Arbejder ...

loading
marts 6 2016
Af: PeterEOlsen

I årets holdturnering i 1. hovedkreds er der scoret 2 kandidatresultater. Efter de første 5 runder havde Christian Sylvester Christensen fra ØBRO scoret et kandidatresultat, mens det efter fællesafslutningen blev en realitet at Anders Marcussen fra "Musik" ligeledes har sikret sig et kandidatresultat. Hans kandidatresultat kom i hus ved at vinde alle 5 partier mod følgende modstandere;

Runde 2 mod Torben Schøller Larsen, Fr.berg,  rating 1961

Runde 3 mod Jens Hartung-Nielsen, Jernbanen, rating 2146

Runde 5 mod Peder Ottosen, K41, rating 2013

Runde 6 mod Jacob Nielsen, Brøndby, rating 2042

Runde 7 mod Hans Arne Christensen, Valby, rating 1798.

Kandidatresultatet kvalificerer til deltagelse i kandidatklassen ved årets DM i Svendborg.

marts 6 2016
Af: PeterEOlsen

Holdturneringen i 1. hovedkreds sluttede lørdag i Ballerup ved den store fællesafslutning, hvor ca. 300 spillere fra 1. hovedkreds deltog. Der var præmier - vin & chokolade - til vinderne af alle rækkerne.

Det vigtigste resultat var nok at Nørrebro 1 endelig formåede at vinde mesterrækken og dermed sikre sig oprykning til 2. division. De har flere år været blandt favoritterne til at vinde rækken, men det skulle altså vente til i år med at lykkedes.

I 1. række vandt Damhus 1 og ØBRO 3 de to rækker og sikrede sig dermed oprykning til mesterrækken. Da der var en ekstra oprykningsplads, skulle den bedste 2'er fra de to 1.rækker også rykke op, og efter en meget spændende afslutning sikrede Seksløberen sig pladsen.

I 2. række var der 2 oprykningspladser fra hver af de to rækker. De fire pladser gik til Herlev 2, ØBRO 4, Ishøj 1 og Brønshøj 4.

De sidste oprykningspladser finder vi i 3. række, hvor Hvidovre 3 og GSF-Caissa 2 endte som nr. 1 og 2 og dermed rykker op.

marts 5 2016
Af: PeterEOlsen

Oprykning fra mesterrækken: Nr 1 rykker op i 2. division

Nedrykning fra mesterrækken: Nr 7 og 8 rykker ned i 1. række

Oprykning fra 1. række: Nr 1 rykker op i mesterrækken. Den bedste 2'er fra de to 1.rækker rykker ligeledes op

Nedrykning fra 1. række: Nr 8 i de to 1. rækker rykker ned. Den dårligste 7'er rykker ligeledes ned i 2. række.

Oprykning fra 2. række: Nr 1 og 2 fra de to rækker rykker op

Nedrykning fra 2. række: Nr 8 i de to rækker rykker ned.

Oprykning fra 3. række: Nr 1 og 2 rykker op.

marts 1 2016
Af: PeterEOlsen

Fællesafslutning i holdturneringen

Sidste runde af KSUs klubholdturnering 2015-16 sæsonen finder sted hos BMS lørdag d. 5. marts kl. 13.00 i Tapeten, Magleparken 5, Ballerup. 3. række er færdigspillet – tillykke til Hvidovre 3 - mens Juniorrække Sjælland spiller de sidste 3 runder 12. marts. De øvrige grupper afvikler alle sidste runde ved fællesafslutningen, hvilket betyder at 38 hold med ca. 320 skakspillere fra hovedkredsen skal i aktion.

Transportmuligheder:

Bus 156 kører fra Ballerup S-togsstation hvert 20. minut (kl. -14, -34 og -54) til Magleparken.
Linie 143, 400S og 500S er også en mulighed, men stopper lidt længere væk, ved Hedegårds Centret på Hold-an Vej. Til fods er der knapt en halv times gang fra Ballerup Station til Tapeten.

Hvis du kommer fra motorvejen så er afkørsel Ballerup Syd den afkørsel der er tættest på.
De hold der ifølge programmet har hjemmebane skal medbringe spil, brætter, ure, noteringslister, styrkelister og kampleder. Kamplederen kan evt. være en spiller, selv om det ikke kan anbefales.

KSU sørger for resultatkort og Skakhåndbogen. De hjemmehold, der ikke har medbragt spillematerialer taber 8-0.

Mesterrækken spiller i rum C og D på 1.sal (der er adgang for kørestolebrugere vha. elevator), de øvrige rækker i Store Sal. Der er analyselokaler i tilknytning til begge steder og ligeledes i Lille Sal, hvor der også er salg af kaffe, øl, vand, toasts, m.m.

Bemærk at der er rygeforbud overalt i Tapeten.

 

februar 29 2016
Af: PeterEOlsen

På trods af, at der først er fællesafslutning på lørdag i Tapeten, så er 3. række allerede sluttet med Hvidovre 3 som vinder. Dette skyldes at gruppen kun bestod af 4 hold, som derfor slap med at spille 6 runder, hvor holdene mødte hinanden ude og hjemme. Hvidovre 3 endte med 29½ point, 2½ point foran rækkens nr. 2, GSF-Caissas 2. hold. Begge hold rykker op i 2. række.

februar 28 2016
Af: PeterEOlsen

2. division er afsluttet, og af interesse for 1. hovedkreds, kan vi notere at der ikke blev nogle nedrykkere fra 2 division til vores mesterrække. Herlev 1 er godt nok ikke længere et 2. divisionshold, men da konsekvensen af deres manglende tur til Bornholm var, at holdet blev trukket ud af divisionsturneringen er de ikke at regne som nedrykker fra rækken. Istedet vil holdet indtræde på den plads i holdturneringen i 1. hovedkreds som  deres 2. hold er berettiget til at deltage i.

Med 0 nedrykkere fra 2. division, betyder det, at der er 2 nedrykkere fra mesterrækken til 1. række. Det betyder samtidig at der vil være 3 oprykkere fra 1. række til mesterrækken, og den ekstra plads vil tilfalde det hold som er "bedste 2er" fra de to 1. rækker. Bedste 2er afgøres først på antal brætpoint henover sæsonen, herefter matchpoint, og hvis der stadig er pointlighed skal der spilles oorykningskamp om den ekstra oprykningsplads.

februar 2 2016
Af: PeterEOlsen

Det er efterhånden kotume at 1-2 deltagere i hovedkredsens holdturrnering hvert år scorer et kandidatresultat. Med den perfekte score 5 point efter 5 runder har Christian Sylvester Christensen fra ØBROs 3. hold i høj grad været en medvirkende årsag til at holdet pt ligger på en oprykningsplads til mesterrækken, og præstationen er samtidig et kandidatresultat da modstandernes ratingsnit er over 1900. Christians kandidatresultat kvalificerer til deltagelse i kandidatklassen ved årets DM i Svendborg.

november 2 2015
Af: PeterEOlsen

Bestyrelsen i 1. hovedkreds har besluttet at alle rækker i holdturneringen elorates. Efter at flere og flere medlemmer af klubberne har fået et internationalt ratingtal, ser vi ikke noget argument for at undlade at elorate enkelte af rækkerne.

oktober 30 2015
Af: PeterEOlsen

Da 1. hovedkreds har fået uforudsete problemer med registrering af nye medlemmer i vores kartotekssystem, har Brønshøj fået lov til at benytte Rune Egede Andersen som reserve i holdturneringen, på trods af at han pt også står til at være 8. bræt på Brønshøjs 2. hold i 1. division. Når registreringen af nye medlemmer er oppe at køre igen, har Brønshøj fået et nyt medlem på deres 2. hold, og Rune er samtidig registreret som reserve i divisionssammenhæng.

oktober 25 2015
Af: PeterEOlsen

Fritagelse for notering af partierne.

Klubberne i 1. hovedkreds har haft mulighed for at anmode om, at medlemmer af deres klub bliver fritaget for at notere trækkene i deres partier i holdturneringen.

Det har bevirket at følgende spillere ikke behøver notere partierne i 1. hovedkreds's holdturnering 2015/16:

Svend Arnkilde, Tårnby

Peder Kinch, Amager

Kaj Refsgaard, Jernbanen

Det er besluttet at den manglende notering betyder, at Svend, Peder og Kaj får en tidsmæssig reduktion på 10 minutter, så deres betænkningstid i holdturneringen er 1 time og 50 minutter til hele partiet, mens deres modstandere har 2 timer til hele partiet.

oktober 19 2015
Af: PeterEOlsen

I Holdkampe har kamplederne forskellige pligter før, under og efter en holdkamp. det kan nu læses under menupunktet "yderligere info". Ligeledes kan man se hvilke rettigheder at holdlederne har under kampene i samme dokument.

oktober 19 2015
Af: PeterEOlsen

Det er nu muligt at se reglementet for årets holdturnering i 1. hovedkreds under menupunktet "yderligere info". Af ændringer i reglementet i forhold til tidligere år kan nævnes, at tidspunktet hvor en holdkamp skal starte er ændret fra 18.00-20.00 til 18.30-19.30. Ligeledes skal man også have underrettet holdturneringslederen mindst 2 dage i forvejen hvis en holdkamp skal flyttes.

oktober 14 2015
Af: PeterEOlsen

Turneringskomiteéen består i 2015/16 af;
Claus Olsen, Odysseus
Søren Møller Hansen, ØBRO
Niels Erik Andersen, Brønshøj

oktober 8 2015
Af: PeterEOlsen

Parkering er ikke længere helt gratis på Frederiksberg. De første 2 timer er gratis, men herefter skal der betales for parkering.

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
1. række gruppe 1 Tabel
1. række gruppe 2 Tabel
2. række gruppe 1 Tabel
2. række gruppe 2 Tabel
3. række Tabel
4. række Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
05-03-2016 2. række gruppe 2 Damhus 2 - ØBRO 5 5 - 3
05-03-2016 4. række Frederiksberg 5 - K41 5 ½ - 3½
05-03-2016 2. række gruppe 2 Brøndby 2 - Tåstrup 2 (2 - 6)
05-03-2016 4. række Brøndby 3 - K41 4 1 - 2
05-03-2016 4. række Damhus 3 - Tåstrup 3 4 - 0
05-03-2016 2. række gruppe 2 Brønshøj 4 - Ishøj 1 3½ - 4½
05-03-2016 2. række gruppe 1 Nørrebro 4 - ØBRO 4 5½ - 2½
05-03-2016 2. række gruppe 1 LVS 2 - BMS 4 5 - 3
05-03-2016 2. række gruppe 1 amager 2 - Herlev 2 4 - 4
05-03-2016 1. række gruppe 2 Musik 1 - Valby 2 2 - 6
05-03-2016 1. række gruppe 2 Tårnby 1 - Brøndby 1 2 - 6
05-03-2016 1. række gruppe 1 Frederiksberg 2 - Odysseus 3 4 - 4
05-03-2016 1. række gruppe 1 ØBRO 3 - amager 1 6 - 2
05-03-2016 1. række gruppe 1 Nørrebro 3 - GSF-Caissa 1 4½ - 3½
05-03-2016 Mesterrækken Odysseus 2 - Nørrebro 1 3½ - 4½
05-03-2016 1. række gruppe 1 Seksløberen - Frederiksberg 4 6 - 2
05-03-2016 Mesterrækken Nørrebro 2 - Hvidovre 1 2 - 6
05-03-2016 Mesterrækken BMS 3 - Brønshøj 3 4½ - 3½
05-03-2016 Mesterrækken Valby 1 - LVS 1 2 - 6
01-03-2016 1. række gruppe 2 Jernbanen 1 - K41 3 5 - 3
01-03-2016 1. række gruppe 2 Frederiksberg 3 - Damhus 1 2½ - 5½
25-02-2016 2. række gruppe 2 Tåstrup 2 - Damhus 2 3 - 5
25-02-2016 1. række gruppe 1 Odysseus 3 - Seksløberen 3 - 5
25-02-2016 3. række Valby 3 - GSF-Caissa 2 2 - 6
25-02-2016 4. række Tåstrup 3 - K41 5 2 - 2
25-02-2016 2. række gruppe 1 Nørrebro 4 - Hvidovre 2 5 - 3
25-02-2016 Mesterrækken Valby 1 - Brønshøj 3 5 - 3
24-02-2016 4. række Frederiksberg 5 - Ishøj 2 2 - 1
24-02-2016 1. række gruppe 1 Frederiksberg 4 - ØBRO 3 3 - 5
24-02-2016 Mesterrækken LVS 1 - Nørrebro 2 6 - 2
23-02-2016 2. række gruppe 1 amager 2 - LVS 2 2½ - 5½
23-02-2016 1. række gruppe 2 Damhus 1 - Tårnby 1 6½ - 1½
23-02-2016 1. række gruppe 2 Jernbanen 1 - Valby 2 2½ - 5½
23-02-2016 Mesterrækken Hvidovre 1 - Odysseus 2 5 - 3
23-02-2016 1. række gruppe 1 GSF-Caissa 1 - Frederiksberg 2 1 - 7
23-02-2016 1. række gruppe 2 K41 3 - Frederiksberg 3 4 - 4
23-02-2016 3. række Hvidovre 3 - Amager 3 5 - 3
23-02-2016 4. række K41 4 - Damhus 3 3 - 1
22-02-2016 1. række gruppe 1 Nørrebro 3 - amager 1 5 - 3
22-02-2016 2. række gruppe 2 Ishøj 1 - Brøndby 2 6 - 2
22-02-2016 2. række gruppe 1 Herlev 2 - ØBRO 4 5 - 3
22-02-2016 1. række gruppe 2 Brøndby 1 - Musik 1 4 - 4
22-02-2016 Mesterrækken Nørrebro 1 - BMS 3 4 - 4
22-02-2016 2. række gruppe 2 ØBRO 5 - Posten 1 8 - 0
04-02-2016 Mesterrækken Odysseus 2 - LVS 1 4½ - 3½
04-02-2016 Mesterrækken Brønshøj 3 - Nørrebro 1 1½ - 6½
04-02-2016 Mesterrækken Nørrebro 2 - Valby 1 3 - 5
04-02-2016 1. række gruppe 2 Valby 2 - Brøndby 1 2 - 6
03-02-2016 1. række gruppe 1 Frederiksberg 2 - Nørrebro 3 5½ - 2½
03-02-2016 1. række gruppe 2 Frederiksberg 3 - Jernbanen 1 4 - 4