Arbejder ...

loading
april 12 2019
Af: HansMilter

Evans har den 9. april anket deres protest ved. Xtracon Køges brug af Deep Sengupta til Skaknævnet.

marts 27 2019
Af: HansMilter

Skakklubben Evans har protesteret til turneringsleder og turneringskomite over Team Xtracon Køges bruge af Deep Sengupta i Xtracom Skakligaen den 12/1 og 13/1 mod henholdsvis Jetsmark og Skakklubben Evans.

Skakklubben Evans protest (forkortet)
Skakklubben Evans nedlægger påstand om at Team Xtracon Køge har anvendt en ulovlig spiller da han ikke har gyldig arbejdstilladelse
”I Skakklubben Evans er det derfor vores opfattelse at Deep Sengupta ikke kan være spilleberettiget for Team Xtracon Køge, uagtet at Divisionsturneringsreglementet ikke har nogen form for regulering omkring anvendelsen af udenlandske spillere. Hvis en spiller overtræder dansk lovgivning ved at optræde på noget hold, må spilleren opfattes som værende ikke-spilleberettiget.”

Turneringslederens afgørelse (forkortet)
Jeg har ikke kendskab til nogen sag mellem Udlændingestyrelsen og Deep Sengupta, om at Deep Sengupta uretmæssigt har tjent penge under sit ophold i Danmark. Derfor fastholder jeg resultatet af Xtracon Køges matcher den 12/1 mod Jetsmark og den 13/1 mod Skakklubben Evans.

Turneringskomiteens afgørelse:
TK mener at en spiller er lovligt anvendt, hvis spilleren opfylder Reglement for Dansk skak union divisionsturnering 5.1 § 10. b, c, d, e, f, g, og dette er der ikke klaget over.
Hvis spilleren er tilmeldt DSU og står på klubbens styrkeliste og derudover opfylder § 10, må spilleren anvendes. Hverken TL og TK skal se al dansk lovgivning igennem for at afgøre om en spiller er spille berettiget
Så derfor stadfæstes TL kendelse

Kendelse kan ankes indenfor 14 dage til skaknævnet.

marts 17 2019
Af: HansMilter

Jeg skal erindre klubberne i Xtracon Skakligaklubberne om, at hjemmeholdene iflg. divisionsturneringens reglement § 12d er forpligtet til at uploade skakpartierne på divisionsturneringens hjemmeside senest onsdage efter partierne er spillet..
Dette gælder uagtet, at et parti har været spillet live.

Jeg skal anmode om, at de manglende skakpartier hurtigt uploades på divisionsturneringen hjemmeside.

marts 17 2019
Af: HansMilter

De to sidste runder i Xtracon Skakligaen er færdigspillet.

Resultaterne har ikke givet anledning til bemærkninger fra min side.
Tillykke til Xtracon Køge med mesterskabet.

Min gennemgang af enkeltresultater viser, at der tilsyneladende ikke er opnået titel-normer i Xtracon Skakligaen i denne sæson.

marts 13 2019
Af: HansMilter

Spillested ved den afsluttende dobbeltrunde, den 16-17 marts er:

Det Gamle Menighedshus Bethlehem
Hostrupvej 1
3400 Hillerød

 

marts 10 2019
Af: HansMilter

Jetsmark 2 stillede kun med 7 mand til kampen: Jetsmark 2 - SK 1968 den 10. marts grundet akut sygdom.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - foretages ikke yderligere.

Resultatet af kampen forbliver uændret

marts 10 2019
Af: HansMilter

Nørre Aaby stillede kun med 7 mand til kampen: Champ Team Køge - Nørre Aaby den 10. marts grundet akut sygdom.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde - foretages ikke yderligere.

Resultatet af kampen forbliver uændret

marts 10 2019
Af: HansMilter

Alle resultater fra dagens runde er indsendt rettidigt - og godkendt fra min side.
Dog skal det bemærkes, at Jetsmark 2 og Nr. Aaby Junior begge kun stillede med 7 mand pga. akut opstået sygdom.

marts 9 2019
Af: HansMilter

Det har desværre været nødvendigt at ændre i spilledatoerne for den kommende sæson i Xtracon Skakligaen, således de 2 første runder spilles den 23. & 24. november 2019. 
Årsagen til flytningen er, at der spiles Europa Cup i den tidligere udmeldte spilleweekend.

Xtracon Skakligaen:

1. runde: 23. november 2019
2. runde: 24. november 2019
3. runde: 1. december 2019
4. runde: 11. januar 2020
5. runde: 12. januar 2020
6. runde: 26. januar 2020
7. runde: 23. februar 2020
8. runde: 21. marts 2020
9. runde: 22. marts 2020

Øvrige divisioner:

1. runde: 27. oktober 2019
2. runde: 17. november 2019
3. runde: 1. december 2019
4. runde: 12. januar 2020
5. runde: 26. januar 2020
6. runde: 23. februar 2020
7. runde: 15. marts 2020

februar 24 2019
Af: HansMilter

Denne søndags resultater er alle godkendt fra min side.
Rettidigt og uden anmærkninger.

februar 23 2019
Af: HansMilter

Frem Skakklub har - på grund af en ekstraordinær situation - søgt om, dispensation fra divisionsturneringsreglementet § 12f. Frem ansøger om at måtte bruge spillende kampleder i matchen i 1. division Gruppe 1 mellem Frem og Brønshøj 2.

Da dette betragtes som en enkeltstående tilfælde gives dispensation til at der må bruges spillende kampleder.
Samtidig skal det nævnes, at enkeltstående tilfælde for holdet er en situation, der ikke vender tilbage med års mellemrum, dvs. holdet skal ikke påregne at få dispensationen igen i den kommende sæson.

januar 28 2019
Af: HansMilter

Kampen i 2. division gruppe 2 mellem Champ Team Køge og Tåstrup var ramt af flere uregelmæssigheder.

Ole Pedersen, Tåstrup udebliver selv om han af Tåstrup er tilsagt til at spille. Dette betyder Tåstrup er uden skyld i udeblivelsen, og at Ole Pedersen tildeles en advarsel. 

Tåstrup havde til kampen byttet rundt på spillerne på bræt 7 & 8. Begge spil blev tabt af Tåstrup. Dette betyder kampens matchresultatet står ved magt. Samtidig tildeles Tåstrup en advarsel, som betyder, at Tåstrup ved gentagelsestilfælde fratages et brætpoint.
Da dette var Tåstrups 2. advarsel i sæson (den første advarsel var for kun at stille med 7 mand) vil Tåstrup ved evt. kommende advarsler få frataget brætpoint uanset årsagen til advarslen.

Endelig opgav Jan Mose (med sort) sit parti mod Mikkel Antonsen efter Mikkels første træk - dvs. Jan Mose ikke udførte nogle træk. Dette betyder Jan taber kampen, men partiet elo-rates ikke.

Disse domme kan ankes indtil den 11. februar 2019 kl 23.59

januar 28 2019
Af: HansMilter

Champ Team Køge - Tåstrup i 2. Division gruppe 2 var i 5. rundes kamp den 27. januar ramt af en udeblivelse på 
bræt 8: Henrik Mølvig, Champ Team Køge – Ole Pedersen, Tåstrup. Ole Pedersen udebliver og Henrik Mølvig vinder uden kamp.

Det er senere blevet oplyst, at Ole Pedersen var tilsagt til at skulle spille.

Jævnfør ”Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering” tildeles der en advarsel til Ole Pedersen.

Jævnfør ”Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer” kan denne advarsel straks have konsekvenser for denne spillers deltagelse i både holdturneringer og koordinerede turneringer.

Afgørelsen kan ankes jævnfør ”Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering” til turneringskomiteen ved at anke afgørelsen til IA Lars Johansen. Dette kan med fordel gøres via divisionsturneringslederen, der så vil sørge for at alle sagens agter bliver videresendt. Dette skal ske inden den 11. februar 2018 kl. 23.59

 
 
 
 

januar 27 2019
Af: HansMilter

Alle kampe er nu indberettet - stort set rettidigt. (Håndbold VM- finale er nok kommet i vejen for rettidig indberetning - det bærer man over med ovenpå sådan i finale).

Alle kampe resultater er godkendt, bortset fra kampen Champ Team Køge og Tåstrup. Her afventer jeg enkelte kommentarer før Champ Team Køge - Tåstrup godkendes. 

Fakta her er, at Tåstrup kun stiller med 7 mand og at Tåstrup har byttet rundt på spiller på bræt 7. & 8.

januar 13 2019
Af: HansMilter

Sidste resultat modtaget kl. 18.25 - stor ros fra divisionsturneringslederen

Alle rundens resultater og holdopstilinger er godkendt fra min side.

december 9 2018
Af: HansMilter

Sidste resultat modtaget kl. 18.12

Alle rundens resultater og holdopstilinger er godkendt fra min side.

december 7 2018
Af: HansMilter

Følgende kampe med SK1968 2 & 3 som hjemmehold har skiftet spillested:

09-12-2018 SK1968 3 - Nordre 2
13-01-2019 SK1968 2 - Nørresundby
27-01-2019 SK1968 3 - Skørping

Nyt spillested er:

Fjordsgade Forenings- og fritidshus
N.J. Fjordsgade 2
8000  Århus C

november 18 2018
Af: HansMilter

Dagens runde er færdigspillet. Sidste resultat indberettet kl. 19.18, hvilket er noget tidligere end deadline.

Alle resultater godkendt fra min side.
Det er en tilfreds turneringsleder der skriver dette.

november 15 2018
Af: HansMilter

Kampen i 2. division gruppe 4 er igen blevet flyttet. Nyt spillested:

Fjordsgade forenings- og fritidshus
N.J. Fjordsgade 2
8000 Aarhus C

lokale 308-309

november 11 2018
Af: HansMilter

Kampen Skanderborg 2 -  Evans 2 i 2. division gruppe 3 i 5. runde er efter aftale mellem klubberne og undertegnede flyttet fra 27. januar 2019 til 3. februar.

Spillested mm. er uændret

november 7 2018
Af: HansMilter

Fra Jesper Mygind, Aarhus/Skolerne har jeg modtaget meddelelse om, at nedennævnte kampe i Aarhus-området- der hidtil har stået uden spillested spilles på Hasle Skole.

1. Division gruppe 2:
13/1 2019: SK1968 II - Nørresundby

2. Division gruppe 3:
27/1 2018: Aarhus/Skolerne II - Horsens

2. Division gruppe 4:
18/11 2018: SK1968 III - Aars/Nibe
9/12 2018: SK1968 III - Nordre II
27/1 2019: SK1968 III - Skørping

Adresse på Hasle Skole: 
Hasle Skole
Herredsvej 15
8210  Aarhus V

Alle øvrige kampe i Århus afvikles som tidligere nævnt.

november 6 2018
Af: HansMilter

Dick Sørensen, Nordsjællands Skakklub har indsendt en administrativ klage over Frederiksberg Skakforenings forsætlig fiktive holdopstilling for at kunne mingelere med reserver.

Min kendelse som turneringsleder var, at jeg med henvisning til til turneringsreglementet "§10 Anvendelse af spillere" ikke ser, at Frederiksberg Skakforening har forbrudt sig på dette reglement.

Herefter er min afgørelse anket til turneringskomiteen, der har skrevet følgende kommentar:
" I Divisions reglement er der intet sted angivet at en spiller som er opført på et hold, faktisk skal spille nogle kampe. Men hvis han/hun spiller, så skal det være i henhold til styrkelisten. Derfor har Frederiksberg ikke overtrådt nogle regler."

Turneringskomiteens kendelse:
" VI fastholder TL kendelse, Frederiksberg har ikke forbrudt sig med Divisions Reglement

Kendelsen kan ankes indenfor 14 dage til skaknævnet."

oktober 28 2018
Af: HansMilter

Tåstrup stillede kun med 7 mand til kampen: Nørre Aaby - Tåstrup den 28. oktober.

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette var en førstegangstilfælde tildeles Tåstrup en advarsel.

Resultatet af kampen forbliver uændret 5½ - 2½

oktober 28 2018
Af: HansMilter

Så er vi i gang.
Alle kampe er indberettet rettidigt.
Alle kampe er godkendt . dog med en anmærkning til Tåstrup for manglende spiller i kampen Nørre Aaby - Tåstrup

oktober 11 2018
Af: HansMilter

Alle klubber/hold har nu indleveret styrkelister. Disse er ser umiddelbart fornuftige ud.

Vedr. spillesteder i 1. runde, så var der ved sæsonstart ikke meddelt spillested for kampene:

Nordre II - Kjellerup
Aarhus/Skolerne II - Esbjerg

Nordre II - Kjellerup spilles i Viby Skakklubs lokaler samtidig med Viby - Skanderborg II spilles

Aarhus/skolerne II - Esbjerg spiulles i Esbjerg, med mindre Aarhus/Skolerne finder egnede lokaler i Århus-området. Aarhus/Skolerne har frist indtil 14. oktober kl. 23.59 

-------
Opdateret den 14. oktober 2018

Århus Skolerne har fundet et spillested til kampen Aarhus/Skolerne II - Esbjerg.

Kampen spilles på adressen: 

Hasle Skole
Herredsvej 15
8210  Aarhus V

Samtidig som alle øvrige kampe i divisionen.

september 23 2018
Af: HansMilter

Velkommen til den kommende sæson, som jeg håber vil give en masser god og inspirerende skak.

Jeg vil bede om, at styrkelister er indberettet senest den 8. oktober kl. 23.59 - her bedes man samtidig indberette holdledere/kontaktpersoner for de enkelte hold.

Jeg har endnu ikke fået oplyst spillested for følgende kampe i Aarhus-området:

1. Division gruppe 2:
13/1 2019: SK1968 II - Nørresundby

2. Division gruppe 3:
28/10 2018 Aarhus/Skolerne II - Esbjerg
27/1 2018: Aarhus/Skolerne II - Horsens

2. Division gruppe 4:
28/10 2018: Nordre II - Kjellerup
18/11 2018: SK1968 III - Aars/Nibe
9/12 2018: SK1968 III - Nordre II
27/1 2019: SK1968 III - Skørping

Problemet er ved alle kampene, at Chess House i forvejen er fyldt af divisionskampe i disse spillerunder. Jeg foreslår, at kampene afvikles andre steder i Århus-området eller evt. hos udeholdet.
Deadline for at meddele spillested for disse kampe er også den 8. oktober kl. 23.59.

august 12 2018
Af: HansMilter

I Skakligaen er der ændret på nogle ude/hjemmekampe som involveret rent jyske kampe, så antallet at kørekilometer bliver mere ligeligt fordelt

se nyt udkast: www.skak.dk/images/2018/divisionsskak/divisionsturnering_2018-19 version 2.pdf

juli 15 2018
Af: HansMilter

Årets 1.  udkast af divisionsturneringsprogrammet er klar til offentliggørelse. Indtil 15. august kan klubberne gøre indsigelse mod udkastet, hvorefter divisionsturneringsudvalget vil behandle indsigelsen og evt. ændre udkastet. Hvis divisionsturneringsudkastet ændres vil det nye divisionsturneringsudkast blive offentliggjort her på siden, således at klubberne hele tiden kan se det relevante divisionsturneringsudkast.

Hvis divisionsturneringsudvalget ikke følger en indsigelse, har klubben mulighed for, at få indsigelsen behandlet af HB på HB-mødet 26. august, hvor det endelige divisionsturneringsprogram også vil blive vedtaget.

1. udkast: http://www.skak.dk/images/2018/divisionsskak/divisionsturnering_2018-19%20version%201.pdf

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Xtracon Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
17-03-2019 Xtracon Skakligaen Nordkalotten - SK1968 1 3 - 5
17-03-2019 Xtracon Skakligaen Team Nordea Skanderborg - Hillerød 5 - 3
17-03-2019 Xtracon Skakligaen Jetsmark 1 - Brønshøj 1 3 - 5
17-03-2019 Xtracon Skakligaen BMS 1 - Evans 1 6 - 2
17-03-2019 Xtracon Skakligaen Århus/Skolerne 1 - Team Xtracon Køge 1 3½ - 4½
16-03-2019 Xtracon Skakligaen Evans 1 - Nordkalotten 1 - 7
16-03-2019 Xtracon Skakligaen Brønshøj 1 - Århus/Skolerne 1 3½ - 4½
16-03-2019 Xtracon Skakligaen Hillerød - Jetsmark 1 5½ - 2½
16-03-2019 Xtracon Skakligaen Team Xtracon Køge 1 - Team Nordea Skanderborg 5 - 3
16-03-2019 Xtracon Skakligaen SK1968 1 - BMS 1 2 - 6
10-03-2019 2. division gruppe 4 Jetsmark 2 - SK1968 3 3 - 5
10-03-2019 2. division gruppe 4 Kjellerup - Aalborg 2 4 - 4
10-03-2019 2. division gruppe 4 Skørping - Skive 3 - 5
10-03-2019 2. division gruppe 4 Aars/Nibe - Nordre 2 1½ - 6½
10-03-2019 2. division gruppe 2 Præstø - Sydøstfyn 3 - 5
10-03-2019 2. division gruppe 2 Champ Team Køge - Nørre Aaby 7½ - ½
10-03-2019 1. division gruppe 2 Nordre 1 - Viborg 5 - 3
10-03-2019 1. division gruppe 2 Herning - SK1968 2 4 - 4
10-03-2019 1. division gruppe 2 Fredericia - Aalborg 1 6½ - 1½
10-03-2019 1. division gruppe 2 Nørresundby - Haderslev 5½ - 2½
10-03-2019 2. division gruppe 3 Aarhus/Skolerne 2 - Springeren 4½ - 3½
10-03-2019 2. division gruppe 3 Horsens - Skanderborg 2 2 - 6
10-03-2019 2. division gruppe 3 Viby - Esbjerg 5½ - 2½
10-03-2019 2. division gruppe 3 Silkeborg - Evans 2 5½ - 2½
10-03-2019 1. division gruppe 1 Bornholm - Frem 3½ - 4½
10-03-2019 2. division gruppe 2 Tåstrup - Læseforeningen 2 - 6
10-03-2019 1. division gruppe 1 Frederiksberg - Næstved 3½ - 4½
10-03-2019 1. division gruppe 1 Brønshøj 2 - Holbæk 6½ - 1½
10-03-2019 2. division gruppe 1 Allerød - ØBRO 2 5½ - 2½
10-03-2019 2. division gruppe 1 Seksløberen - Odysseus 2 - 6
10-03-2019 2. division gruppe 1 K41 - Nørrebro 3 - 5
10-03-2019 2. division gruppe 1 BMS 2 - Helsingør 5 - 3
10-03-2019 2. division gruppe 2 Kalundborg - Fåborg 4 - 4
10-03-2019 1. division gruppe 1 ØBRO 1 - Furesø 6 - 2
09-03-2019 1. division gruppe 1 Holbæk - Bornholm 5 - 3
24-02-2019 Xtracon Skakligaen Nordkalotten - BMS 1 3½ - 4½
24-02-2019 Xtracon Skakligaen Jetsmark 1 - Evans 1 5½ - 2½
24-02-2019 Xtracon Skakligaen Team Nordea Skanderborg - Århus/Skolerne 1 4½ - 3½
24-02-2019 Xtracon Skakligaen Hillerød - Team Xtracon Køge 1 2½ - 5½
24-02-2019 Xtracon Skakligaen SK1968 1 - Brønshøj 1 3½ - 4½
24-02-2019 1. division gruppe 1 Frederiksberg - Furesø 3 - 5
24-02-2019 1. division gruppe 1 Næstved - ØBRO 1 1½ - 6½
24-02-2019 1. division gruppe 1 Frem - Brønshøj 2 5½ - 2½
24-02-2019 1. division gruppe 2 Nørresundby - Fredericia 6 - 2
24-02-2019 2. division gruppe 1 Helsingør - Nørrebro 5 - 3
24-02-2019 2. division gruppe 1 K41 - Odysseus 2 - 6
24-02-2019 2. division gruppe 2 Fåborg - Præstø 3½ - 4½
24-02-2019 2. division gruppe 3 Silkeborg - Viby 4 - 4
24-02-2019 2. division gruppe 4 Jetsmark 2 - Aalborg 2 5 - 3
24-02-2019 2. division gruppe 4 Kjellerup - SK1968 3 3½ - 4½