Arbejder ...

loading
marts 11 2018
Af: HansMilter

Alle resultater er godkendt uden anmærkninger fra min side.

Resultatet af nedrykningskampen i 2. divisionbetyder, at Viby rykker ud af 2. division.
a resultatet blev 4 - 4 er det iflg. reglementet § 3 der beslutter hvem vinder.
Denne § siger: "...afgøres placeringen ud fra resultaterne på de enkelte pladser på holdet, således at holdet der har vundet på bræt et placeres øverst. Er dette lige forsættes på bræt 2 osv...."
Bræt 1 blev remis og på bræt 2 vinder Skørping. Derfor bliver Skørping i 2. division.

marts 4 2018
Af: HansMilter

Som nævnt i tidligere nyhed skal spilles en nedrykningskamp søndag den 11. martsmellem nr. 6 i 2. division gruppe 3 og nr. 6 i 2. division gruppe 4.

Dette betyder at Viby og Skørping skal mødes den 11. marts med Viby som hjemmehold og arrangør.

Kampen spilles på Viby Skakklubs normale hjemmebane:

Lokalcenter Viby
Kongsgårdvej 6
8260  Viby J

Kampstart kl. 12.00

marts 4 2018
Af: HansMilter

Bormholm stillede kun med 7 mand til kampen: Bornholm - Næstved den 4. marts grundet sygdom.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette anden gang Bornholm kun stiller med 7 mand tildeles klubben en straf på 1 brætpoint.

Resultatet af kampen ændres til 3 - 4. Dette betyder, at Bornholm også mister et matchpoint. Næstved tildeles dette matckpoint.

marts 4 2018
Af: HansMilter

SK 1968 3 stillede kun med 7 mand til kampen: SK 1968 3 - Nordre 2 den 4. marts grundet akut sygdom.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde tildeles SK 1968 3 en advarsel.

Resultatet af kampen forbliver uændret 3 - 5

marts 4 2018
Af: HansMilter

Esbjerg Skakforening stillede kun med 7 mand til kampen: Århus/Skolerne 2 - Esbjerg den 4. marts grundet akut sygdom.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde tildeles Esbjerg Skakforening en advarsel.

Resultatet af kampen forbliver uændret 4½ - 3½

marts 4 2018
Af: HansMilter

Bornholms Skakklub stillede kun med 7 mand til kampen: Bornholm - ØBRO (spillet hos ØBRO) den 3. marts grundet akut sygdom.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - og med hensyntagen til Bornholms transporttid til spillestedet foretages ikke yderligere.
Ved gentagelsestilfælde vil der blive tildelt straf.

Resultatet af kampen forbliver uændret 3 - 5

februar 27 2018
Af: HansMilter

Til orientering skal jeg gøre opmærksom på, at der også i denne sæson skal spilles en nedrykningskamp mellem nr. 6 i 2. division gruppe 3 og nr. 6 i 2. division gruppe 4.

Kampen skal spilles søndag, den 11. marts 2018 med holdet fra 2. division gruppe 3 som hjemmehold.

Med henvisning til HB referat fra den 21. august 2016 kan det oplyses, at denne sæson er sidste sæson, med en nedrykningskamp mellem de 2 nr. 6 i 2. division.
Herefter har Sydjysk Hovedkreds kun én oprykker.

februar 27 2018
Af: HansMilter

Det har været nødvendigt at flytte fællesafslutningen i 1. division gruppe 1 flyttes væk fra Køges normale spillested til:  

Hotel Niels Juel
Toldbodvej 20
4600  Køge

februar 26 2018
Af: HansMilter

For at skabe bedre spilleforhold er det besluttet, at fællesafslutningen i 2. division kreds 1 flyttes væk fra Helsingørs normale spillested til:  

Højstrupgård
Ejner Jensens Vej 1
3000 Helsingør

februar 15 2018
Af: HansMilter

Da der i øjeblikket finder en større renovation sted på Skolecenter Jetsmark er det besluttet, at fællesafslutningen i 2. division kreds 4 er flyttet til Aalborg.
Hermed skulle det være sikret, at arrangementet bliver afviklet under bedre forhold,

Fællesafslutningen finder sted Aaalborg Skakforenings lokaler på adressen

Kantinen i kælderen 
Strandvejen 12-14
Aalborg - 9000 

februar 14 2018
Af: HansMilter

Jeg har i dag ajourført partidatabasen for Xtracon Skakligaen, så den nu er ajourført til og med 6. runde. Skulle jeg have lavet fejl eller overset kampe, så hører jeg gerne fra jer.

Samtidig skal jeg gøre opmærrksom på, at det fortsat er hjemmeholdets opgave at uploade skakpartierne fra rundens kampe. Dette skal iflg. reglementet §12d ske senest onsdag efter holdkampen er spillet.
Dette gælder uanset, at kampene er spillet live eller ej.

februar 11 2018
Af: HansMilter

Fællesaflutningen i 1. Division kreds 2 afvikles på flg. adresse:

Erritsø Fællesskole
Erritsø Bygade 15
7000  Fredericia

februar 11 2018
Af: HansMilter

Alle resultater indberettet retidigt
Alle resultater godkendt uden anmærkninger

februar 7 2018
Af: HansMilter

Kampen i 2. division gruppe 3 den  11. februar 2018 mellem Alssund og SK 1968 2 er flyttet til:
Frivillighedens Hus
Perlegade 50
6400  Sønderborg

februar 2 2018
Af: HansMilter

SK 1968 3 i 2. division gruppe 2 var i 5. rundes kamp den 28. januar ramt af en udeblivelse på bræt 6: Benny Lauridsen - Graham Taylor. Benny Lauridsen vinder uden kamp.

Det er senere blevet oplyst, at Graham Taylor var tilsagt til at skulle spille.

Jævnfør "Reglement for Danbsk Skak Unionss divisionsturnering" tildeles der en advarsel til Graham Taylor.

Jævnfør "Reglement for DSUs EMT og koordinerede turneringer" kan denne advarsel straks have konsekvenser for denne spillers deltagelse i både holdturneringer og koordinerede turneringer.

Afgørelsen kan ankes jævnfør "Reglement for Dansk Skaks divisionsturnering" til turneringskomiteen ved at anke afgørelsen til IA Lars Johansen. Dette kan med fordel gøres via divisionsturneringslederen, der så vil sørge for, at alle sagens agter bliver videresendt. Dette skal ske inden den 11. februar 2018 kl. 23.59.

Resultatet 4 -4 mellem Viby og SK 1968 står herefter ved magt.

januar 30 2018
Af: HansMilter

Efter gensidig aftale er kampen i 6. runde i 2. division gruppe 2 mellem FREM 2 og Nørre Aaby flyttet til den 18. februar 2018.
Samtidig er kampen flyttet, således den afvikles i Nørre Aabys lokaler - fortsat med FREM 2 som "hjemmehold"

januar 29 2018
Af: HansMilter

I kampen mellem SK 1968 2 og Esbjerg har SK 1968 byttet rundt på bræt 2 og 3.
I det SK1968 2 vandt begge partier fratrækkes SK 1968 2 et point, som tildeles Esbjerg.
Resultatet bliver herefter 4½ - 3½ til SK 1968 2.

Da dette var en førstegangsforseelse foretages der ikke yderligere.
Samtlige enkelt resultater står ved magt - og rates normalt.

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 7. februar 2018 kl 23.59

januar 28 2018
Af: HansMilter

Alle kampe er indberettet rettidigt.
Flg. resultater undersøges nærmere før godkendelse af resultater
SK1968 2 - Esbjerg pga. evt. forkert holdopstilling
Viby - Sk 1968 3 pga. udeblivelse af spiller
Alle andre kampe er godkendt

januar 15 2018
Af: HansMilter

Kampen i 2. division gruppe 1 den  28. januar 2018 mellem Helsingør og Odysseus er flyttet til:
Kulturcenter Syd
Hovmarken 7
3000  Helsingør

januar 14 2018
Af: HansMilter

Alle kampe indberettet rettidigt bortset fra 3 kampe - og her kl. 21.30 mangler der fortsat indberetning af resultater i kampen i 2. division gruppe 3 mellem Århus/Skolerne 2 og SK 1968 2.

Dette er ikke tilfredsstillende, hverken for mig, klubber, spillere eller andre skakinteresserede.
Jeg vil henstille til, at man i fremtiden får indberettet resultaterne senest kl. 20.00 på kampdagen.

I forhold til resultater mm. for de afviklede kampe har jeg intat at bemærke.
Den 15/1 2018: Alle kampe er nu godkendt uden yderligere anmærkninger fra min side.

 

december 31 2017
Af: HansMilter

Da Nordkalottens normale spillested er optaget den 13-14 januar 2018 er dobbeltrunden i 5-6 runde i Græsted er flyttet til:
Gilbjergskolen
Parkvej 101
3250 Gilleleje

december 18 2017
Af: HansMilter

Efter gensidig aftale er kampen i 6. runde i 1. division gruppe 1 mellem Næstved og Tåstrup flyttet til den 4. februar 2018.

december 17 2017
Af: HansMilter

Alle resultater indberettet rettidigt, bortset fra én kamp, som blev indberettet kl. 20.33.
Alle resultater godkendt uden anmærkninger fra min side.

Jeg vil hermed benytte lejligheden til at ønske god jul og godt nytåt til alle. Jeg håber alle er klar til mere divisionsskak i januar 2018.

december 3 2017
Af: HansMilter

Alle kampe er indberettet rettidigt.
Alle kampe er godkendt, bortset fra:
Nørre Aaby - Læseforeningen,afventer indtastning af kampleder - godkendt

ØBRO 2 - Odysseus afventer indtastning af kampleder - godkendt

Samtidig skal jeg gøre opmærksom på, at kamplederen skal være godkendt af DSU - jfr. dette link: http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/Arbiters

november 29 2017
Af: HansMilter

Turneringskomiteen, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmøde, den 14/4 2017

Lars Johansen (formand)
Kenneth Varberg
Jørgen Kiel

november 19 2017
Af: HansMilter

Så er vi i gang.
Alle kampe er indberettet rettidigt.
SK 1968 3 - SK 1968 afventer indtastning af en kampleder - godkendt
Nørrebro - Hillerød 2 afventer indtastning af en kampleder - godkendt
Kampen Øbro 2 - Øbro 3 undersøges nærmere - godkendt uden bemærkninger
Alle andre kampe er godkendt

november 14 2017
Af: HansMilter

Hermed link til resultatkort for divisionsturneringen 2017/2018.

Tryk her

november 5 2017
Af: HansMilter

Klubber i Xtracon Skakligaen har mulighed for at søge rejsetilskud, hvis de har mere end 1 dobbeltrunde, hvor der er brug for overnatning. Ansøgning om rejsetilskud skal sendes til kasserer Rene Baarup-Christensen.

november 1 2017
Af: HansMilter

Af hensyn til en smidig arbejdsgang, når der skal tilføjes spillere til styrkelisten, vil jeg gerne bede om, at indmeldelser sendes cc undertegnede, når denne sendes til kartoteksføreren.

Dette for at undgå enhver tvivl om indmeldelsesdato - og dermed få en korrekt startdato i forhold til spillerens 30 dages karantæne jfr. holdturneringsreglementet § 11

oktober 22 2017
Af: HansMilter

Vi har nu passeret deadline for indberetning af styrkelister til divisionsturneringen. Alle hold kom på plads rettidigt. Tak.
Dette betyder også, at tilføjelser af nye spillere til styrkelisten kan fra dags dato kun finde sted, når tilføjelsen sker i overensstemmelse med holdturneringsreglementet  §11.

Samtidig skal jeg anmode om, at klubberne husker at indtaste e-mail-adresser og telefon-nr på holdleder / kontakperson. 
Pt mangler følgende hold e-mail-adresser: Alssund, BMS 2, Esbjerg, Haderslev, Herning, Jetsmark 2, Nordre 2, SK 1968 1, 2 & 3, Skørping, Springeren, Sydøstfyn 1 & 2, Århus/Skolerne 1 & 2

september 26 2017
Af: HansMilter

Divisionudvalget og divisionsturneringslederen modtog søndag den 24. september meddelelse om, at K41 med beklagelse ser sig nødsaget til at trække deres andethold fra Divisionsturneringen.
BMS 2, som blev 7 i sidste års 2, division gruppe 1, har fået den ledige plads tilbudt - og har accepteret,
Dette betyder, at BMS 2 indtræder i 2. division gruppe 1 og overtager K41 2s kampprogram

september 11 2017
Af: HansMilter

Nyborg

Jeg har glædet mig til af komme igang med arbejdet omkring DSUs divisionsturnering 2017-2018
Turneringen 2017-18 endelig kommet op på denne side.
Sidste frist for indtastning af stamoplyninger som f.eks styrkelister er den 21. oktober 2017.

/Hans Milter Pedersen

juli 17 2017
Af: HansMilter

Divisionsprogammet 2017-18 kan ses i nedenstående link. Divisionsklubberne har 1 måned fra dags dato, dvs. senest 18/8, til at komme med ændringsforslag til programmet. Hvis der sker ændringer, vil den nye version blive linket til her på siden, sådan at klubberne kan se hvordan programmet ændrer sig løbende.

Evt ændringsforslag skal sendes til divisionsturneringsudvalget på adressen divisionsturneringsudvalg@skak.dk

http://skak.dk/images/2017/divisionsskak/divisionsturnering_2017_18_version_1.pdf

Tilføjet 18.07: Lidt ændringer er foretaget i version 2, men ingen ændringer som har betydning for klubberne i de forskellige divisioner.

http://skak.dk/images/2017/divisionsskak/divisionsturnering_2017_18_version_2.pdf

Tilføjet 31.07: Ændring i XtraCon Skakligaen som berører de 4 sjællandske hold. Hillerød og Brønshøj skifter plads, så Hillerød deltager i fællesrunden i Nordkalotten mens Brønshøj deltager i fællesrunden i BMS. Derudover er der ændret i nogle hjemme/ude kampe som berører de sjællandske hold. Samlet giver det færre kørekilometer.

I 1. division gruppe 1 er der sket nogle ændringer så Bornholm ikke har udekamp mod Næstved, men afvikler kampen i den afsluttende fællesrunde.

http://skak.dk/images/2017/divisionsskak/divisionsturnering_2017_18_version_3.pdf

 

Tilføjet 07.08: Der er lavet nogle ændringer i Xtracon Skakligaen, samt i 2. division gruppe 3.
I Xtracon Skakligaen har Bov og Jetsmark byttet plads. Det betyder f'ørst og fremmest, at Jetsmark har 2 dobbeltrunder på Sjælland, mens Bov tager turen til Århus istedet for at deltagedobbeltrunden som Nordkalotten afholder. Derudover har enkelte kampe i Jylland fået ny hjemme/ude bane.
I 2. division gruppe 3 Har flytningen af nogle kampe i Xtracon Skakligaen betydet, at en kamp som oprindeligt skulle være afviklet i Chesshouse, er flyttet til Viby.

http://skak.dk/images/2017/divisionsskak/divisionsturnering_2017_18_version_4.pdf

 

Tilføjet 15.08:

En enkelt ændring i XtraCon Skakligaen, hvor Jetsmark har fået hjemmekamp i runde 3 mod Sk68.

http://skak.dk/images/2017/divisionsskak/divisionsturnering_2017_18_version_5.pdf

 

Tilføjet 21.08:

Endelige version er lagt op. Eneste ændring i forhold til Version 5 er, at Helsingør har tilbudt at afholde divisionsafslutningen i 2. division gruppe 1. Da der ikke har været andre klubber i rækken som har tilbudt at afholde afslutningen, har de fået tildelt den.

http://skak.dk/images/2017/divisionsskak/divisionsturnering_2017_18_version_6.pdf

Alle nyheder

Yderligere info

Info
Resultatkort
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Xtracon Skakligaen Tabel
1. Division gruppe 1 Tabel
1. Division gruppe 2 Tabel
2. Division gruppe 1 Tabel
2. Division gruppe 2 Tabel
2. Division gruppe 3 Tabel
2. Division gruppe 4 Tabel
Nedrykningskamp: Viby - Skørping Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
11-03-2018 Xtracon Skakligaen Hillerød 1 - Bov 1 4½ - 3½
11-03-2018 Xtracon Skakligaen Brønshøj 1 - Århus/Skolerne 1 5 - 3
11-03-2018 Xtracon Skakligaen Jetsmark 1 - Nordre 1 5½ - 2½
11-03-2018 Xtracon Skakligaen Nordkalotten 1 - SK 1968 1 4 - 4
11-03-2018 Xtracon Skakligaen BMS 1 - Team Nordea Skanderborg 1 3 - 5
11-03-2018 Nedrykningskamp: Viby - Skørping Viby 1 - Skørping 1 4 - 4
10-03-2018 Xtracon Skakligaen Århus/Skolerne 1 - BMS 1 6½ - 1½
10-03-2018 Xtracon Skakligaen Nordre 1 - Brønshøj 1 4 - 4
10-03-2018 Xtracon Skakligaen Bov 1 - Jetsmark 1 2 - 6
10-03-2018 Xtracon Skakligaen Team Nordea Skanderborg 1 - Nordkalotten 1 5 - 3
10-03-2018 Xtracon Skakligaen SK 1968 1 - Hillerød 1 3 - 5
04-03-2018 2. Division gruppe 3 Århus/Skolerne 2 - Esbjerg 1 4½ - 3½
04-03-2018 2. Division gruppe 4 Randers 1 - Viborg 1 3 - 5
04-03-2018 1. Division gruppe 1 Bornholm 1 - Næstved 1 (3 - 4)
04-03-2018 2. Division gruppe 1 ØBRO 2 - Furesø 1 4½ - 3½
04-03-2018 2. Division gruppe 1 BMS 2 - Nørrebro 1 2 - 6
04-03-2018 2. Division gruppe 4 Skørping 1 - Kjellerup 1 3½ - 4½
04-03-2018 2. Division gruppe 4 Jetsmark 2 - Silkeborg 1 3½ - 4½
04-03-2018 2. Division gruppe 3 SK 1968 3 - Nordre 2 3 - 5
04-03-2018 2. Division gruppe 3 Viby 1 - Alssund 1 6½ - 1½
04-03-2018 2. Division gruppe 3 SK 1968 2 - Evans 2 6 - 2
04-03-2018 2. Division gruppe 2 Læseforeningen 1 - Kalundborg 1 4½ - 3½
04-03-2018 2. Division gruppe 2 Frem 2 - Sydøstfyn 1 2½ - 5½
04-03-2018 1. Division gruppe 2 Fredericia 1 - Evans 1 4 - 4
04-03-2018 1. Division gruppe 2 Frem 1 - Nørresundby 1 4½ - 3½
04-03-2018 1. Division gruppe 1 ØBRO 1 - Team XtraCon Køge 1 2½ - 5½
04-03-2018 1. Division gruppe 1 K41 1 - Frederiksberg 1 2½ - 5½
04-03-2018 2. Division gruppe 1 Helsingør 1 - ØBRO 3 7 - 1
04-03-2018 2. Division gruppe 2 Sydøstfyn 2 - Holbæk 1 2 - 6
04-03-2018 2. Division gruppe 1 Hillerød 2 - Odysseus 1 4 - 4
04-03-2018 1. Division gruppe 2 Herning 1 - Springeren 1 6 - 2
04-03-2018 2. Division gruppe 4 Holstebro 1 - Aalborg 2 2 - 6
04-03-2018 1. Division gruppe 2 Haderslev 1 - Aalborg 1 4½ - 3½
04-03-2018 1. Division gruppe 1 Brønshøj 2 - Tåstrup 1 5½ - 2½
04-03-2018 2. Division gruppe 2 Nørre Åby 1 - Præstø 1 5 - 3
03-03-2018 1. Division gruppe 1 Bornholm 1 - ØBRO 1 3 - 5
11-02-2018 Xtracon Skakligaen Nordkalotten 1 - BMS 1 5½ - 2½
11-02-2018 Xtracon Skakligaen Nordre 1 - Bov 1 2½ - 5½
11-02-2018 Xtracon Skakligaen Jetsmark 1 - Team Nordea Skanderborg 1 3 - 5
11-02-2018 Xtracon Skakligaen Brønshøj 1 - Hillerød 1 3½ - 4½
11-02-2018 Xtracon Skakligaen Århus/Skolerne 1 - SK 1968 1 2 - 6
11-02-2018 2. Division gruppe 2 Frem 2 - Nørre Åby 1 3½ - 4½
11-02-2018 2. Division gruppe 1 ØBRO 3 - Furesø 1 1½ - 6½
11-02-2018 2. Division gruppe 1 Odysseus 1 - BMS 2 4 - 4
11-02-2018 2. Division gruppe 1 Hillerød 2 - ØBRO 2 2 - 6
11-02-2018 2. Division gruppe 4 Skørping 1 - Jetsmark 2 4½ - 3½
11-02-2018 2. Division gruppe 3 Alssund 1 - SK 1968 2 3 - 5
11-02-2018 2. Division gruppe 1 Nørrebro 1 - Helsingør 1 6 - 2
11-02-2018 1. Division gruppe 2 Springeren 1 - Fredericia 1 2½ - 5½
11-02-2018 1. Division gruppe 2 Aalborg 1 - Frem 1 4 - 4