Arbejder ...

loading

Instruks for arrangører, kampledere og holdledere i Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering.

Arrangøren

har ansvar for at spillelokalet er til rådighed, og at der er fornødent materiel til stede, herunder også noteringslister. Dersom arrangøren ønsker at beholde noteringslisterne, skal der udleveres noteringslister med kopi.

Ligeledes er arrangøren ansvarlig for at FIDEs regler for skak, holdturneringsreglementet samt styrkelister for de involverede hold er tilgængelige, enten i papirformat eller som læsbart dokument på PC; hvis dette kun er muligt via internettet, skal arrangøren sikre sig, at der er internetadgang på spillestedet.

Efter kampen skal arrangøren sikre sig at resultatet bliver indberettet til http://holdskak.skak.dk hurtigst muligt og senest dagen efter kampens afslutning. Ved indberetning skal det anføres, hvis der under kampen har været uregelmæssigheder.

Arrangøren skal opbevare resultatkortet indtil sæsonen er overstået og skal på forlangende sende det til turneringslederen.
 

Kampleder:

Kampleder / dommer ved enkeltkampe. Hjemmeholdet udpeger en dommer, som gerne må være en af spillerne. Dommeren kan delegere opgaven til en anden spiller, dersom denne er færdig med sit parti, og dommeren ikke.

Kampleder / dommer ved stævner. Ved afvikling som samlet stævne udpeger arrangøren en dommer, der skal være i besiddelse af DSU's kampleder- eller dommerlicens. Dommeren må ikke spille med.

1. Kamplederen har pligt til
- at påse, at nærværende spilleregler overholdes.
- at overvåge kampens gang og at fastslå tidsoverskridelse.
- at iværksætte de afgørelser, som han træffer i stridsspørgsmål, som kan fremkomme i løbet af
  kampen.
- at pålægge spillerne straffe for forseelser eller brud på nærværende spilleregler.
- at sikre sig, at der er adgang til reglementet på spillestedet i forbindelse med kampens
  afvikling (se under arrangøren).
 

2. Før kampene begynder, skal kamplederen:
- sørge for, at spillerne er anbragt således, at de ikke generer hinanden eller generes af tilskuere.
anmode spillere og tilskuere om at slukke mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr, samt i øvrigt angive regler for opbevaring mv. af sådant udstyr.
 

3. Kamplederen skal indskærpe spillerne, at der er noteringspligt under hele partiet. I tilfælde af at der spilles uden tidstillæg (i M2 og 4-mands rækkerne, dersom der ikke rådes over elektroniske ure med denne facilitet, eller eventuelt alarmanlæg i lokalet kræver afslutning før et fastsat tidspunkt), er en spiller dog fritaget for at notere, når han har under 5 minutter tilbage af sin betænkningstid enten i den første periode eller i den afsluttende fase; noteringslisten skal ajourføres efter vingefald.
 

4. Kamplederen skal starte alle urene ved den fastsatte spilletids begyndelse, uanset om alle spillere er mødt.
 

5. Kamplederen skal sørge for, at der er ro i spillelokalet. 
 

6. Kamplederen kan anmode en eller flere af de tilstedeværende om assistance. I så fald har denne/disse samme beføjelser og pligter som kamplederen.
 

7. Kamplederen skal påse, at partiernes resultater påføres resultatkortet, at resultatkortet underskrives af begge holdledere og kamplederen selv. Han skal sikre sig, at kampen(e) indberettes (se under arrangøren). Resultatkortet opbevares af arrangøren.
 

Holdlederens rettigheder og pligter

Klubberne udpeger en holdleder for hvert hold. Holdlederen må gerne være spiller på holdet. Før kampen skal holdlederne drage omsorg for:
 
- at brikkerne er stillet rigtigt op
- at urene er funktionsduelige og indstillet korrekt
- at klubbernes holdopstilling er i overensstemmelse med styrkelisten.

Holdlederen må
- bekendtgøre tidsoverskridelse
- gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at trykke på sit ur efter at have udført et
  træk
- på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at tilbyde, modtage eller afslå et remistilbud.

Holdlederen skal underskrive resultatkortet

 

Rækker

Navn
Mesterrække 1 Tabel
Mesterrække 2 Tabel
4-mands række 1 Tabel
4-mands række 2 Tabel
4-mands række 3 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
15-03-2022 4-mands række 3 Vojens 2 - Gråsten 2 0 - 4
15-03-2022 4-mands række 3 Springeren 3 - Alssund 2 2½ - 1½
15-03-2022 4-mands række 3 Tønder 2 - Haderslev 2 1 - 3
13-03-2022 Mesterrække 1 Gråsten 1 - Evans 2 3½ - 4½
13-03-2022 Mesterrække 1 Alssund 1 - Horsens 1 2½ - 5½
13-03-2022 Mesterrække 1 Tønder 1 - Springeren 2 3 - 5
13-03-2022 Mesterrække 1 Esbjerg 2 - Kolding 1 3½ - 4½
13-03-2022 Mesterrække 2 Vojens 1 - Fredericia 3 3 - 5
13-03-2022 Mesterrække 2 Ribe 1 - Nørre Snede 1 2½ - 5½
03-03-2022 4-mands række 3 Gråsten 2 - Løgumkloster 1 - 3
02-03-2022 4-mands række 3 Alssund 2 - Haderslev 2 1 - 3
01-03-2022 4-mands række 2 Varde 3 - Evans 3 0 - 4
01-03-2022 4-mands række 2 Jerne 1 - Varde 2 ½ - 3½
01-03-2022 4-mands række 2 Esbjerg 3 - Fredericia 5 2 - 2
28-02-2022 4-mands række 3 Vojens 2 - Tønder 2 2 - 2
28-02-2022 4-mands række 1 Fredericia 4 - Kolding 2 1 - 3
28-02-2022 4-mands række 1 Evans 4 - Nørre Snede 2 2½ - 1½
28-02-2022 4-mands række 1 Springeren 4 - Vamdrup 1 2½ - 1½
27-02-2022 Mesterrække 1 Kolding 1 - Springeren 2 4½ - 3½
27-02-2022 Mesterrække 1 Gråsten 1 - Alssund 1 3 - 5
27-02-2022 Mesterrække 1 Tønder 1 - Horsens 1 6½ - 1½
27-02-2022 Mesterrække 1 Esbjerg 2 - Evans 2 ½ - 7½
15-02-2022 Mesterrække 2 Ribe 1 - Stouby 1 2½ - 5½
03-02-2022 4-mands række 3 Gråsten 2 - Haderslev 2 1½ - 2½
03-02-2022 4-mands række 1 Evans 4 - Kolding 2 3 - 1
01-02-2022 4-mands række 3 Løgumkloster - Vojens 2 3½ - ½
01-02-2022 4-mands række 3 Springeren 3 - Tønder 2 (2½ - 1)
01-02-2022 4-mands række 2 Jerne 1 - Evans 3 1½ - 2½
01-02-2022 4-mands række 2 Varde 2 - Esbjerg 3 4 - 0
31-01-2022 4-mands række 2 Fredericia 5 - Varde 3 2½ - 1½
31-01-2022 4-mands række 1 Vamdrup 1 - Fredericia 4 1½ - 2½
31-01-2022 4-mands række 1 Nørre Snede 2 - Springeren 4 1 - 3
31-01-2022 Mesterrække 2 Vojens 1 - Nørre Snede 1 4 - 4
30-01-2022 Mesterrække 1 Evans 2 - Kolding 1 6 - 2
30-01-2022 Mesterrække 1 Springeren 2 - Horsens 1 3 - 5
30-01-2022 Mesterrække 1 Gråsten 1 - Esbjerg 2 6 - 2
30-01-2022 Mesterrække 1 Tønder 1 - Alssund 1 6½ - 1½
20-01-2022 4-mands række 2 Evans 3 - Esbjerg 3 3 - 1
20-01-2022 4-mands række 1 Evans 4 - Fredericia 4 3½ - ½
18-01-2022 4-mands række 3 Springeren 3 - Gråsten 2 2½ - 1½
18-01-2022 4-mands række 2 Varde 3 - Jerne 1 1 - 3
18-01-2022 4-mands række 2 Varde 2 - Fredericia 5 3½ - ½
18-01-2022 4-mands række 1 Springeren 4 - Kolding 2 1 - 3
17-01-2022 4-mands række 3 Haderslev 2 - Løgumkloster 4 - 0
17-01-2022 4-mands række 3 Tønder 2 - Alssund 2 1½ - 2½
17-01-2022 4-mands række 1 Nørre Snede 2 - Vamdrup 1 0 - 4
17-01-2022 Mesterrække 2 Stouby 1 - Vojens 1 4½ - 3½
17-01-2022 Mesterrække 2 Nørre Snede 1 - Fredericia 3 3½ - 4½
16-01-2022 Mesterrække 1 Evans 2 - Tønder 1 5½ - 2½
16-01-2022 Mesterrække 1 Horsens 1 - Kolding 1 4½ - 3½