Arbejder ...

loading

Holdkort

Dommer og Kampleder skilte.

Kamlderinstruks https://2-hk.dk/hold/hold2022_2023/Kamplederinstruks.pdf

Instruks for kampleder og holdleder

Holdleder instruks:

Holdlederens huskeliste 
1. Du skal medbringe din klubs styrkeliste til holdkampen. 
2. Sørg for at dit hold (holdstyrke nr. og spillernavne) bliver skrevet rigtigt op på resultatkortet.  
3. Sørg for at dine holdkammerater er orienteret om reglerne, specielt FIDE's regler for færdigspil. 
4. Du skal bære holdledermærkat under kampen. 
5. Du må bekendtgøre tids overskridelser.  
6. Du må gøre en holdkammerat opmærksom på, at han/hun har glemt at standse sit ur efter udført træk.  
7. Du må ikke gøre en holdkammerat opmærksom på, at hans modstander har trukket. 
 8. Du må på forespørgsel fra en holdkammerat ud fra taktiske overvejelser sige "tilbyd remis", "giv  op", "accepter remistilbud". Du må ikke vurdere hans/hendes stilling. 
9. Har du protester mod kampens afvikling skal du gøre opmærksom på det på resultatkortet, nærmere redegørelse skal indsendes skriftlig til TL senest 4 dage efter spilledagen.
10. Husk at underskrive resultatkortet når kampen er slut.
 


Kamplederinstruks

1. Kampleder skal påse, at kampen afvikles efter hovedkredsens gældende regler samt FIDE's regler for skak. Kampleder har i denne sammenhæng de samme rettigheder og pligter som en dommer efter FIDE's regler for skak § 13. I det følgende vil enkelte af kamplederens opgaver blive præciseret.

Før kampen

2. Kamplederen skal sikre sig, at brikkerne er stillet korrekt op. I mesterrækken starter kampene kl. 12.00, og betænkningstiden er 90 minutter til de første 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk med et tillæg på 30 sekunder pr. træk fra træk 1. Der anvendes ure, som er godkendte af FIDE. A-og B-rækken starter kl. 19.30, hvis ikke andet er aftalt. Betænkningstiden er 90 minutter med et tillæg på 30 sekunder fra træk 1. Der anvendes ure, som er godkendte af FIDE. I C-rækken startes kl. 19.00 hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 3 timer. Hver spiller har 1,5 timer til hele partiet. Mekaniske ure stilles på kl. 4.30 og urene være trukket op. Han skal endvidere sikre sig, at spillerne er anbragt, så de ikke generer hinanden eller generes af tilskuere.

3. Kamplederen skal præsentere sig og bære kampleder- eller dommer mærkat. Han skal endvidere sørge for at præsentere de to holdledere samt sørge for, at de bærer holdledermærkater.

4. Der spilles efter Dansk  Skak Unions  reglement  for  mobiltelefoner  (og  andet  elektronisk kommunikationsudstyr),  hvilket  vil sige  at  det  er forbudt for en spiller at  have f.eks. en mobiltelefon  på  sig  på spillestedet under partiet (det er dog tilladt at opbevare den slukket  i  en  taske,  pose eller  lomme  i en hængende overfrakke i garderobe, men man må i så fald ikke uden videre bære rundt på den). Hvis det konstateres at en spiller har forbrudt sig mod disse regler, taber vedkommende partiet og modstanderen vinder. Det står naturligvis klubberne frit for om de eventuelt vil tilbyde en opbevaringsordning (Jf. de nye regler: http://tinyurI.com/nsv6jjc og DSU’s tilføjelse: http://tinyurI.com/pszd23h).

5. Kamplederen skal i C-rækken gøre spillerne opmærksom på, at der ikke er krav om notering, når der er mindre end 5 min. tilbage på spillerens skak ur.

6. Ved den fastsatte spilletids begyndelse skal kamplederen starte urene hos de spillere, der har hvid, uanset om alle spillere er mødt. Endvidere skal han sørge for, at der er ro i spillelokalet.

Under kampen

7. Såfremt en af spillerne undtagelsesvis er kampleder og skal i funktion som sådan, kan han forlange sit ur stoppet så længe.

8. Han skal under kampen overvåge de enkelte partier, især når spillerne er i tidnød, herunder fastslå tidsoverskridelser, straks skride ind, hvis en spiller udfører et ulovligt træk.

9. Han skal iværksætte de afgørelser, som han træffer i stridsspørgsmål, som fremkommer i løbet af kampen.

10. Han skal pålægge spillerne straffe for forseelser og brud på spillereglerne.

11. Modsat holdlederen må en kampleder ikke gøre en spiller opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk. Han må heller ikke gøre en spiller opmærksom på, at hans modstander har trukket.

12. Afbrydes spillet af en pause, skal han påse, at alle ure er stoppet, at spillerne og tilskuerne forlader lokalet, samt at der ikke analyseres i pausen.

Efter kampen

13. Kamplederen skal udfylde et resultatkort og sørge for, at dette underskrives af begge holdlederne og af ham selv. Umiddelbart efter kampen indberettes resultaterne via holdturneringssiden. Husk at anføre evt. uregelmæssigheder.

14. Den arrangerende klub skal så opbevare det underskrevne resultatkort til ordinært delegeretmøde har fundet sted, og sende det til TL på forlangende.

15. Protest mod en afgørelse truffet af kamplederen skal påføres under feltet "bemærkninger" og indsendes til TL.  Nærmere redegørelse for protesten indsendes til TL senest 4 dage efter spilledagen.

 

 

 

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-rækken Tabel
B-række 1 Tabel
B- række 2 Tabel
C- række 1 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
15-03-2023 B- række 2 Dianalund 2 - Holbæk 3 0 - 4
15-03-2023 B- række 2 Korsør 2 - Nykøbing S 2 1½ - 2½
15-03-2023 B- række 2 Køge 4 - Kalundborg 3 4 - 0
13-03-2023 A-rækken Korsør 1 - Maribo 2 3 - 5
13-03-2023 A-rækken Guldborgsund 2 - Kalundborg 2 3½ - 4½
13-03-2023 A-rækken Præstø 2 - Faxe 3 4½ - 3½
13-03-2023 A-rækken Skovbo 1 - Sorø 1 0 - 8
13-03-2023 B-række 1 Guldborgsund 3 - Skovbo 2 3½ - ½
13-03-2023 B-række 1 Møn 1 - Næstved 3 2½ - 1½
13-03-2023 B-række 1 Næstved 2 - Faxe 4 4 - 0
12-03-2023 Mesterrækken Guldborgsund 1 - Nykøbing S 1 3 - 5
12-03-2023 Mesterrækken Faxe 2 - Dianalund 1 4 - 4
12-03-2023 Mesterrækken Holbæk 2 - Maribo 1 1½ - 6½
12-03-2023 Mesterrækken Køge 3 - Slagelse 1 5 - 3
05-03-2023 A-rækken Guldborgsund 2 - Korsør 1 6 - 2
01-03-2023 B- række 2 Kalundborg 3 - Nykøbing S 2 1 - 3
28-02-2023 A-rækken Skovbo 1 - Kalundborg 2 3½ - 4½
28-02-2023 B- række 2 Køge 4 - Holbæk 3 1½ - 2½
27-02-2023 A-rækken Sorø 1 - Faxe 3 3½ - 4½
27-02-2023 A-rækken Præstø 2 - Maribo 2 3½ - 4½
27-02-2023 B-række 1 Møn 1 - Guldborgsund 3 3 - 1
27-02-2023 B- række 2 Korsør 2 - Dianalund 2 2 - 2
27-02-2023 B-række 1 Faxe 4 - Næstved 3 1½ - 2½
27-02-2023 B-række 1 Næstved 2 - Skovbo 2 4 - 0
26-02-2023 Mesterrækken Holbæk 2 - Guldborgsund 1 2 - 6
26-02-2023 Mesterrækken Faxe 2 - Nykøbing S 1 3 - 5
26-02-2023 Mesterrækken Slagelse 1 - Dianalund 1 5½ - 2½
26-02-2023 Mesterrækken Køge 3 - Maribo 1 2 - 6
08-02-2023 B- række 2 Kalundborg 3 - Holbæk 3 1½ - 2½
01-02-2023 A-rækken Kalundborg 2 - Faxe 3 2 - 6
01-02-2023 A-rækken Maribo 2 - Skovbo 1 3½ - 4½
30-01-2023 A-rækken Guldborgsund 2 - Sorø 1 4½ - 3½
30-01-2023 A-rækken Korsør 1 - Præstø 2 3½ - 4½
29-01-2023 Mesterrækken Maribo 1 - Dianalund 1 6 - 2
29-01-2023 Mesterrækken Holbæk 2 - Slagelse 1 3 - 5
29-01-2023 Mesterrækken Guldborgsund 1 - Faxe 2 6½ - 1½
29-01-2023 Mesterrækken Nykøbing S 1 - Køge 3 5 - 3
18-01-2023 B- række 2 Dianalund 2 - Køge 4 1½ - 2½
17-01-2023 A-rækken Skovbo 1 - Korsør 1 5½ - 2½
17-01-2023 B- række 2 Holbæk 3 - Nykøbing S 2 2½ - 1½
17-01-2023 B-række 1 Skovbo 2 - Næstved 3 1½ - 2½
16-01-2023 A-rækken Sorø 1 - Kalundborg 2 7 - 1
16-01-2023 A-rækken Faxe 3 - Maribo 2 4 - 4
16-01-2023 A-rækken Præstø 2 - Guldborgsund 2 3½ - 4½
16-01-2023 B-række 1 Møn 1 - Faxe 4 2½ - 1½
16-01-2023 B- række 2 Korsør 2 - Kalundborg 3 2 - 2
16-01-2023 B-række 1 Guldborgsund 3 - Næstved 2 1½ - 2½
15-01-2023 Mesterrækken Faxe 2 - Holbæk 2 3½ - 4½
15-01-2023 Mesterrækken Slagelse 1 - Maribo 1 4½ - 3½
15-01-2023 Mesterrækken Dianalund 1 - Nykøbing S 1 1½ - 6½