Arbejder ...

loading

2. Hovedkreds,

Holdturneringsleder Henning Jakobsen
Nr. Boulevard 57
4800 Nykøbing F
Tlf.: 5485 0970 (Ikke SMS)
e-mail: h.k.jakobsen@123dk.dk

Indbydelse til holdturnering

Tilmelding:
Tilmelding til holdturneringen skal ske på mail (evt. telefon) til holdturneringslederen senest søndag den 20. september 2020. Bemærk der er kun fri tilmelding i c-rækken og her bliver der mulighed for at eftertilmelde hold til 11. oktober.
Klubber der ikke ønsker at deltage i holdturneringen, skal også melde tilbage. Alle klubber skal svarer senest 20. september. Fristen skal overholdes.
Jeg hører også gerne fra klubber der ønsker at spille en række højere end de er berettiget til.

Styrkeliste, holdleder og holdopstillinger.
Skal indberettes på holdturneringssiden senest søndag den 11. oktober 2020. Alle rækker rates (inkl. ELO rates).

Indskud:
Indskud 250 kr. pr. hold (inkl. rating afgift), som vil blive opkrævet af hovedkredsens kasserer.

Spilledage:
I mesterrækken spilles følgende søndage: 25/10, 8/11, 6/12-2020 samt 10/1, 24/1, 7/2 og 7/3-2021.
I de øvrige rækker spilles der i ugerne: 44, 46 og 50 i 2020, samt 2, 4, 6 og 10 i 2021.

Sidste runde: Sidste runde vil blive forsøgt lagt så centralt, som muligt. Er der klubber der opfylder dette og har adgang til lokaler der egner sig til formålet, hører jeg gerne fra dem. Hvis coronaen vil.

Venlig hilsen

Holdturneringsleder
Henning Jakobsen
DSC00428

 

 

 

 

 

 

Bemærk: 2 sider.

Forventet rækkeplacering ( B-rækkerne er usikre grundet overgang til/fra A-rækken som er 8 mandshold) Hele række sammensætningen er meget usikker grundet corona virussen.
 

Oprykket                    Nedrykket
Mesterrækken             B-rækker
Kalundborg 1               Faxe 4
Køge 3                        Maribo 2
Holbæk 2                    Maribo 3
Faxe 1                         Maribo 4
Maribo 1                      Møn 1
Haslev 1                      Vordingborg 1 Klubben Lukket
Dianalund 1                 Præstø 3
Næstved 2                  Skovbo 1
                                    Skovbo 1
 A-rækken                    Dianalund 2  (mangler på listen med indbydelsen)
Faxe 3                         ______________
Køge 4                        Køge 5
Præstø 2                     Holbæk 3 
Faxe 2                         Holbæk 3
Slagelse 2                   Dragsholm 1
Nykøbing F 1               Holbæk 4
Korsør 1                      Sorø 1
Sydøstlolland 1            Korsør 2
                                    Nykøbing S 2

Bemærk: Der er to hold for meget i de mulige b -rækker

Den kommende sæson bliver jo noget af en udfordring, da der formentlig stadig er corona.
Det er min plan at vi kører holdturnering som hidtil og så tilpasser den efter hvor mange der vil spille. Så i må gerne være hurtige til at melde ud hvis I ved jeres klub ikke stiller hold som hidtil. Der kan meget vel være spillere der af helbredsgrunde ikke vil deltage. Det kan forekomme at fællesstævner droppes grundet corona. Klubber med stor afstand vil så blive søgt afviklet et mere centralt sted.

Nugældende afstandskrav.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v. (Prøv så vidt muligt at fordele deltagere over flere rum hvis I kommer i nærheden af maks. – et lokale på 40 m2 bør være det absolut mindste til en holdkamp med 8 brætter + dommer + 2 holdledere.) 

Der kan PT. ikke siges noget om hvordan C-rækken afvikles da det afhænger af antal hold. C -rækkerne havde mange problemer med at stille hold i sidste sæson og det var i c –række 1 meget svært at afvikle kampene som dobbelt runder om lørdagen

Nyheder og informationer bliver lagt på holdsiden.           

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A Rækken Tabel
B- Række 1 Tabel
B- Række 2 Tabel
C- Række Tabel
D rækken Tabel