved magt - og rates normalt.

Da dette var en førstegangstilfælde - gives Randers en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. november 2021 kl 23.59

oktober 31 2021
Af: HansMilter

I kampen kampen: Bornholm - Helsingør i dag, den 31. foktober 2021 havde Bornholm byttet rundt på bræt 6 og 7.
I det, det ulovlige bræt 7 blev vundet af Bornholm fratækkes Bornholm 1 point, som i stedet tildeles Helsingør. Jfr reglementets § 13c

Resultatet bliver herefter 5½-2½ til Bornholm
Samtlige enkeltresultater står ved magt - og rates normalt.

Da dette var en førstegangstilfælde - gives Bornholm en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. november 2021 kl 23.59

Helsingør stillede kun med 7 mand til kampen: Bornholm - Helsingør i dag, den 31. foktober 2021.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives Helsingør en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampen forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. november 2021 kl 23.59.

oktober 31 2021
Af: HansMilter

Alle resultater er godkendt uden bemærkninger, bortset fra flg. kampe:

Bornholm - Helsingør i 2. division gruppe 1
Holbæk - Frem 2 i 2. division gruppe 2
Holstebro - Randers i 2. division gruppe 4

Der kommer selvstændige nyheder om mine bemærkninger til disse holdkampe

Endelig mangler jeg fortsat indberetning af kampen: Nykøbing Sjælland - Nyborg.
Det er mit håb at denne indberetningen kommer meget hurtigt.

oktober 29 2021
Af: HansMilter

Alt er nu klar til kampstart i skakligaen i morgen lørdag, den 30. oktober. Jeg glæder mig til kampstart.

For en ordens skyld skal det nævnes, at spillestedet for alle kampe er: Morten Børupskolen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.

Jeg vil samtidig henlede opmærksomheden på turneringens reglement §12 d. som siger, at hjemmeholdet er ansvarlig (og ikke evt. arrrangør af fællesstævner) for at partierne er uploadet korrekt på holdturneringens hjemmeside senest onsdag efter kampdagen.
Indrapporteringen kan aftales med andre f.eks ved livetransmitationer, men det er hjemmeholdet, der er ansvarlig for indberetningen.

oktober 29 2021
Af: HansMilter

Det har været problematisk i få uddannet kampledere op til denne sæson - derfor vil det være acceptabelt at anvende spillende kampledere gennem hele sæsonen i 1. og 2. division.
Jeg vil dog fortsat orienteres før kampstart, såfremt man ønsker at anvende spillene kampleder.

For en ordens skyld skal det dog nævnes, at jeg forsat anbefaler, at man anvender en kampleder ikke spiller med, hvis dette er muligt.

Der skal fortsat anvendes ikke-spillende kampleder i Skakligaen.

oktober 29 2021
Af: HansMilter

Alle styrkelister er i dag gennemgået. 
Jeg har tilpasset styrkelisterne for ØBRO og Bornholm, således spillerne på styrlisterne kommer i bræt-nummerorden.

 

oktober 17 2021
Af: HansMilter

En reminder til de hold i divisionsturneringen. der fortsat mangler at oprette en styrkeliste.
Det er sidste frist for at oprette en styrkeliste er onsdag den 20. oktober 2021

17/10 mangler 26 hold at indberette styrkelister
18/10 mangler 22 hold at indberette styrkelister
19/10 mangler 14 flg. hold at indberette styrkeliste
Esbjerg
Fredericia 1
Fredericia 2
Haderslev
Helsingør
Holbæk
Nordre 1
Nordre 2
Silkeborg
Varde
Aalborg 1
Aalborg 2
Århus/Skolerne 1
Århus/Skolerne 2

september 22 2021
Af: HansMilter

Jetsmark 2 har desværre trukket sit hold i 2. division gruppe 4.
Da Holstebro Skakklub i sæsonen 2019/2020 sluttede som bedste nedrykker i denne division, har de fået tilbudt den ledige plads i rækken.

Holstebro har takket "ja" til dette tilbud, og overtager Jetsmarks plads.
Tak til Holstebro

september 15 2021
Af: HansMilter

Jeg har i dag sendt flg. mail ud stil klubformænd i for klubber i divisionsturneringen.
Er mailen ikke modtaget bedes i kontakte mig på mail: divisionsturnering@skak.dk

------

Denne besked er er kun sendt til klubformænd, da holdledere mm. endnu ikke er indtastet af divisionsklubberne i skak.

Divisionsturneringen i skak er nu færdigindtastet.

Jeg vil gerne bede om, at klubberne kigger programmet igennem og tjekker spillesteder mm. er korrekt indtastet.

Ligeledes vil jeg bede om, at ALLE klubber har indtastet styrkelister og holdlederoplysninger senest den 20. oktober 2021. Indtastningen foregår ved at bruge normal klub-login i holdturneringssystemet,

Opstår der problemer, er man velkommen til at kontakte udentegnede på mail: divisionsturnering@skak.dk
I er også velkommen til at sende oplysningerne til undertegnede - så skal jeg indtaste.

Jeg vil kontakte klubberne et par gange før den 20. oktober, for at sikre at inf´dtastningen ikke er glemt.

Med venlig hilsen
Hans Milter Pedersen
Divisionsturneringsleder

juli 29 2021
Af: HansMilter

Divisionsturneringsudvalget har lavet et "Udkast 2" af holdturneringsprogrammet 2021-22. Der er sket følgende ændringer:

2. division gruppe 1: Allerød har fået en ekstra hjemmekamp, da de i første udkast kun havde 2 hjemmekampe. Ændringen betyder at der er flyttet rundt på nogle af kampene i rækken, men alle hold har nu 3 hjemmekampe i runde 1-6

2. division gruppe 4: datoen for 1. hjemmekamp er blevet opdateret, så det fremgår, at det er søndag 31. oktober 1. runde afvikles
 
 
Venlig hilsen
Divisionsturneringsudvalget

juli 22 2021
Af: HansMilter

Til klubberne i Dansk Skak Union

Divisionsturneringsudvalget er nu klar til at præsentere 1. udkast af divisionsturneringen 2021-22

www.ksu.dk/log/fil2333.pdf 

Hvis man ønsker at gøre indsigelser mod udkastet, sender man en indsigelse til

divisionsturneringsudvalg@skak.dk

Med begrundelser for hvorfor man har lavet en indsigelse, og også gerne et forslag til de ændringer man mener giver et bedre divisionsturneringsprogram.

Indsigelser skal være divisionsturneringsudvalget i hænde senest 22. august. Hvis man ikke får medhold i en indsigelse kan man bede om at den bliver forelagt HB på HB-møde 29. august.

Venlig hilsen

Divisionsturneringsudvalget

 

 

april 23 2021
Af: HansMilter

Den 21. april besluttede HB flg. spilledage for sæsonen 2021/2022:

Skakligaen:

1. runde - 30. oktober 2021
2. runde - 31. oktober 2021
3. runde - 12. december 2021
4. runde - 16. januar 2022
5. runde - 29. januar 2022
6. runde - 30. januar 2022
7. runde - 27. februar 2022
8. runde - 19. marts 2022
9. runde - 20. marts 2022

Øvrige divisioner:

1. runde - 31. oktober 2021
2. runde - 21. november 2021
3. runde - 12. december 2021
4. runde - 16. januar 2022
5. runde - 30. januar 2022
6. runde - 27. februar 2022
7. runde - 13. marts 2022

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
20-03-2022 Skakligaen Team Xtracon Køge 1 - Jetsmark 1 (6½ - ½)
20-03-2022 Skakligaen Nordkalotten - Århus/Skolerne 1 3½ - 4½
20-03-2022 Skakligaen Fredericia 1 - SK1968 1 1½ - 6½
20-03-2022 Skakligaen Brønshøj 1 - ØBRO 1 6½ - 1½
20-03-2022 Skakligaen Hillerød 1 - Skanderborg 1 4 - 4
19-03-2022 Skakligaen Århus/Skolerne 1 - Brønshøj 1 4 - 4
19-03-2022 Skakligaen Jetsmark 1 - Hillerød 1 1 - 7
19-03-2022 Skakligaen SK1968 1 - Nordkalotten 4 - 4
19-03-2022 Skakligaen Skanderborg 1 - Team Xtracon Køge 1 3½ - 4½
19-03-2022 Skakligaen ØBRO 1 - Fredericia 1 4½ - 3½
13-03-2022 1. division gruppe 2 SK1968 2 - Herning 5½ - 2½
13-03-2022 2. division gruppe 1 Helsingør - Frederiksberg 3 - 5
13-03-2022 2. division gruppe 1 Furesø - Brønshøj 3 (7½ - -0½)
13-03-2022 2. division gruppe 4 Holstebro - Skive 1 5 - 3
13-03-2022 2. division gruppe 4 Randers - Skive 2 3½ - 4½
13-03-2022 2. division gruppe 4 Aars - Skørping 3½ - 4½
13-03-2022 2. division gruppe 4 Aalborg 2 - Silkeborg 1 - 7
13-03-2022 2. division gruppe 3 SK1968 3 - Haderslev 3 - 5
13-03-2022 2. division gruppe 3 Århus/Skolerne 2 - Springeren 5 - 3
13-03-2022 2. division gruppe 3 Skanderborg 2 - Fredericia 2 3½ - 4½
13-03-2022 2. division gruppe 3 Nordre 2 - Varde 3 - 5
13-03-2022 2. division gruppe 1 Bornholm - Hillerød 2 3 - 5
13-03-2022 2. division gruppe 1 Nørrebro - Allerød 4½ - 3½
13-03-2022 1. division gruppe 2 Viborg - Nordre 1 3 - 5
13-03-2022 1. division gruppe 2 Esbjerg - Nørresundby 4 - 4
13-03-2022 1. division gruppe 2 Evans - Aalborg 1 5 - 3
13-03-2022 1. division gruppe 1 BMS - Næstved 6½ - 1½
13-03-2022 1. division gruppe 1 Odysseus - Sydøstfyn 6 - 2
13-03-2022 1. division gruppe 1 Brønshøj 2 - Frem 1 2½ - 5½
13-03-2022 1. division gruppe 1 Køge 2 - Caïssa Gladsaxe 3 - 5
13-03-2022 2. division gruppe 2 Kalundborg - Nykøbing Sjælland 5 - 3
13-03-2022 2. division gruppe 2 Frem 2 - ØBRO 2 1½ - 6½
13-03-2022 2. division gruppe 2 Nyborg - Holbæk 2½ - 5½
13-03-2022 2. division gruppe 2 Præstø - Læseforeningen 3½ - 4½
13-03-2022 Skakligaen Brønshøj 1 - Jetsmark 1 5 - 3
12-03-2022 2. division gruppe 1 Bornholm - Nørrebro 2½ - 5½
12-03-2022 2. division gruppe 1 Hillerød 2 - Furesø 2½ - 5½
12-03-2022 1. division gruppe 1 Brønshøj 2 - Køge 2 5 - 3
12-03-2022 1. division gruppe 2 Evans - Nørresundby 3 - 5
12-03-2022 Skakligaen ØBRO 1 - Århus/Skolerne 1 4 - 4
07-03-2022 2. division gruppe 2 Nyborg - Læseforeningen 4 - 4
06-03-2022 Skakligaen SK1968 1 - Team Xtracon Køge 1 7 - 1
06-03-2022 2. division gruppe 2 Frem 2 - Præstø 3 - 5
06-03-2022 2. division gruppe 4 Skive 1 - Aars 4½ - 3½
06-03-2022 2. division gruppe 4 Skive 2 - Skørping 3½ - 4½
06-03-2022 2. division gruppe 3 Haderslev - Århus/Skolerne 2 2½ - 5½
06-03-2022 1. division gruppe 1 Frem 1 - Sydøstfyn 7½ - ½
06-03-2022 2. division gruppe 3 Nordre 2 - SK1968 3 3½ - 4½
05-03-2022 2. division gruppe 3 Haderslev - Nordre 2 2½ - 5½
28-02-2022 2. division gruppe 3 Fredericia 2 - Varde 5 - 3