Arbejder ...

loading
januar 19 2022
Af: Lars Erik Linderod

Med de seneste lempelser i restriktionerne er der atter åbnet op for at vi kan spille holdskak, forudsat at lokale forhold ikke forhindrer det. Alle hjemmehold bedes sikre sig at de kan benytte deres lokaler, og spørge ind til hvilke lokale restriktioner der eventuelt skal efterleves. Hvis en klub ikke må benytte sit sædvanlige spillested, kan kampen udsættes en uge, hvis det er nødvendigt for at finde et alternativt lokale, men vi forventer at alle gør deres yderste for at runden kan afvikles som planlagt.

Bridgeforbundet, som er den største organisation i Dansk Tankesports Forbund, hvor Dansk Skak Union er medlem, har et stort og effektivt sekretariat, som har fremskaffet nedenstående meget tydelige meldinger, som er gældende for skakken også. Meldingen er sakset direkte fra Bridgeforbundets hjemmeside.

Opdateret mandag d. 17. januar 2022
Gældende restriktioner:

Kravet om mundbind eller visir er forlænget til og med d. 31. januar. Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig i lokaler, der ikke er omfattet af nedlukning. For bridgeklubber vil det sige, at alle skal have mundbind eller visir på ved ankomst og afgang, samt når de står op mv. Mundbind/visir må tages af, når man sidder ved bordene.

De gældende regler kan ses på Kulturministeriets side her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Bekendtgørelsen kan læses via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/44

Vedr. skak i forsamlingshuse og selskabslokaler:

Et forsamlingshus, selskabslokale mv. kan holde åbent for øvrige arrangementstyper, som eksempelvis til undervisningsarrangementer, hobbyarrangementer eller øvrige arrangementer.

Forsamlingshuse og selskabslokaler er fortsat nedlukket for selskaber som bryllupper, konfirmationer mv., men man må således gerne spille skak i forsamlingshuse og i selskabslokaler.

Dansk Skak Union opfordrer naturligvis til at alle forsigtighedsregler med afstand, hygiejne, udluftning, afspritning osv. stadig overholdes. Desuden opfordrer vi selvfølgelig alle til at være vaccinerede og/eller sikre sig en negativ test forud for kampene.

Bemærk at det vil være hensigtsmæssigt at undgå sammenstimlen om partierne, samt lynskak i analyselokaler.

december 30 2021
Af: Lars Erik Linderod

Bestyrelsen i 8. Hovedkreds har på grund af Corona-situationen besluttet at udsætte 4. (i B- og C-rækkerne 3.). runde af holdturneringen. Runden forventes afviklet samtidig med afviklingen af den udsatte runde i divisionsturneringen (tidspunktet herfor kendes af gode grunde ikke endnu), og der vil løbende blive orienteret om situationen.

november 24 2021
Af: Lars Erik Linderod

I kampen Hillerød 5 - ASK 3 skulle Allerøds spillere på bræt 7 og 8 rettelig have spillet på bræt 5 og 6. Hermed er reglementets § 8, stk. 2 overtrådt, og i henhold til § 11, stk. 2 har ASK tabt på bræt 7 og 8.

oktober 17 2021
Af: Lars Erik Linderod

Finn Hoffmann, ASK 3, har gennem sin holdleder søgt og fået tilladelse til at have sin telefon tændt men på lydløs under denne sæsons holdkampe. Ønkes nærmere information om årsagen hertil samt de til tilladelsen knyttede betingelser, kan holdturneringslederen kontaktes.

oktober 17 2021
Af: Lars Erik Linderod

Jørgen Scheuer, Frederikssund, John K. Sørensen, Gribskov samt Svend Erik Førby Sørensen og Mogens Nielsen, begge Helsingør, har gennem deres klubformænd anmodet om og fået bevilget fritagelse for noteringspligt. De konkrete grunde er kendt af holdturneringslederen. Jeg har konsulteret FIDE's håndbog og kan ikke finde noget om reducering af betænkningstid for spillere med 'a disability', som det hedder. Der skal altså IKKE trækkes noget fra de nævnte spilleres betænkningstid i holdkampene.

Lars Erik Linderod

Holdturneringsleder i 8. Hovedkreds

september 28 2021
Af: Lars Erik Linderod

Der er p.t. aftalt følgende fællesafslutninger:

Mesterrækken i Allerød den 13.3.

B-rækken: I Helsingør den 15.3.

C-rækken: hos NSK i Frivilligcentret i Hillerød den 4.marts. 

Som sædvanlig er det de hold, der i sidste runde står opført som hjemmehold i tabellen, der medbringer materiel: Brætter (det hedder det), brikker, ure og noteringslister. Udelades dette af en klub, vil den blive taberdømt med 0-8 - i C-rækken dog 0-4.

Alle nyheder

Yderligere info

Info
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-rækken Tabel
B-rækken Tabel
C-rækken Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
12-12-2021 Mesterrækken Roskilde 1 - Sjælsø 1 1 - 7
12-12-2021 Mesterrækken Hillerød 3 - NSK 1 1 - 7
12-12-2021 Mesterrækken Helsingør 2 - Frederikssund 1 1 - 7
09-12-2021 A-rækken Nordkalotten 2 - FHS 1 4½ - 3½
08-12-2021 A-rækken Frederiksværk 1 - Sjælsø 2 1½ - 6½
08-12-2021 A-rækken Solrød 1 - Espergærde 1 5½ - 2½
07-12-2021 A-rækken Gribskov 1 - Hillerød 4 2½ - 5½
26-11-2021 C-rækken NSK 2 - Egedal-Jyllinge 1 ½ - 3½
25-11-2021 B-rækken Frederikssund 2 - Helsingør 3 4½ - 3½
25-11-2021 C-rækken Nordkalotten 3 - Roskilde 2 1½ - 2½
24-11-2021 C-rækken Solrød 2 - Sjælsø 3 1½ - 2½
23-11-2021 A-rækken Hillerød 4 - Solrød 1 6 - 2
23-11-2021 B-rækken Hillerød 5 - ASK 3 4 - 4
23-11-2021 A-rækken Gribskov 1 - Nordkalotten 2 4 - 4
22-11-2021 A-rækken Sjælsø 2 - FHS 1 5 - 3
22-11-2021 A-rækken Espergærde 1 - Frederiksværk 1 3½ - 4½
21-11-2021 Mesterrækken Sjælsø 1 - Hillerød 3 4½ - 3½
21-11-2021 Mesterrækken Frederikssund 1 - Roskilde 1 4 - 4
21-11-2021 Mesterrækken NSK 1 - ASK 2 6 - 2
04-11-2021 B-rækken ASK 3 - Frederikssund 2 2 - 6
04-11-2021 A-rækken Nordkalotten 2 - Sjælsø 2 6 - 2
03-11-2021 A-rækken Solrød 1 - Gribskov 1 3½ - 4½
03-11-2021 A-rækken Frederiksværk 1 - Hillerød 4 5 - 3
02-11-2021 B-rækken Hillerød 5 - Helsingør 3 2 - 6
02-11-2021 C-rækken Roskilde 2 - Solrød 2 3 - 1
01-11-2021 A-rækken FHS 1 - Espergærde 1 5 - 3
01-11-2021 C-rækken Egedal-Jyllinge 1 - Nordkalotten 3 3½ - ½
01-11-2021 C-rækken Sjælsø 3 - NSK 2 ½ - 3½
31-10-2021 Mesterrækken Roskilde 1 - Helsingør 2 6 - 2
31-10-2021 Mesterrækken Hillerød 3 - Frederikssund 1 1½ - 6½
31-10-2021 Mesterrækken ASK 2 - Sjælsø 1 1 - 7