Arbejder ...

loading
januar 21 2021
Af: HansMilter

Efter divisionsturneringslederens forespørgsel blandt holdene i Skakligaen, 1. og 2. division, har Hovedbestyrelsen behandlet resultatet.
Undersøgelsen konkluderede at Skakligaholdene gerne ville forsøge at spille sæsonen færdig, mens et markant flertal af holdene i 1. og 2. division ønskede sæsonen afsluttet.
Samlet set var der stort flertal blandt holdene for at afslutte turneringen.

 

Spille

Aflyse

Slutspil

Ej svaret

Skakliga

6

3

1

 

Divisioner

6

29

0

13

Totaler

12

32

1

13

Hovedbestyrelsen har med stemmerne 10 for og 7 imod besluttet af divisionsturneringen 2020/2021 afsluttes.
Der kåres ingen dansk mester, der er ingen op- eller nedrykning, alle spillede partier rates.
Sæsonen 2021/2022 søges gennemført på normal vis, med de aktuelle hold og gruppe inddelinger.
Divisionsturneringsudvalget udarbejder, som normalt, planen for den kommende sæson.

januar 13 2021
Af: HansMilter

Med henvisning, at de gældende restriktioner netop er blevet forlænget med 3 uger, kan det oplyses at al divisionsskak de 23. & 24. januar er udsat.

Jeg er bekendt med, at DSUs hovedbestyrelse er i gang med at tage en beslutning om den sæsons divisionsskak videre forløb. Jeg håber - og forventer, at beslutningen om dette er taget senest om én uge.

januar 3 2021
Af: HansMilter

Et par klubber har kontaktet mig vedr. de pt. gældende særdeles stramme corona-retningslinjer.

For at være sikker i min sag, har jeg derfor i dag kontaktet corona-hotlinen. Her var svaret, at al skak i foreningssamenhæng skal aflyses. 

En konsekvens af dette må være at samtlige divisionskampe den 10. januar aflyses.

 

december 28 2020
Af: HansMilter

Som i tidligere runder af dennesæsons divisionsturnering vil det være muligt af udsætte divisionskampe, som skulle være spillet den 10. januar 2021- stadig med henvisning til COVID-19.

Det vil fortsat være muligt af gennemføre divisionskampe som planlagt, såfremt begge klubber ønsker dette,

Gennemføres divisionskampe skal alle anbefalinger i DSU-anbefalingen om COVID-19 , selvfølgelig efterleves.

For at sikre en smidig afvikling af kommende kampe har jeg i 1. og 2. division valgt fortsat at se bort fra regler vedr, spillende kampleder, kun fastholde mit principielle synspunkt, at det et idelle er en ikke-spillende kampleder. Der skal herefter ikke søges dispenstion for at anvende spillende kampleder.

DSU anbefalinger vedr. skak og COVID-19 på www.skak.dk. (Den samlede anbefaling kan også ses på divisionsturneringens info-side)

Jeg ønsker tilkendegivelse fra samtige holdkampe den 10. januar 2021, om disse spilles eller ikke.

Samtidig skal jeg oplyse, at jeg vil komme med forslag til nye spilledator til udsatte kampe , når der er mere styr på COVID-19 - klubberne må dog gerne her selv være akrive her også. 

november 22 2020
Af: HansMilter

Følgende kampe, der skulle være spillet den 6. december er udsat:

Skakligaen, 4. runde:
- Team Xtracon Køge - Hillerød 1
- Nordkalotten - Brønshøj 1
- Skanderborg 1 - ØBRO 1
- Jetsmark 1 - Fredericia 1
- SK1968 1 - Århus / Skolerne 1

1. division, gruppe 1, 3. runde
- Frem 1 - Odysseus
- Brønshøj 2 - Caïssa Gladsaxe
- Køge 2 - Næstved
- Sydøstfyn - BMS

1. division, gruppe 2, 3. runde
- Viborg - Evans
- SK1968 2 - Nordre 1
- Herning - Esbjerg

2. division, gruppe 1, 3. runde
- Bornholm - Frederiksberg
- Brønshøj 3 - Hillerød 2
- Furesø - Allerød
- Helsingør - Nørrebro

2. division, gruppe 2, 3. runde
- Nyborg - ØBRO 2
- Frem 2 - Kalundborg
- Læseforeningen - Holbæk

2. division, gruppe 3, 3. runde
- Skanderborg 2 - SK1968 3
- Varde - Århus / Skolerne 2
- Nordre 2 - Fredericia 2
- Springeren - Haderslev

2. division, gruppe 4, 3. runde
- Jetsmark 2 - Skive 2
- Silkeborg - Skive 1
- Skørping - Aalborg 2
- Randers - Aars

Jeg kan samtidig oplyse, at flg. kampe forventes afviklet som planlagt

2. division gruppe 2, 3. runde
- Præstø - Nykøbing Sjælland

 

november 12 2020
Af: HansMilter

DSU har tidligere uploadet en række anbefalinger vedr. skak og COVID-19 på www.skak.dk. (Den samlede anbefaling kan ses på divisionsturneringens info-side

Disse anbefalinger siger bl.a.

"Det skal understreges, at Dansk Skak Union ikke vil pålægge nogen at spille skak, hvis man ikke føler sig tryg ved det. Uanset om der er tale om Divisionsskak eller Hovedkreds holdskak, så er det afgørende at de involverede klubber og turneringslederen er enige om at kampen spilles. Hvis en klub ikke ønsker at spille, må kampen udsættes indtil det forhåbentlig bliver muligt.

Først og fremmest er det helt afgørende at man omhyggeligt efterlever myndighedernes anvisninger, herunder at man undersøger om der gælder særlige lokale forhold.

Det er desuden af afgørende vigtighed at der er fuldt fokus på hygiejnerådene, omkring håndvask, afspritning af hænder og kontaktflader i lokalerne man anvender, host i ærmet, ordentlig og grundig udluftning osv."

Under henvisning alle anbefalinger i DSU-anbefalingen, som selvfølgelig SKAL efterleves kan kommende runder af divisionsturneringen gennemføres, og holdkampe kan spille som planlagt, såfremt begge klubber ønsker dette.

For at sikre en smidig afvikling af kommende kampe har jeg i 1. og 2. division valgt fortsat at se bort fra regler vedr, spillende kampleder, kun fastholde mit principielle synspunkt, at det et idelle er en ikke-spillende kampleder. Der skal herefter ikke søges dispenstion for at anvende spillende kampleder.

Jeg ønsker tilkendegivelse fra samtige holdkampe den 6. december 2020, om disse spilles eller ikke.

Samtidig skal jeg oplyse, at jeg snarrest vil komme med forslag til nye spilledator til udsatte kampe - klubberne må dog gerne her selv være akrive også.

november 12 2020
Af: HansMilter

De 4 spillede divisionsturneringen er alle godkendt fra min side.

Dog skal det nævnes, At Nykøbing Sjælland har fået en på påtale fra min side for kun at spille med 7 man til kampen mod Holbæk.
Ved gentagelsestilfælde kan klubben blive frataget point.

For en ordens skyld skal det også nævnes, at Nykøbing Sjælland have en absolut accepteret gund til kun at stille med 7 mand, og at klubben havde adviceret Holbæk om dette,

oktober 29 2020
Af: HansMilter

Følgende kampe, der skulle være afviklet den  8. november, er udsat:

Skakligaen, 3. runde: ØBRO - Århus/Skolerne
Skakligaen, 3. runde: SK 1968 I - Team Xtracon Køge
Skakligaen, 3. runde: Hillerød I - Nordkalotten
Skakligaen, 3. runde: Brønshøj I - Jetsmark I (skulle være spillet i Fredericia)
Skakligaen, 3. runde: Fredericia I - Skanderborg I
1. division, gruppe 1, 2. runde: Sydøstfyn - Brønshøj II
1. division, gruppe 1, 2. runde: BMS - Køge II
1. division, gruppe 1, 2. runde: Frem I - Caïssa Gladsaxe
1. division, gruppe 1, 2. runde: Odysseus - Næstved
1. division, gruppe 2, 2. runde: Nørresundby - Herning
1. division, gruppe 2, 2. runde: Aalborg I - Viborg
1. division, gruppe 2, 2. runde: Esbjerg - SK 1968 II
1. division, gruppe 2, 2. runde: Evans - Nordre
2. division, gruppe 1, 2. runde: Allerød - Bornholm (skulle være spillet på Bornholm)
2. division, gruppe 1, 2. runde: Helsingør - Brønshøj II
2. division, gruppe 1, 2. runde: Nørrebro - Furesø
2. division, gruppe 1, 2. runde: Frederiksberg - Hillerød II
2. division, gruppe 2, 2. runde: Læseforeningen - Frem II
2. division, gruppe 3, 2. runde: SK 1968 III - Springeren
2. division, gruppe 3, 2. runde: Aarhus/Skolerne II - Fredericia II
2. division, gruppe 4, 2. runde: Skive 1 - Skørping
2. division, gruppe 4, 2. runde: Aalborg II - Jetsmark II
2. division, gruppe 4. 2. runde: Silkeborg - Randers
2. division, gruppe 4: 2. runde: Aars - Skive II

Følgende kampe spilles, men med forbehold for en ændret COVID-19 situation

2. division, gruppe 2 2. runde: Kalundborg - ØBRO II
2. division, gruppe 2 2. runde: Præstø - Nyborg
2- division, gruppe 2 2. runde: Holbæk - Nykøbing Sjælland
2. division gruppe 3 2. runde: Skanderborg II - Varde

oktober 28 2020
Af: HansMilter

DSU har til aften uploadet en række anbefalinger vedr. skak og COVID-19 på www.skak.dk.

Disse anbefalinger siger bl.a.

"Det skal understreges, at Dansk Skak Union ikke vil pålægge nogen at spille skak, hvis man ikke føler sig tryg ved det. Uanset om der er tale om Divisionsskak eller Hovedkreds holdskak, så er det afgørende at de involverede klubber og turneringslederen er enige om at kampen spilles. Hvis en klub ikke ønsker at spille, må kampen udsættes indtil det forhåbentlig bliver muligt.

Først og fremmest er det helt afgørende at man omhyggeligt efterlever myndighedernes anvisninger, herunder at man undersøger om der gælder særlige lokale forhold.

Det er desuden af afgørende vigtighed at der er fuldt fokus på hygiejnerådene, omkring håndvask, afspritning af hænder og kontaktflader i lokalerne man anvender, host i ærmet, ordentlig og grundig udluftning osv."

Link til hele anbefalingen: https://nyheder.skak.dk/2020/10/28/dsus-anbefalinger-vedroerende-covid-19/?fbclid=IwAR2Nq75tXKv_t1zzfEV6b9mX8bESuaEH2o_4CCtG5RE1OMN3fTfo9oxIE3c

Under henvisning alle anbefalinger i DSU-anbefalingen, som selvfølgelig SKAL efterleves kan kommende runder af divisionsturneringen gennemføres, og holdkampe kan spille som planlagt, såfremt begge klubber ønsker dette.

For at sikre en smidig afvikling af kommende kampe har jeg i 1. og 2. division valgt at se bort fra regler vedr, spillende kampleder, kun fastholde mit principielle synspunkt, at det et idelle er en ikke-spillende kampleder. Der skal herefter ikke søges dispenstion for at anvende spillende kampleder.

Denne regel vedr. spillende kampleder gælder, indtil jeg her på siden neutaliserer reglen igen.

I skakligaen er det - i undtagelsestilfælde - muligt at anvende spillende kampleder, men dette aftales i hvert enkelt tilfælde med undertegnede 

Jeg ønsker tilkendegivelse fra samtige holdkampe den 8. november 2020, om disse spilles eller ikke.

oktober 25 2020
Af: HansMilter

Alle holdkampe i DSUs divisionsturnering, som blev afviklet den 24. og 25. oktober er blev godkendt fra min side.

Status blev 24 spillede og 10 udsatte kampe.

Jeg vil gerne henstille til, at alle resultater er indberettet senest kl 20.00 på kampdagen, med mindre andet er aftalt.

Jeg vil senere på ugen komme med en medelelse om den videre afvikling af turneringen.

oktober 24 2020
Af: Poul

Skakliga kampene kan følges via nedenstående links:

Team Xtracon Køge - Aarhus Skolerne http://www.liveskak.dk/2020/ht/liga/r2/m1/

ØBRO - Jetsmark http://www.liveskak.dk/2020/ht/liga/r2/m2/ 

Hillerød - SK1968 http://www.liveskak.dk/2020/ht/liga/r2/m3/ 

Nordkalotten - Skanderborg http://www.liveskak.dk/2020/ht/liga/r2/m4/ 

Brønshøj - Fredericia http://www.liveskak.dk/2020/ht/liga/r2/m5/

oktober 24 2020
Af: HansMilter

På grund af den nuværende corona-situation er følgende kampe fra 1- runde udsat:

1. division gruppe 2: Nordre I - Herning
1. division gruppe 2: SK 1968 II - Evans
1. division gruppe 2: Aalborg I - Esbjerg
2. division gruppe 1: Bornholm - Helsingør
2. division gruppe 1: Furesø - Frederiksberg
2. division gruppe 3: SK1968 III - Varde
2. division gruppe 3: Haderslev - Skanderborg II
2. division gruppe 3: Århus / Skolerne II - Nordre II
2. division gruppe 3: Fredericia II - Springeren
2. division gruppe 4: Aalborg II - Aars

oktober 23 2020
Af: HansMilter

Med henvisning til gældende corona-restriktioner er kampen i 1. division gruppe 2 i 1. runde mellem SK1968 II og Evans udsat.

Kampen skulle være spillet i Chess House, hvor der i forvejen skal afvikles yderligere 2 kampe. Disse 2 kampe afvikles som planlagt.

Herefter kan de øvrige kampe afvikles uden at komme i karambolage med forsamlingsforbudet,

oktober 23 2020
Af: HansMilter

Med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Skåne begærer jeg hermed kampen i 2. division gruppe 1 mellem Bornholm og Helsingør udsat.

Begrundelse: Jeg har, som divisionsturneringsleder ikke noget ønske om, at nogen DSU-medlem skal presset af sin klub til at overtræde udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Kampen vil blive afviklet hurtigst muligt, når rejsevejledningerne for Skåne er bedret.

Denne beslutning er konfirmeret i DSUs top

 

oktober 22 2020
Af: HansMilter

På grund af risikoen for COVID-19 har flere klubber har meddelt, at de har problemer med at skaffe kampledere til 1. runde af DSUs divisionsturnering.

Da COVID-19 er en ekstraordinær situation gives der hermed dispensation til at alle kampe i 1. og 2. division får dispensation til at måtte anvende spillende kampledere.

For en ordens skyld skal det dog nævnes, at jeg forsat anbefaler, at man anvender en kampleder ikke spiller med, hvis dette er muligt.

Denne dispensation er foreløbigt kun givet for 1. runde af turneringen og den gælder ikke Skakligaen

oktober 22 2020
Af: HansMilter

Denne nyhed er samtidig gemt som en fast information på Divisionsturneringens hjemmeside

Anbefalinger vedr. Divisionsturneringen samt holdturneringen i skak 2020/2021

kampen SKAL leve op til de enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne!

Grundet Corona/Covid-19 har DSU udarbejdet nogle ekstra anbefalinger vedr. afholdelse af holdkampe i både divisionsturneringen samt de respektive holdturneringer i de forskellige HK.

Det er anbefalinger da der lokalt kan være kan være andre restriktioner som selvfølgelig skal overholdes.

Den arrangerende klub skal informere om lokale restriktioner inden holdkampen – gerne via mail til den/de besøgende klubber – sådan at arrangørklubben kan sikre sig, at disse restriktioner overholdes.

Derudover anbefaler DSU at:

  • Håndtryk før og efter parti bør undgås.
  • Der skal være håndsprit tilgængelig på spillestedet. Som minimum skal spillere spritte hænder af før og efter partiet.
    Arrangøren skal drage omsorg for at brætter/brikker berøres mindst muligt af andre end de 2 der skal spille med dem. Der kan købes egnede spraymidler til desinfektion af brikker/brætter og ure.
  • Alle kontaktflader som dørhåndtag, vandhaner osv. ved spillelokale og toiletter rengøres jævnligt med egnede midler.
  • Afstand mellem spillere/borde skal leve op til de ALTID gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
  • Analyser bør foregå som afvikling af et parti, undgå at der samles større antal tæt om analysebrætter.
  • Mundbind er frivilligt, man kan ikke kræve at modstanderen anvender mundbind. Det kan ændres til et krav hvis retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skærpes på dette punkt.
  • Hvis der findes kantine på spillestedet, anbefaler vi at der serveres/anrettes af en kantineansvarlig.  Er der selvbetjening skal man spritte hænder af før og efter køb af varer.
  • Tilskuere er tilladt men man skal selvfølgelig her tilse at man ikke overskrider sundhedsmyndighedernes krav om hvor mange man er forsamlet. Som ekstra sikkerhed kan man anbefale at tilskuere bære mundbind i spillesalen.

oktober 11 2020
Af: HansMilter

Da der tilsyneladende har været problemer med en mail fra undertegnede til nogle klubformænd, som betyder at klubber ikke har motaget mail fra mig angåender styrkelister, er tidsfristen for indsendelse af styrkelister og kontaktpersoner forlænget til fredag, den 16. oktober kl. 23.59 som absolut sidste frist.
Man må meget gerne indsende lister og oplysninger inden da. 

Øvrige klubber, der har indsendt styrkelister kan/må ændre styrkelisten indtil samme tidspunkt.

oktober 10 2020
Af: Poul

Skakliga stævne på 3 adresser!

De første 2 runder af Skakligaen spilles i Skanderborg på Niels Ebbesen Skolen, på Handelsskolen og yderligere en, endnu ikke oplyst, adresse. 

Stævnet fordeles på 3 tætliggende lokationer, med maksimalt 2 holdkampe hvert sted. Der drages omsorg for at toiletter og forfriskninger er tilgængelige alle 3 steder, og det betyder at der ikke må foregå nogen form for spontan interageren mellem de forskellige lokationer.
Vi forsøger naturligvis at lave live transmission fra alle kampe, således at man på spillestederne også kan følge begivenhederne på de andre spillesteder. 

På denne måde er det muligt at gennemføre arrangementet med de pt. gældende Corona-restriktioner.

De sidste detaljer er endnu ikke på plads, men oplyses naturligvis når den endelige planlægning foreligger. Vigtigt er det at notere sig, at alle 3 spillesteder ligger inden for kort afstand. 

Skanderborg lavede jo et flot og sikkert arrangement af fællesafslutningen, hvor vi måtte være op til 100 mennesker samlet. Med disse yderligere forsigtighedsregler er jeg overbevist om at alle kan føle sig trygge og sikre på en forsvarlig afvikling inden for lovens rammer. 

Belært af erfaringerne må jeg hellere tilføje, at ændringer kan komme på tale, hvis myndighederne indførerer nye og skrappere restriktioner.
 

oktober 7 2020
Af: HansMilter

Denne besked er tidligere sendt pr. mail til klubberne.

Jeg skal erindre klubberne om, at styrkelister og kontaktpersoner skal være indberettet for divisionsturneringen senest fredag den 9. oktober kl 23.59, med mindre andet er aftalt med undertegnede.

Jeg kan samtidig oplyse, at jeg forventer at alle kampe er oprettet på turneringstavlerne i løbet af uge 42.

september 30 2020
Af: HansMilter

I 2. division kreds 2 har Slagelse trukket deres hold. Da Kalundborg blev nr. 7 i sidste sæsons divisionsturneringer, er de blevet tilbudt den ledige plads.
Kalundborg har accepteret, og træder ind på Slagelses plads i denne sæsons turnering.

I 2. division kreds 1 har K41 trukket deres hold. Da Allerød blev nr. 7 i sidste sæsons divisionsturneringer, er de blevet tilbudt den ledige plads.
Allerød har accepteret, og træder ind på K41s plads i denne sæsons turnering.

 

 

september 19 2020
Af: HansMilter

Til klubberne i Dansk Skak Union

Divisionsturneringsudvalget er nu klar til at præsentere 1. udkast af divisionsturneringen 2020-21

http://chess.dk/division/divisionsturnering_2020-21_udkast_1.pdf

Hvis man ønsker at gøre indsigelser mod udkastet, sender man en indsigelse til

divisionsturneringsudvalg@skak.dk

Med begrundelser for hvorfor man har lavet en indsigelse, og også gerne et forslag til de ændringer man mener giver et bedre divisionsturneringsprogram.

Indsigelser skal være divisionsturneringsudvalget i hænde senest 26. september. Hvis man ikke får medhold i en indsigelse kan man bede om at den bliver forelagt HB.

Venlig hilsen

Divisionsturneringsudvalget

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
06-12-2020 1. division gruppe 2 Nørresundby - Aalborg 1 5 - 3
06-12-2020 2. division gruppe 2 Præstø - Nykøbing Sjælland 5 - 3
08-11-2020 2. division gruppe 3 Skanderborg 2 - Varde 5½ - 2½
08-11-2020 2. division gruppe 2 Kalundborg - ØBRO 2 2 - 6
08-11-2020 2. division gruppe 2 Præstø - Nyborg 6 - 2
08-11-2020 2. division gruppe 2 Holbæk - Nykøbing Sjælland 7 - 1
25-10-2020 Skakligaen Hillerød 1 - SK 1968 1 3 - 5
25-10-2020 Skakligaen ØBRO 1 - Jetsmark 1 5½ - 2½
25-10-2020 Skakligaen Brønshøj 1 - Fredericia 1 7½ - ½
25-10-2020 Skakligaen Nordkalotten - Skanderborg 1 4½ - 3½
25-10-2020 Skakligaen Team Xtracon Køge - Århus/Skolerne 1 8 - 0
25-10-2020 1. division gruppe 2 Viborg - Nørresundby 4 - 4
25-10-2020 2. division gruppe 2 ØBRO 2 - Præstø 3 - 5
25-10-2020 2. division gruppe 4 Jetsmark 2 - Randers 1½ - 6½
25-10-2020 2. division gruppe 4 Skørping - Silkeborg 2½ - 5½
25-10-2020 1. division gruppe 1 Caïssa Gladsaxe - Sydøstfyn 4 - 4
25-10-2020 2. division gruppe 2 Nykøbing Sjælland - Nyborg 4½ - 3½
25-10-2020 1. division gruppe 1 Odysseus - Køge 2 3 - 5
25-10-2020 2. division gruppe 1 Hillerød 2 - Nørrebro 2½ - 5½
25-10-2020 2. division gruppe 4 Skive 2 - Skive 1 3 - 5
25-10-2020 2. division gruppe 1 Allerød - Brønshøj 3 6½ - 1½
25-10-2020 2. division gruppe 2 Kalundborg - Læseforeningen 1½ - 6½
25-10-2020 1. division gruppe 1 Næstved - Frem 1 1 - 7
25-10-2020 1. division gruppe 1 BMS - Brønshøj 2 6 - 2
25-10-2020 2. division gruppe 2 Holbæk - Frem 2 4 - 4
24-10-2020 Skakligaen Århus/Skolerne 1 - Hillerød 1 2½ - 5½
24-10-2020 Skakligaen SK 1968 1 - ØBRO 1 5 - 3
24-10-2020 Skakligaen Skanderborg 1 - Brønshøj 1 5 - 3
24-10-2020 Skakligaen Fredericia 1 - Team Xtracon Køge 0 - 8
24-10-2020 Skakligaen Jetsmark 1 - Nordkalotten 4½ - 3½