Arbejder ...

loading
november 23 2021
Af: HansMilter

I forbindelse med kampen Fredericia 2 - Springeren skriver Dommer Claus Marcussen: 

"Dommer; Efter 45 min. gav Henning B, Jensens tlf. en lyd. Den var placeret i kasserne til brikker, hvilket vi anbefaler dersom man ikke har f.eks en taske. Han blev tildelt en advarsel, og modstanderen tillagt 2 minutter. Dette jvnf. afgørelse ved GH i Chesshouse for ca, 1 år siden, hvor hårdere straf blev overrulet af TK. Det skal bemærkes at divisionsreglementet ikke er i overensstemmelse med FIDE's regler for skak, Da turneringen ELO rates må FIDE's regler være gældende."

Den 3. november meddeler jeg Springen, Kolding, at jeg bakker op om kamplederens afgørelse, og lader resultatet stå ved magt. 
Jeg fortæller samtidig Springeren, at de kan anke min afgørelse inden den 17. november kl. 23.59

Springeren, Kolding har - den 17. november - anket denne afgørelse til turneringskomiteen.
Jeg har den 18. november 2021 videresendt anken til turneringskomiteen.

 

 

november 21 2021
Af: HansMilter

Alle kampe fra 2. runde af divisionsturneringen er godkendt uden anmærkninger, bortset fra kampene Esbjerg - SK19682 og Helsingør - Brønshøj 3. I begge kampe stiilede udeholdet kun med 7 spillere.

Alle kampe er indrapporteret rettidigt.

Kampen Haderslev - Nordre 2 spilles på et senere tidspunkt.

november 21 2021
Af: HansMilter

SK 1968 2 stillede kun med 7 mand til kampen: Esbjerg - SK1968 i dag, den 21. november 2021.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives SK1968 2 en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampen forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 5. december 2021 kl 23.59.

november 21 2021
Af: HansMilter

Brønshøj 3 stillede kun med 7 mand til kampen: Helsingør - Brønshøj 3 i dag, den 21. november 2021.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives Brønshøj 3 en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampen forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 5. december 2021 kl 23.59.

november 14 2021
Af: HansMilter

Der er mellem indvolverede klubber aftalt flg. nye spille tidspunkter for afvikling af matcher i DSUs divisionsturnering:

- Haderslev - Nordre 2, skulle være afviklet 21. november 2021 - flyttet til ? (aftales hurtigt)
- Fredericia 1 - Skanderborg 1, skulle være afviklet 16. januar 2022 - flyttet til 9. januar 2022

november 14 2021
Af: HansMilter

Turneringskomiteens kommentarer:
TK er her enig med TL, om at kampen skal afvikles på en ny dato, og økonomisk godtgørelse skal tilfalde FREM, for at have kørt forgæves.

2/ Hvorvidt Holbæk 1 skal idømmes en ekstra sanktion og i givet fald, hvilken.
TK er ikke enige i, at dette kan skabe en præcedens for spekulation i at undgå tab af kamp når man mangler spillere til at kunne stille hold. Det er op til TL at anlægge den linje som skal benyttes ved tildeling af sanktioner, dvs. hvornår der skal uddeles advarsel, bøde eller strafpoint. Tildeling af strafpoint, uden at der tidligere er meddelt andre sanktioner, bør efter Skaknævnets opfattelse alene ske, hvis der foreligger særligt kritisable forhold hos den, der tilsidesætter reglerne.

Turneringskomiteens kendelse:
Den manglende kamp mellem FREM 2 og Holbæk, skal afvikles på en anden dato, og Holbæk skal dække FREMs kørselsudgifter. Hvis der indbyrdes mellem de to hold, ikke kan nås til enighed, fastsættes kampen til d. 9. januar i FREM, dog med tildeling af spiller-farver, som om Holbæk var hjemmehold, og det er også Holdbæks ansvar at stille med en kampdommer.
Holbæks advarsel fra TL står ved kraft

Kendelsen kan ankes indenfor 14 dage til skaknævnet

På Divisionsturnerings komiteens vegne

Lars Johansen

november 7 2021
Af: HansMilter

Skaklubben Frem har dags dato anket min afgørelse vedr. Divisionskampen den 31. oktober mellem Holbæk og Frem2.

Frems primære krav er at kampens resultat skal dømmes 0-8 - i det der ikke er tale om force majeure.

oktober 31 2021
Af: HansMilter

Dagens holdkamp mellem Holbæk og Frem 2 er ikke spillet, da ingen af Holbæks spillere kunne skaffe adgang til skaklokaler og skakmaterialer.
Begge hold dukkede op på spillestedet før kl. 12.00, og jeg blev kontaktet af holdleder/spillere fra begge klubber.

Efter nogen ventetid havde man stadig ikke fået adgang til spillelokale og materialer. Herefter forlod man spillestedet.

Jeg afgør derfor, at kampen er udsat og at den fortsat skal afvikles. Jeg opfordre til at klubberne hurtigt finder en ny spilledato og evt. andet spillested. Lykkes dette ikke, begærer jeg, at kampen skal afvikles søndag, den 9. januar i Holbæk.

Samtidig skal Holbæk godtgøre Frem, for de kørselsudgifter man har haft i forbindelse med den forgæves tur til Holbæk.

Endvidere tildeles Holbæk en advarsel, som vil medføre, at klubben får strafpoint ved yderligere forsømmelser i løbet af sæsonen.

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. november 2021 kl 23.59

oktober 31 2021
Af: HansMilter

I kampen kampen: Holstebro-Randers i dag, den 31. foktober 2021 havde Randers byttet rundt på bræt 7 og 8.
I det, det ulovlige bræt 8 blev remis fratækkes Randers ½ point, som i stedet tildeles Holstebro. Jfr reglementets § 13c

Resultatet bliver herefter 5-3 til Holstebro
Samtlige enkeltresultater står ved magt - og rates normalt.

Da dette var en førstegangstilfælde - gives Randers en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. november 2021 kl 23.59

oktober 31 2021
Af: HansMilter

I kampen kampen: Bornholm - Helsingør i dag, den 31. foktober 2021 havde Bornholm byttet rundt på bræt 6 og 7.
I det, det ulovlige bræt 7 blev vundet af Bornholm fratækkes Bornholm 1 point, som i stedet tildeles Helsingør. Jfr reglementets § 13c

Resultatet bliver herefter 5½-2½ til Bornholm
Samtlige enkeltresultater står ved magt - og rates normalt.

Da dette var en førstegangstilfælde - gives Bornholm en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. november 2021 kl 23.59

Helsingør stillede kun med 7 mand til kampen: Bornholm - Helsingør i dag, den 31. foktober 2021.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - gives Helsingør en advarsel. Ved gentagelsestilfælde fratages klubben et point..

Resultatet af kampen forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 14. november 2021 kl 23.59.

oktober 31 2021
Af: HansMilter

Alle resultater er godkendt uden bemærkninger, bortset fra flg. kampe:

Bornholm - Helsingør i 2. division gruppe 1
Holbæk - Frem 2 i 2. division gruppe 2
Holstebro - Randers i 2. division gruppe 4

Der kommer selvstændige nyheder om mine bemærkninger til disse holdkampe

Endelig mangler jeg fortsat indberetning af kampen: Nykøbing Sjælland - Nyborg.
Det er mit håb at denne indberetningen kommer meget hurtigt.

oktober 29 2021
Af: HansMilter

Alt er nu klar til kampstart i skakligaen i morgen lørdag, den 30. oktober. Jeg glæder mig til kampstart.

For en ordens skyld skal det nævnes, at spillestedet for alle kampe er: Morten Børupskolen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.

Jeg vil samtidig henlede opmærksomheden på turneringens reglement §12 d. som siger, at hjemmeholdet er ansvarlig (og ikke evt. arrrangør af fællesstævner) for at partierne er uploadet korrekt på holdturneringens hjemmeside senest onsdag efter kampdagen.
Indrapporteringen kan aftales med andre f.eks ved livetransmitationer, men det er hjemmeholdet, der er ansvarlig for indberetningen.

oktober 29 2021
Af: HansMilter

Det har været problematisk i få uddannet kampledere op til denne sæson - derfor vil det være acceptabelt at anvende spillende kampledere gennem hele sæsonen i 1. og 2. division.
Jeg vil dog fortsat orienteres før kampstart, såfremt man ønsker at anvende spillene kampleder.

For en ordens skyld skal det dog nævnes, at jeg forsat anbefaler, at man anvender en kampleder ikke spiller med, hvis dette er muligt.

Der skal fortsat anvendes ikke-spillende kampleder i Skakligaen.

oktober 29 2021
Af: HansMilter

Alle styrkelister er i dag gennemgået. 
Jeg har tilpasset styrkelisterne for ØBRO og Bornholm, således spillerne på styrlisterne kommer i bræt-nummerorden.

 

oktober 17 2021
Af: HansMilter

En reminder til de hold i divisionsturneringen. der fortsat mangler at oprette en styrkeliste.
Det er sidste frist for at oprette en styrkeliste er onsdag den 20. oktober 2021

17/10 mangler 26 hold at indberette styrkelister
18/10 mangler 22 hold at indberette styrkelister
19/10 mangler 14 flg. hold at indberette styrkeliste
Esbjerg
Fredericia 1
Fredericia 2
Haderslev
Helsingør
Holbæk
Nordre 1
Nordre 2
Silkeborg
Varde
Aalborg 1
Aalborg 2
Århus/Skolerne 1
Århus/Skolerne 2

september 22 2021
Af: HansMilter

Jetsmark 2 har desværre trukket sit hold i 2. division gruppe 4.
Da Holstebro Skakklub i sæsonen 2019/2020 sluttede som bedste nedrykker i denne division, har de fået tilbudt den ledige plads i rækken.

Holstebro har takket "ja" til dette tilbud, og overtager Jetsmarks plads.
Tak til Holstebro

september 15 2021
Af: HansMilter

Jeg har i dag sendt flg. mail ud stil klubformænd i for klubber i divisionsturneringen.
Er mailen ikke modtaget bedes i kontakte mig på mail: divisionsturnering@skak.dk

------

Denne besked er er kun sendt til klubformænd, da holdledere mm. endnu ikke er indtastet af divisionsklubberne i skak.

Divisionsturneringen i skak er nu færdigindtastet.

Jeg vil gerne bede om, at klubberne kigger programmet igennem og tjekker spillesteder mm. er korrekt indtastet.

Ligeledes vil jeg bede om, at ALLE klubber har indtastet styrkelister og holdlederoplysninger senest den 20. oktober 2021. Indtastningen foregår ved at bruge normal klub-login i holdturneringssystemet,

Opstår der problemer, er man velkommen til at kontakte udentegnede på mail: divisionsturnering@skak.dk
I er også velkommen til at sende oplysningerne til undertegnede - så skal jeg indtaste.

Jeg vil kontakte klubberne et par gange før den 20. oktober, for at sikre at inf´dtastningen ikke er glemt.

Med venlig hilsen
Hans Milter Pedersen
Divisionsturneringsleder

juli 29 2021
Af: HansMilter

Divisionsturneringsudvalget har lavet et "Udkast 2" af holdturneringsprogrammet 2021-22. Der er sket følgende ændringer:

2. division gruppe 1: Allerød har fået en ekstra hjemmekamp, da de i første udkast kun havde 2 hjemmekampe. Ændringen betyder at der er flyttet rundt på nogle af kampene i rækken, men alle hold har nu 3 hjemmekampe i runde 1-6

2. division gruppe 4: datoen for 1. hjemmekamp er blevet opdateret, så det fremgår, at det er søndag 31. oktober 1. runde afvikles
 
 
Venlig hilsen
Divisionsturneringsudvalget

juli 22 2021
Af: HansMilter

Til klubberne i Dansk Skak Union

Divisionsturneringsudvalget er nu klar til at præsentere 1. udkast af divisionsturneringen 2021-22

www.ksu.dk/log/fil2333.pdf 

Hvis man ønsker at gøre indsigelser mod udkastet, sender man en indsigelse til

divisionsturneringsudvalg@skak.dk

Med begrundelser for hvorfor man har lavet en indsigelse, og også gerne et forslag til de ændringer man mener giver et bedre divisionsturneringsprogram.

Indsigelser skal være divisionsturneringsudvalget i hænde senest 22. august. Hvis man ikke får medhold i en indsigelse kan man bede om at den bliver forelagt HB på HB-møde 29. august.

Venlig hilsen

Divisionsturneringsudvalget

 

 

april 23 2021
Af: HansMilter

Den 21. april besluttede HB flg. spilledage for sæsonen 2021/2022:

Skakligaen:

1. runde - 30. oktober 2021
2. runde - 31. oktober 2021
3. runde - 12. december 2021
4. runde - 16. januar 2022
5. runde - 29. januar 2022
6. runde - 30. januar 2022
7. runde - 27. februar 2022
8. runde - 19. marts 2022
9. runde - 20. marts 2022

Øvrige divisioner:

1. runde - 31. oktober 2021
2. runde - 21. november 2021
3. runde - 12. december 2021
4. runde - 16. januar 2022
5. runde - 30. januar 2022
6. runde - 27. februar 2022
7. runde - 13. marts 2022

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
21-11-2021 2. division gruppe 1 Helsingør - Brønshøj 3 4 - 4
21-11-2021 1. division gruppe 2 Esbjerg - SK1968 2 5 - 3
21-11-2021 2. division gruppe 3 Århus/Skolerne 2 - Fredericia 2 6 - 2
21-11-2021 2. division gruppe 4 Aalborg 2 - Holstebro 5 - 3
21-11-2021 1. division gruppe 2 Aalborg 1 - Viborg 6½ - 1½
21-11-2021 2. division gruppe 3 Skanderborg 2 - Varde 5½ - 2½
21-11-2021 2. division gruppe 4 Skive 1 - Skørping 3 - 5
21-11-2021 2. division gruppe 4 Silkeborg - Randers 6 - 2
21-11-2021 2. division gruppe 4 Aars - Skive 2 2 - 6
21-11-2021 2. division gruppe 3 SK1968 3 - Springeren 2½ - 5½
21-11-2021 2. division gruppe 2 Præstø - Nyborg 3½ - 4½
21-11-2021 2. division gruppe 2 Holbæk - Nykøbing Sjælland 3 - 5
21-11-2021 2. division gruppe 1 Frederiksberg - Hillerød 2 3 - 5
21-11-2021 2. division gruppe 1 Allerød - Bornholm 2 - 6
21-11-2021 2. division gruppe 1 Nørrebro - Furesø 3½ - 4½
21-11-2021 1. division gruppe 2 Evans - Nordre 1 2½ - 5½
21-11-2021 1. division gruppe 2 Nørresundby - Herning 6 - 2
21-11-2021 1. division gruppe 1 Frem 1 - Caïssa Gladsaxe 4 - 4
21-11-2021 1. division gruppe 1 BMS - Køge 2 7 - 1
21-11-2021 1. division gruppe 1 Odysseus - Næstved 4 - 4
21-11-2021 1. division gruppe 1 Sydøstfyn - Brønshøj 2 3½ - 4½
21-11-2021 2. division gruppe 2 Kalundborg - ØBRO 2 2½ - 5½
21-11-2021 2. division gruppe 2 Læseforeningen - Frem 2 7 - 1
31-10-2021 Skakligaen Team Xtracon Køge 1 - Århus/Skolerne 1 7½ - ½
31-10-2021 Skakligaen ØBRO 1 - Jetsmark 1 5½ - 2½
31-10-2021 Skakligaen Nordkalotten - Skanderborg 1 3 - 5
31-10-2021 Skakligaen Hillerød 1 - SK1968 1 6 - 2
31-10-2021 Skakligaen Brønshøj 1 - Fredericia 1 5½ - 2½
31-10-2021 2. division gruppe 2 Nykøbing Sjælland - Nyborg 2 - 6
31-10-2021 2. division gruppe 3 Haderslev - Skanderborg 2 4½ - 3½
31-10-2021 2. division gruppe 3 Århus/Skolerne 2 - Nordre 2 5½ - 2½
31-10-2021 2. division gruppe 1 Furesø - Frederiksberg 4 - 4
31-10-2021 1. division gruppe 2 Nordre 1 - Herning 6½ - 1½
31-10-2021 2. division gruppe 3 Varde - SK1968 3 5 - 3
31-10-2021 2. division gruppe 1 Hillerød 2 - Nørrebro 4 - 4
31-10-2021 1. division gruppe 2 Viborg - Nørresundby 2½ - 5½
31-10-2021 2. division gruppe 2 Kalundborg - Læseforeningen 2½ - 5½
31-10-2021 1. division gruppe 1 Næstved - Frem 1 3½ - 4½
31-10-2021 2. division gruppe 3 Fredericia 2 - Springeren 2½ - 5½
31-10-2021 2. division gruppe 4 Aalborg 2 - Aars 5 - 3
31-10-2021 1. division gruppe 2 Aalborg 1 - Esbjerg 3½ - 4½
31-10-2021 1. division gruppe 2 SK1968 2 - Evans 4½ - 3½
31-10-2021 1. division gruppe 1 BMS - Brønshøj 2 5½ - 2½
31-10-2021 2. division gruppe 4 Skive 2 - Skive 1 1 - 7
31-10-2021 2. division gruppe 2 ØBRO 2 - Præstø 6 - 2
31-10-2021 2. division gruppe 4 Skørping - Silkeborg 2½ - 5½
31-10-2021 1. division gruppe 1 Caïssa Gladsaxe - Sydøstfyn 6½ - 1½
31-10-2021 1. division gruppe 1 Odysseus - Køge 2 5 - 3
31-10-2021 2. division gruppe 1 Allerød - Brønshøj 3 5 - 3
31-10-2021 2. division gruppe 4 Holstebro - Randers (9½ - 6½)