Arbejder ...

loading
november 27 2023
Af: HansMilter

Alle resultater fra den 26. november er godkendt fra min side, dog med bemærkning til Esbjerg - Aarhus/Skolerne 2 i 1. division gruppe 2, hvor Aarhus/Skolerne kun stiller med 7 mand.

Se særskilt nyhed

november 27 2023
Af: HansMilter

Aarhus/Skolerne 2 stillede kun med 7 mand til kampen:Esbjerg - Aarhus/Skolerne 2 i går, den 26. november 2023 i 1. division gruppe 2

Holdturneringsreglementet § 1 siger, at et hold består af 8 spillere.
Da dette er et førstegangstilfælde idømmes Aarhus/Skolerne 2 en advarsel,

Resultatet af de spillede kampe forbliver uændret

Denne afgørelse kan ankes til turneringskomiteen jfr. "Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering". Dette gøres nemmest ved at sende anken til divisionsturneringslederen, som så vil samle alle nødvendige bilag i sagen og fremsende den til turneringskomiteen. Anken skal være sendt til divisionsturneringslederen senest den 11. december kl 23.59.

november 19 2023
Af: HansMilter

ØBRO 2 i 1. division gruppe 1 var i 2. rundes kamp den 12. november 2023 ramt af en udeblivelse på bræt 5: Max Hansen - Jan Stage. Jan Stage vinder uden kamp.

Det er senere blevet oplyst, at Max Hansen var tilsagt til at skulle spille, men havde lavet en kalenderfejl..

Jævnfør "Reglement for Danbsk Skak Unionss divisionsturnering" tildeles der en advarsel til Max Hansen.

Jævnfør "Reglement for DSUs EMT og koordinerede turneringer" kan denne advarsel straks have konsekvenser for denne spillers deltagelse i både holdturneringer og koordinerede turneringer.

Afgørelsen kan ankes jævnfør "Reglement for Dansk Skaks divisionsturnering" til turneringskomiteen ved at anke afgørelsen til IA Lars Johansen. Dette kan med fordel gøres via divisionsturneringslederen, der så vil sørge for, at alle sagens agter bliver videresendt. Dette skal ske inden den 3. december 2023 kl. 23.59.

Resultatet 3 - 5 mellem ØBRO 2 og Læseforeningen står herefter ved magt.

november 12 2023
Af: HansMilter

Resultaterne fra dagens 2. runde i 1. og 2. division er alle godkendt - dog med bemærkning til kampen ØBRO2 - Læseforeningen 1.

ØBRO2 mangler spiller på bræt 5, hvor Max Hansen ikke stiller til kamp.
Max Hansen tildeles en advarsel, med mindre han senest torsdag, den 16. november kommer med en gyldig begrundelse for udeblivelsen.

Resultatet af holdkampen ØBRO2 - Læseforeningen1 står ved magt.

oktober 29 2023
Af: HansMilter

Resultaterne fra alle partier i skakligaens 1. og 2. runde, og fra de øvrige divisioners 1. runde  er godkendt fra min side uden bemærkninger. Ros til jer alle, for at anvende skakdommere, som alle står på DSUs dommerliste.
Der kan laves en opstramning på liveopdatering af kampresultater - dette nævner jeg med henvisning til referat af HB-møde af den 7. april 2023. Jeg håber på flere liveopdateringer i næste runde.

september 18 2023
Af: HansMilter

Programmet for den kommende sæson er nu indtastet, og turneringenen er klar til at modtage klubbernes styrkelister samt email og telefon på kontaktpersoner.

Jeg vil bede om, at styrkelister er indtastet senest mandag, den 9. oktober - dog vil jeg tillade smårettelser mm. indtil den 13. oktober, herefter vil styrkelister blive låst.

Officiel deadline er den 13. oktober - herefter træder karantæneregler mm. i kraft.

Denne besked er også sendt som mail til klubformænd. Jeg har dog erfaring for, at ikke alle klubformænd får mailen - herfor opfordre jeg til denne besked  også nævnes på klubaftener mm.

august 26 2023
Af: HansMilter

2. udkast til divisionsturneringsprogram 2023/2024

https://skak.dk/wp-content/uploads/division/2023-2024/dt2324v2.pdf

juli 30 2023
Af: HansMilter

Til klubberne i Dansk Skak Union
Divisionsturneringsudvalget er nu klar til at præsentere 1. udkast af divisionsturneringsprogrammet 2023/2 - Link: https://skak.dk/wp-content/uploads/divisionsturnering2023x2024version1.pdf
Hvis man ønsker at gøre indsigelser mod udkastet, sender man en indsigelse til: divisionsturneringsudvalg@skak.dk
Med begrundelser for hvorfor man har lavet en indsigelse, og også gerne et forslag til de ændringer man mener giver et bedre divisionsturneringsprogram.
Indsigelser skal være divisionsturneringsudvalget i hænde senest søndag, den 13. august 2023 kl. 12.00. Hvis man ikke får medhold i en indsigelse kan man bede om at den bliver forelagt HB på HB-mødet søndag, den 27. august 2023.
 
Bemærk at der ind til videre mangler et hold i 2. division gruppe 4, da Holstebro Skakklub har trukket sit 2. hold.
 
Venlig hilsen
Divisionsturneringsudvalget

april 17 2023
Af: HansMilter

På HB-mødet i DSU den 7. april blev det besluttet, at der fra sæsonen 2023/2024 skal foretages en liveopdatering af resultaterne i alle holdkampe i Skakligaen og øvrige divisioner.

april 17 2023
Af: HansMilter

I de seneste sæsoner har det - med henvisning til corona, været tilladt at anvende spillende kampledere i 1. og 2. divisioner.

Nu er coronasituationen kommet så meget på afstand - og klubberne har haft mulighed for at uddanne nye kampledere, som betyder at turneringen igen følger reglementet § 12f. Dvs. der ikke længere må anvendes spillende kampledere, medmindre man er et nyoprykket hold i 2. division.

april 17 2023
Af: HansMilter

Spilledatoer for sæsonen 2023/2024 - tilpasset:
Bemærk, at der i Skakligaen spilles 2 runder efter påske 2024.

Skakligaen:

1. runde: 28-10-2023
2. runde: 29-10-2023
3. runde: 26-11-2023
4. runde: 10-12-2023
5. runde: 27-01-2024
6. runde: 28-01-2024
7. runde: 03-03-2024
8. runde: 06-04-2024
9. runde: 07-04-2024

Øvrige divisioner:

1. runde: 29-10-2023
2. runde: 12-11-2023
3. runde: 26-11-2023
4. runde: 10-12-2023
5. runde: 14-01-2024
6. runde: 28-01-2024
7. runde: 10-03-2024

Alle nyheder
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Skakligaen Tabel
1. division gruppe 1 Tabel
1. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 1 Tabel
2. division gruppe 2 Tabel
2. division gruppe 3 Tabel
2. division gruppe 4 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
26-11-2023 1. division gruppe 2 Viby - Nordre 1½ - 6½
26-11-2023 Skakligaen Aarhus/Skolerne 1 - SK 1968 1 6 - 2
26-11-2023 1. division gruppe 2 Esbjerg - Aarhus/Skolerne 2 7½ - ½
26-11-2023 2. division gruppe 2 Nyborg - Frem 2 1½ - 6½
26-11-2023 2. division gruppe 4 Aalborg 2 - Holstebro 3 - 5
26-11-2023 2. division gruppe 1 Bornholm - ØBRO 3 4½ - 3½
26-11-2023 2. division gruppe 1 Sjælsø - Allerød 4½ - 3½
26-11-2023 1. division gruppe 1 Evans - BMS 2 2½ - 5½
26-11-2023 1. division gruppe 2 Aalborg 1 - Silkeborg 3½ - 4½
26-11-2023 2. division gruppe 1 Frederiksberg - Nørrebro 3½ - 4½
26-11-2023 2. division gruppe 3 Horsens - Haderslev 4 - 4
26-11-2023 1. division gruppe 1 Odysseus - ØBRO 1 3½ - 4½
26-11-2023 2. division gruppe 2 Næstved - Præstø 6 - 2
26-11-2023 2. division gruppe 1 Helsingør - Brønshøj 2 6 - 2
26-11-2023 Skakligaen Nordkalotten - Brønshøj 1 3 - 5
26-11-2023 Skakligaen Fredericia 1 - Skanderborg 1 1 - 7
26-11-2023 2. division gruppe 4 Skive 2 - Skørping 1 - 7
26-11-2023 2. division gruppe 4 Aars - Kjellerup 3 - 5
26-11-2023 2. division gruppe 4 Skive 1 - Nørresundby 4½ - 3½
26-11-2023 2. division gruppe 3 Fredericia 2 - Springeren 6 - 2
26-11-2023 2. division gruppe 3 Herning - SK 1968 3 4 - 4
26-11-2023 2. division gruppe 3 SK 1968 2 - Skanderborg 2 5 - 3
26-11-2023 2. division gruppe 2 Sydøstfyn - Læseforeningen 2 4½ - 3½
26-11-2023 1. division gruppe 1 Furesø - Læseforeningen 1 3½ - 4½
26-11-2023 1. division gruppe 1 Caïssa Gladsaxe - ØBRO 2 5 - 3
26-11-2023 Skakligaen Hillerød - Frem 1 5½ - 2½
26-11-2023 Skakligaen BMS 1 - CHESS TEAM KØGE 6 - 2
26-11-2023 1. division gruppe 2 Jetsmark - Viborg 5½ - 2½
26-11-2023 2. division gruppe 2 Maribo - Holbæk 3 - 5
12-11-2023 1. division gruppe 1 ØBRO 2 - Læseforeningen 1 3 - 5
12-11-2023 2. division gruppe 2 Holbæk - Frem 2 3½ - 4½
12-11-2023 2. division gruppe 1 Allerød - Helsingør 6 - 2
12-11-2023 2. division gruppe 4 Aars - Nørresundby 4½ - 3½
12-11-2023 1. division gruppe 1 BMS 2 - Furesø 5 - 3
12-11-2023 2. division gruppe 3 SK 1968 3 - Fredericia 2 3 - 5
12-11-2023 1. division gruppe 2 Silkeborg - Esbjerg 2½ - 5½
12-11-2023 2. division gruppe 3 Springeren - Horsens 3½ - 4½
12-11-2023 1. division gruppe 2 Nordre - Jetsmark 4½ - 3½
12-11-2023 2. division gruppe 4 Aalborg 2 - Skørping 3 - 5
12-11-2023 2. division gruppe 4 Kjellerup - Skive 1 5 - 3
12-11-2023 2. division gruppe 4 Holstebro - Skive 2 8 - 0
12-11-2023 2. division gruppe 3 Haderslev - SK 1968 2 4 - 4
12-11-2023 2. division gruppe 3 Skanderborg 2 - Herning 5 - 3
12-11-2023 2. division gruppe 2 Maribo - Nyborg 3 - 5
12-11-2023 2. division gruppe 2 Præstø - Sydøstfyn 5 - 3
12-11-2023 2. division gruppe 2 Næstved - Læseforeningen 2 7 - 1
12-11-2023 2. division gruppe 1 ØBRO 3 - Sjælsø 3½ - 4½
12-11-2023 2. division gruppe 1 Brønshøj 2 - Frederiksberg 4½ - 3½
12-11-2023 2. division gruppe 1 Nørrebro - Bornholm 2 - 6
12-11-2023 1. division gruppe 2 Viby - Viborg 4 - 4