Arbejder ...

loading

2. Hovedkreds,

Holdturneringsleder Henning Jakobsen
Nr. Boulevard 57
4800 Nykøbing F
Tlf.: 5485 0970 (Ikke SMS)
e-mail: h.k.jakobsen@123dk.dk

Indbydelse til holdturnering 23/24

Tilmelding:
Tilmelding til holdturneringen skal ske på mail (evt. telefon) til holdturneringslederen senest søndag den 1. oktober 2023. Bemærk: Der kan igen år stilles med fælleshold. Klubber der vælger fælleshold, får fælles styrkeliste og det betyder alle hold i pågældende klubber er fælleshold.
Delegeretmødet har vedtaget at der forsøgsvis spilles med 2 A-rækker af min. 6 hold og fri tilmelding i B- rækkerne samt C- rækker hvor rating er max 1300 i gennemsnit.
Klubber der ikke ønsker at deltage i holdturneringen, skal også melde tilbage. Alle klubber skal svare senest 1. oktober. Fristen skal overholdes.

Mesterrækken med 8 mandshold
A-rækken med 6 mandshold
B+C med 4 mandshold.

Styrkeliste, holdleder og holdopstillinger.
Skal indberettes på holdturneringssiden senest søndag den 22. oktober 2023. Alle rækker rates (inkl. ELO rates).

Indskud:
Der betales ikke indskud.

Spilledage:
I mesterrækken spilles følgende søndage: 29/10, 12/11,26/11, 10/12-2023 samt 14/1, 28/1, og 10/3-2024.
I de øvrige rækker spilles der i ugerne: 44, 46, 48 og 50 i 2023, samt 3, 5, og 11 i 2024.

Sidste runde: Sidste runde vil blive forsøgt lagt så centralt, som muligt. Er der klubber der opfylder dette og har adgang til lokaler der egner sig til formålet, hører jeg gerne fra dem.

Venlig hilsen                        

Holdturneringsleder
Henning Jakobsen

Der er PT. en ledig plads i Mesterrækken hvor jeg afventer svar fra Holbæk om de vil have den. Hvis de takker nej, vil Faxe få tilbuddet.

Da der i år bliver forsøgt med 2 A- rækker, er der fri tilmelding, men der er max. plads til 16 hold. Skulle der blive tilmeldt mere end 16 hold vil sidste års A- rækkehold have første ret til pladserne og derefter gælder princippet først til mølle.

Der er jo fri tilmelding i B-rækkerne og her vil der blive oprettet det antal rækker der er behov for. For at undgå for lang kørsel kan der blive oprettet rækker med 4 hold der så møder hinanden både ude og hjemme.

Hvis der bliver oprettet C-rækker, vil disse forsøgt lagt i weekender, hvor man eventuelt laver fællesstævner og hvert hold spiller 2 kampe på samme dag.

Da flere klubber har fået en del nye ungdomsmedlemmer, skal vi prøve på at få disse ind som holdspillere, så de føler de er en del af holdturneringen. Hvis der er en eller flere klubber der sidder inde med en ide´ om holdskak for disse spillere så kontakt mig og jeg vil se på hvordan vi kan lægge det ind i systemet.

Tilmeldingerne må meget gerne komme af flere omgange efterhånden som man finder ud af hvad man kan stille af hold.

De tilmeldte hold vil blive lagt på holdsiden løbende.

Med venlig hilsen

Holdturneringsleder

Henning Jakobsen

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-række 1 Tabel
A-række 2 Tabel
B-brække 1 Tabel
B- række 2 Tabel
C-række 1 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res