Arbejder ...

loading
april 12 2023
Af: HKJakobsen

Forventet termin for sæsonen 23-24
Mesterrækken - Øvrige rækker

29/10-23           Uge 44
12/11-23           Uge 46
26/11-23           Uge 48
10/12-23           Uge 50
14/01-24           Uge 03
28/01-24           Uge 05
10/03-24           Uge 11 

Betyrelsens forslag om 6 mandshold i A-rækken blev vedtaget.

Desuden vedtog delegeretmødet et forsøg med 2 A-rækker.

Forsamlingen enedes om følgende formulering:

Som forsøgsordning afvikles A-rækken i to grupper af mindst 6 hold i sæsonen 2023-2024. De to vinderhold af A-rækkerne rykker op i Mesterrækken. Ordningen tages op til vurdering på delegeretmøde i 2024.

marts 16 2023
Af: HKJakobsen

Sæsonens holdturnering er afsluttet og det med megen spænding og stort set uden problemer der krævede indgreb af HTL. Der var rimelig spænding i alle rækker og op og nedrykning blev først afgjort i sidste runde. Det mest overraskende var nok de 3 nedrykkere fra 2 division, som dermed betyder hele 4 hold rykker ud af A-rækken.

I mesterrækken klarede Guldborgsund 1 sig bedre end forventet mod Nykøbing S 1. Køge 3 vandt overraskende og stort over Slagelse 1. I slutstillingen er det påfaldende at Guldborgsund 1 som lavest ratet indtog 2 pladsen.Til gengæld måtte Dianalund 1 som 4 højest ratet se sig henvist til sidste pladsen.

I A-rækken vandt Sorø 1 hele 8-0 over Skovbo 1 og hermed sikrede Sorø sig førstepladsen i en ellers meget jævnbyrdig række. Præstø 2 vandt overraskende over Faxe 3. Guldborgsund 2 tabte overraskende til Kalundborg 3. Maribo 2 vandt over Korsør 1. Også i A-rækken præsterede Guldborgsund som lavest ratet at besætte 2 pladsen.

I B-række 1 vandt Møn 1 kun snævert over Næstved 3 og i denne række blev slutstillingen nøjagtigt som forventet.

I B-række 2 vandt Køge 3 stort over Kalundborg 3. Holbæk 3 vandt overraskende og stort over Dianalund 2.

Holbæk 3 blev en uventet vinder af B-række 2.

 

marts 5 2023
Af: HKJakobsen

Ændret Mandag den 6/3
I denne sæsons holdkampe er der meget jævnbyrdighed i kampen om oprykning i alle rækker.
I mesterrækken er der ikke de store overraskelser i 6. runde og her har holdene fra Lolland og Falster lagt sig side om side i toppen af rækken med hele 6 point ned til nummer 3. Der rykker formentlig 2 hold ud af 2 division som kommer ned i Mesterrækken. Det er Køge fra 2. division 1 og Faxe fra 2 division 2. Der er en lille mulighed for at Kalundborg også kan rykke ud, men det tror jeg ikke bliver aktuelt.
I A-rækken vandt Kalundborg 2 overraskende og stort over Skovbo 1. Maribo 2 vandt over Præstø 2 og Guldborgsund 2 vandt stort over Korsør 1. Guldborgsund 2 fører nu A- rækken til trods for de er lavest ratet hold i A-rækken.
I B-række 1 skete der ikke de store overraskelser og her kæmper de 2 Næstved hold og Møn om oprykning. Det er lidt specielt at Næstved 3 ligger bedre placeret end Næstved 2.
I B-række 2 vandt Holbæk 3 overraskende og stort over over Køge 4. Øvrige resultater blev nogenlunde som forventet. I B-række 2 har Holbæk overraskende lagt sig i spidsen.

Det er meget usikkert hvordan den kommende holdturnering kommer til at se ud.
2.HK har fremlagt forslag om ændring af holdstørrelsen for A-rækken. Det vil blive behandlet på delegeretmødet den 26 marts.

Samtidig arbejder DSU med omlægning af divisionsturneringen og denne omlægning vil betyde en reduktion på 10 hold i divisionen. Denne ændring er dog ikke færdigbehandlet og vil formentlig først blive aktuel senere..

 

 

februar 2 2023
Af: HKJakobsen

I Mesterrækken blev 5 runde afviklet med få overraskelser. Kun Guldborgsund 1 store sejr over Faxe 2 var overraskende. Det betyder samtidig at Guldborgsund 1 indhentede Maribo 1 på 1. pladsen. Det ser ud til at oprykningen skal afgøres mellem disse 2 klubber, da Slagelse på 3. pladsen er hele 5½ point efter med kun 2 runder tilbage. Det ser ud til at der kommer 2 nedrykkere fra 2 division og dermed bliver der også 2 nedrykkere fra mesterrækken. Her ser det sort ud for Faxe og Dianalund, men Køge har det på papiret sværeste program tilbage og kan derfor risikerer at komme i nedryknigsfare.

! A-rækken vandt Præstø 2 overraskende over Korsør 1. I A-rækken er der ikke afgjort noget, da der kun er 2½ point mellem de 4 førende hold. Det ser dog ud til at Korsør og Kalundborg får svært ved at undgå nedrykning.

2.HK har til delegeretmødet et forslag om at holdene i A-rækken fremover skal bestå af 6 spillere. 

januar 11 2023
Af: HKJakobsen

Godt nytår.

Så skal holdturneringen i gang igen.

Jeg har dog konstateret at 5 klubber har fået nye medlemmer, som ikke er indsat på styrkelisten.
Disse spillere kan ikke bruges i holdkampene, før jeg har fået oplyst hvad nummer de skal stå styrkelisten.

Det drejer sig om klubberne:
Dianalund 3
Holbæk 3
Køge 1
Næstved 6
Sorø 1

Det klares nemmest ved at sende mig en mail med ønskerne.

december 9 2022
Af: HKJakobsen

I mesterrækken klarede Faxe 2 sig lidt bedre end  forventet over Slagelse 1.Guldborgsund 1 vandt som forventet, men dog større end forventet over Dianalund !. Nykøbing S tabte overraskende og stort til Maribo 1. Guldborgsund ligger overraskende nr. 2 i mesterrækken og Nykøbing S ligger mod forventning i nederste halvdel.

I A-rækken vandt Guldborgsund 2 overraskende og endog stort over Skovbo 1. Det betyder også at Guldborgsund mod forventning blander sig i toppen af A-rækken.

I B-række 1 vandt Næstved 3 stort over Guldborgsung 3. Her er det også overraskende at Næstved 3 fører rækken foran Møn og Næstved 2.

I B-række 2  var der ingen større overraskelser. Kalundborg - Holbæk spilles først den 8/2-23.
Stillingen i toppen er nogenlunde som forventet og resten af stillingen er præget af den manglende kamp.

december 7 2022
Af: HKJakobsen

I kampen mellem Næstved 3 og Guldborgsund 3 i B-række 1 mødte Guldborgsund kun med 3 mand.

Dette er en overtrædelse ifølge nedenstående paragraf.

§ 9 Straffebestemmelser
F) For hver udebleven eller manglende spiller på et hold, idømmer turneringslederen holdet ½ strafpoint med mindre, der er en gyldig grund til udeblivelsen. Dette gælder dog ikke hvis en spiller indsættes efter 1/2 time.

Da udeblivelsen skyldes et sent afbud og dermed kan skyldes sygdom afsiges følgende kendelse.

Kendelse:
Guldborgsund 3 tildeles hermed en advarsel for overtrædelse af 
§ 9 F. Ved gentagelse vil klubben blive  idømt ½ strafpoint.
Denne kendelse kan ankes til turneringskomiteen inden 10 dage (17/12 klokken 23:59). Anken foretages bedste ved at sende den til HTL der så sender den videre sammen med relevante bilag.

HOldturneringsleder
Henning Jakobsen

november 18 2022
Af: HKJakobsen

Så blev også 2 runde afviklet uden nogen problemer.
I mesterrækken vandt Køge 3 overraskende over Faxe 2.
Maribo 1 vandt forventet men stort over Guldborgsund 1.
De 2 øvrige kampe endte nogenlunde som forventet.
Køge 3 og Holbæk 2 er kommet rigtig godt fra start.
I A-rækken vandt Kalundborg 1 overraskende og stort over Korsør 1..
Præstø 2 fik mod forventning remis i Skovbo mod Skovbo 1.
Sorø 1 og Maribo 2 spiller først søndag den 20/11.
B- rækkerne har ikke spillet i denne runde .

november 3 2022
Af: HKJakobsen

Så er 1 runde afviklet på nær en kamp, der blev udsat grundet folketingsvalget.
I Mesterrækken vandt det nye holdfællesskab Guldborgsund 1 overraskende over Slagelse 1 med hele 5-3.
Nykøbing S vandt ikke helt så stort over Holbæk 2, som forventet. Maribo 1 vandt uventet stort over Faxe 2 med hele 7-1. Dianalund 1 tabtet uventet til Køge 3.
I B-række 1 er en kamp udsat grundet folketingsvalg på spillestedet. I denne række skete det særlige og overraskende, at Næstved 3 vandt over Næstved 2. 
I B-række 2 vandt Kalundborg overraskende og stort over Dianalund 2. Holbæk 3 vandt større end forventet over Korsør 2.

Runden ser ud til at være afviklet i god ro og orden. Jeg vil lige minde om at flytning af kampe skal altid meddeles HTL. Klubberne skal også huske at når de melder nye medlemmer ind, skal HTL orienteres om hvor spilleren skal placeres på styrkelisten.og spilleren må ikke benyttes før dette er på plads.

juli 26 2022
Af: HKJakobsen

D) Ændring af spilledato, og/eller spilletidspunkt skal godkendes af TL. Aftaler om ændringer skal
foreligge skriftlig.

DSU har nu besluttet at fælleshold kan spille i divisionen.
Holdturneringsleder
Henning Jakobsen
Email: h.k.jakobsen@123dk.dk
Telefon 5485 0970

Husk: Der er i år mulighed for fælleshold, hvor 2 eller flere klubber kan have fællesstyrkeliste.

Når man opretter fælleshold/ fællesstyrkeliste gælder det alle klubbernes hold.

Spilledatoer og uger for sæsonen 22/23

Mesterrækken     Øvrige rækker
Dato                    Uge nummer
30/10-22              44
13/11-22              46
4/12-22                49
15/1-23                  3
29/1-23                  5
26/2-23                  9
12/3-23                11

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-rækken Tabel
B-række 1 Tabel
B- række 2 Tabel
C- række 1 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
15-03-2023 B- række 2 Dianalund 2 - Holbæk 3 0 - 4
15-03-2023 B- række 2 Korsør 2 - Nykøbing S 2 1½ - 2½
15-03-2023 B- række 2 Køge 4 - Kalundborg 3 4 - 0
13-03-2023 A-rækken Korsør 1 - Maribo 2 3 - 5
13-03-2023 A-rækken Guldborgsund 2 - Kalundborg 2 3½ - 4½
13-03-2023 A-rækken Præstø 2 - Faxe 3 4½ - 3½
13-03-2023 A-rækken Skovbo 1 - Sorø 1 0 - 8
13-03-2023 B-række 1 Guldborgsund 3 - Skovbo 2 3½ - ½
13-03-2023 B-række 1 Møn 1 - Næstved 3 2½ - 1½
13-03-2023 B-række 1 Næstved 2 - Faxe 4 4 - 0
12-03-2023 Mesterrækken Guldborgsund 1 - Nykøbing S 1 3 - 5
12-03-2023 Mesterrækken Faxe 2 - Dianalund 1 4 - 4
12-03-2023 Mesterrækken Holbæk 2 - Maribo 1 1½ - 6½
12-03-2023 Mesterrækken Køge 3 - Slagelse 1 5 - 3
05-03-2023 A-rækken Guldborgsund 2 - Korsør 1 6 - 2
01-03-2023 B- række 2 Kalundborg 3 - Nykøbing S 2 1 - 3
28-02-2023 A-rækken Skovbo 1 - Kalundborg 2 3½ - 4½
28-02-2023 B- række 2 Køge 4 - Holbæk 3 1½ - 2½
27-02-2023 A-rækken Sorø 1 - Faxe 3 3½ - 4½
27-02-2023 A-rækken Præstø 2 - Maribo 2 3½ - 4½
27-02-2023 B-række 1 Møn 1 - Guldborgsund 3 3 - 1
27-02-2023 B- række 2 Korsør 2 - Dianalund 2 2 - 2
27-02-2023 B-række 1 Faxe 4 - Næstved 3 1½ - 2½
27-02-2023 B-række 1 Næstved 2 - Skovbo 2 4 - 0
26-02-2023 Mesterrækken Holbæk 2 - Guldborgsund 1 2 - 6
26-02-2023 Mesterrækken Faxe 2 - Nykøbing S 1 3 - 5
26-02-2023 Mesterrækken Slagelse 1 - Dianalund 1 5½ - 2½
26-02-2023 Mesterrækken Køge 3 - Maribo 1 2 - 6
08-02-2023 B- række 2 Kalundborg 3 - Holbæk 3 1½ - 2½
01-02-2023 A-rækken Kalundborg 2 - Faxe 3 2 - 6
01-02-2023 A-rækken Maribo 2 - Skovbo 1 3½ - 4½
30-01-2023 A-rækken Guldborgsund 2 - Sorø 1 4½ - 3½
30-01-2023 A-rækken Korsør 1 - Præstø 2 3½ - 4½
29-01-2023 Mesterrækken Maribo 1 - Dianalund 1 6 - 2
29-01-2023 Mesterrækken Holbæk 2 - Slagelse 1 3 - 5
29-01-2023 Mesterrækken Guldborgsund 1 - Faxe 2 6½ - 1½
29-01-2023 Mesterrækken Nykøbing S 1 - Køge 3 5 - 3
18-01-2023 B- række 2 Dianalund 2 - Køge 4 1½ - 2½
17-01-2023 A-rækken Skovbo 1 - Korsør 1 5½ - 2½
17-01-2023 B- række 2 Holbæk 3 - Nykøbing S 2 2½ - 1½
17-01-2023 B-række 1 Skovbo 2 - Næstved 3 1½ - 2½
16-01-2023 A-rækken Sorø 1 - Kalundborg 2 7 - 1
16-01-2023 A-rækken Faxe 3 - Maribo 2 4 - 4
16-01-2023 A-rækken Præstø 2 - Guldborgsund 2 3½ - 4½
16-01-2023 B-række 1 Møn 1 - Faxe 4 2½ - 1½
16-01-2023 B- række 2 Korsør 2 - Kalundborg 3 2 - 2
16-01-2023 B-række 1 Guldborgsund 3 - Næstved 2 1½ - 2½
15-01-2023 Mesterrækken Faxe 2 - Holbæk 2 3½ - 4½
15-01-2023 Mesterrækken Slagelse 1 - Maribo 1 4½ - 3½
15-01-2023 Mesterrækken Dianalund 1 - Nykøbing S 1 1½ - 6½